برگزاری مسابقه دارت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری مسابقات دارت

به مناسبت عید سعید غدیر خم، مسابقه دارت بین اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان محترم در محل دانشکده برگزار شد که به نفرات اول تا سوم جوایزی توسط رییس محترم دانشکده و سادات عزیز اهدا گردید.


آقایان

خانمها

مقام اول

آقای  بابک ایزدی

خانم فاطمه آشنا

مقام دوم

آقای  مسعود گلی

خانم دکتر گلمکانی

مقام سوم

آقای محمد ریحانی

خانم دکتر گل محمدزاده

 

روابط عمومی دانشکده