صورتجلسات کمیته اخلاق دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  صورتجلسات کمیته اخلاق سال 97

جلسه 39 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ2/2/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق  با کد 961554 و عنوان " تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) لووتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاک  حساس به دمای PLA-PEG-PLA، PLGA-PEG-PLGA، پنتا بلاک  ) (PAE-PLA-PEG-PLA-PAE و (PAE-PLGA-PEG-PLGA-PAE) حساس به دما و PH "با کد اخلاقIR.MUMS.REC.1397.001 به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباسپور  با کد 961638 و عنوان " تهیه و ارزیابی خصوصیات نانو فیبرهای بارگذاری شده با کورکومین، به روش امولسیون-الکتروریسی" با کد اخلاقIR.MUMS.REC.1397.002 به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 961779 و عنوان " انتقال هدفمند CRISPR/Cas9  برای خاموشی ژن Bcl-x  بوسیله دی بلاک کوپلیمر PHPMA-DMAEMA ارزیابی درون و برون تنی" با کد اخلاقIR.MUMS.REC.1397.003 به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 961790 و عنوان " طراحی و ساخت آپتاسنسور برای تشخیص کانامایسین بر مبنای روش فلورسانس بوسیله نانوذرات نقره" با کد اخلاقIR.MUMS.REC.1397.004 به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 961873 و عنوان " مقایسه اثرمونت موریلونیت به تنهایی و در ترکیب با زغال فعال در مسمومیت حاد ناشی از آهن و استامینوفن در رت" با کد اخلاقIR.MUMS.REC.1397.005 به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 960166 و عنوان " استفاده از یک آپتاسنسور رنگ سنجی برای تشخیص دقیق کوکائین بر اساس تشکیل ساختمان سه وجهی قابل اتصال بر روی سطح نانو ذرات طلا " با کد اخلاقIR.MUMS.REC.1397.006 به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی با کد 961464 و عنوان " انتقال ژن اینترلوکین 12 به سلول بنیادی با استفاده از حامل هیدروکسی آپاتیت  و دندرایمر پامام اصلاح شده با پپتید نفوذ کننده به سلول و استفاده از این سلول بنیادی مهندسی شده جهت درمان سرطان کولون در مدل موشی" با کد اخلاقIR.MUMS.REC.1397.007 به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر وحید سهیلی با کد 961528 و عنوان " مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1  با استفاده از لاوسون و مشتقات بیس لاوسون به منظور جلوگیری از تولید بیوفیلم و فاکتورهای سمی " با کد اخلاقIR.MUMS.REC.1397.008 به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه با کد 961616 و عنوان " تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضد رگزایی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی کامبرتاستاتینA-4 (Combretastatin A-4)  " با کد اخلاقIR.MUMS.REC.1397.009 به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951611 و عنوان " بررسی تاثیر  α- منگوستین در سمیت  عصبی ایجاد شده با آکریل آمید " با کد اخلاقIR.MUMS.REC.1397.010 به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 961895 و عنوان " بررسی اثرات مواجهه مزمن بیسفنول آ بر روی قلب، هیپوکامپ، کبد و تستیس در رت و ارتباط آن با فرایند پیری و نقش محافظتی رسوراترل علیه آن" با کد اخلاقIR.MUMS.REC.1397.011 به تصویب رسید.

 


جلسه 40 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ24/2/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش  با کد 961885 و عنوان " ارزيابى مولكولى و رفتارى اثرات پیوگلیتازون بر تشنجات تشنج ناشی از تب در رت " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.012  به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی  با کد 960329 و عنوان " غربالگری عصاره متانولی گیاهان نادر استان خراسان رضوی از لحاظ اثر سیتوتوکسیک بر روی رده های سلولیPC3 , MCF-7 ,CHO,B16F10 " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.013به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با کد 961665 و عنوان " بررسی نقش کارنوزیک اسید بر اختلالات عملکردی و پاتولوژیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رت و بررسی تاثیر آن بر اثرات ضد سرطانی دوکسوروبیسین در محیط برون تنی" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.014به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر صغری مهری با کد 961953 و عنوان " بررسی اثر سوورکسانت بر وابستگی و تحمل به مورفین در موش سوری: نقش پروتئینهای NMDA، AMPA، ERK و CREB" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.015به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی با کد 961854 و عنوان " بررسی اثر آلفامنگوستین در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.016به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 961717 و عنوان " سنتز کتابخانه دی بلاک پلیمرهای PLA-PGPMA با استفاده از پلیمریزاسیون رافت و استفاده از آن جهت ژن رسانی هدفمند: ارزیابی برون و درون تنی" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.017به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر علی بدیعی با کد 961697 و عنوان " تهیه نانولیپوزوم‌های حاوی Epacadostat و بررسی اثرات ضد توموری آن‌ها در  ملانوما B16F10 در برون تن و درون تن به تنهایی و همراه با دوستاکسل آزاد" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.018به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز با کد 961590 و عنوان " طراحی و سنتز پلیمرهای قالب مولکولی با قابلیت مهار مولکول های خودالقاگر در مسیر Quorum-sensing باکتری PAO1 Pseudomonas aeruginosa به منظور جلوگیری از تشکیل بیوفیلم " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.019به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با کد 961878 و عنوان " بررسی اثرات مدافنیل و گاباپنتین بر نوروپاتی ایجاد شده توسط وين‌كريستين در موش صحرايي نر " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.020به تصویب رسید.

 


جلسه 41 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ20/3/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 961598 و عنوان " ایجاد شرایط استرس برای داروی ترکیبی مومتازون-کلسی پوتریول و دستیابی به یک روشHPLC نوین و معتبر برای اندازه گیری دو ترکیب در حضور یکدیگر و شناسایی ناخالصی های مربوطه با تکیه بر LC-MS " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.021به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 960803 و عنوان " طراحی و تهيه سيستم هالوسيليکاي هدفمند شده با هیالورونیک اسید و متشکل از PNA و آپتامر FOXM-1 برای انتقال دوکسوروبیسین به سلول سرطانی " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.022به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا صابری با کد 961330 و عنوان " میکروانکپسولاسیون EPA و DHA درون هیدروژل های کازئین و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی فرآورده به منظور وارد نمودن در شیر خشک نوزادان " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.023به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 970304 و عنوان " شناسایی سلول های MCF7 با استفاده از اپتامرهای  ATP و  ,MUC1نقاط کوانتومی کادمیم تلورید و نانوذرات طلا " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.024به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با کد 970276 و عنوان " سنتز کوپلیمر ستاره ای جهت تشکیل میسلهای پلیمری حاوی دوسه تاکسل و هدفمند شده با پپتید نوین بر علیه NKA a1: ارزیابی برون و درون تنی بر روی مدل سرطان سینه متاستاتیک موشی " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.025به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر بهمن خامنه باقری با کد 961642 و عنوان " پگیلاسیون غیر کوالانسی هورمون رشد انسانی توسط پلیمر های پلی اتیلن گلایکول با وزن های مختلف و بررسی پایداری های فیزیکی و شیمیایی " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.026به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا سلماسی با کد 961956 و عنوان " بررسی انتقال تیموکینون توسط اگزوزوم های حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی جهت سرکوب سلول های سرطان سینه " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.027به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی با کد 951763 و عنوان " فرمولاسیون ژل نیوزومی عصاره گیاه بابونه Matricaria chamomilla L." با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.028به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 961663 و عنوان " نقش حفاظتی بره موم در سندرم متابولیک ناشی از الانزاپین در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.029به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 961603 و عنوان " بررسی اثر تیموکینون در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.030به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا با کد 960870 و عنوان " طراحی، تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان حاوی ملیتین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت درمان آکنه ولگاریس" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.031 به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا با کد 960871 و عنوان " تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان-کلاژن حاوی کورکومین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت استفاده در پانسمان زخم در مدل حیوانی" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.032 به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا با کد 960748 و عنوان " بررسی اثر تجویز همزمان آرسنیک و وانادیوم بر آپوپتوز و بیان ژن های P16،P21 و P53 در رده ی سلولی HL-60" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.033 به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا با کد 951087 و عنوان " ارزیابی بکارگیری روش چاپگر سه بعدی جهت طراحی و ساخت داربست کلاژنی و ارزیابی خصوصیات آن پس از بارگذاری با کروسین جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.034 به تصویب رسید.

 


جلسه 42 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ10/4/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن ایمن شهیدی با کد 970510 و عنوان " مقایسه اثر ضد دردی و ضد زخم گوارشی عصاره آبی چای سبز و اپی گالوکاتچین گالات با داروی لیکوفلون (مهارکننده دوگانه لیپواکسیژناز و سیکلواکسیژناز)" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.035 به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 970460 و عنوان " بررسی اثر نانوپارتیکل هایPLGA حاوی سیمواستاتین در برابر فیبروز ریوی ناشی از پاراکوات در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.036 به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با کد 970500 و عنوان " سنتز ارگانوسیلیکاهای هوشمند پاسخگو به آنزیم MMP و هدفمند شده با آپتامر و ارزیابی کارایی سیستم تهیه شده بر روی مدل کشت سه بعدی سلولهای سرطان پانکراس" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.037 به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970409 و عنوان " تولید سطوح  فعال چند لایه با سطوح فعال با اتصال سفالکسین و تتراسایکلین به یک نانوذره جذب سطحی شده  در پوشش آکریلات و پلی ساکارید محلول سویا و بررسی رهایش نانوذره در سیمولانت غذایی" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.038 به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970240 و عنوان " ایجاد یک فلورسانس آپتاسنسور جهت شناسایی کارسینوامبریونیک آنتی ژن با استفاده از یک ماده فلوروفور و ساختار حلقه ای تشکیل شده از سه رشته نوکلئوتیدی" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.039 به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با کد 970558 و عنوان " ا تهیه پلیمروزمهای درمانی هدفمند و پاسخگو به محرک تهیه شده از پلیمرهای آمفی فیل پلی-پرودراگ با استفاده از پلیمریزاسیون رافت " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.040 به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 961922 و عنوان " مطالعه اثرژل کیتوسان حاوی عصاره ریشه زرشک کوهی در درمان زخم های تمام ضخامت پوستي در مدل حيواني" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.041 به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی با کد 961890 و عنوان " تاثیر  α- منگوستین بر پاسخ اوتوفاژی در سلولهای اندوتلیال آسیب دیده با گلوکز بالا" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.042 به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970239 و عنوان " انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از ساختار Y-shape تشکیل شده از سه رشته AS1411" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.043 به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور با کد 961732 و عنوان " بررسی اثر دیابت بر غلظت پلاسمایی و سمیت قلبی رانولازین در رت " که پایان نامه تخصصی خانم حبیبه مشایخی می باشد. با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.044 به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 961735 و عنوان " غربالگری مجازی، بهینه سازی، سنتز و ارزیابی اثرات مهارکنندگان جدید مولتی تارگت سیستم کروم سنسینگ باکتری پسودوموناس آئروژینوزا "با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.045 به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 961628 و عنوان " انتقال هدفمند CRISPR/Cas9  برای خاموشی ژن Foxm1 بوسیله کیتوزان و هیالورونیک اسید هدفمند شده با اپتامر ومقایسه این سیستم با اثر بخشی آپتامر Foxm1" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.046 به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 961941 و عنوان " طراحی و سنتز نانوذرات پلیمری هدفمند جهت انتقال همزمان کورکومین و میتوکسانترون برای حذف موثر سلول های سرطان سینه " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.047 به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970236 و عنوان " انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از نانو ساختار DNA صلیب شکل تشکیل شده از آپتامرهای FOXM1  و AS1411 " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.048 به تصویب رسید.

15- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 970090 و عنوان " فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه دزوکسی کولات سدیم: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تن " با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.049 به تصویب رسید.

16- طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 970257 و عنوان " مطالعه اثرغشا نانوفیبریکیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوي تیکوپلانین، در درمان زخم های تمام ضخامت پوستي در مدل حيواني." با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.050 به تصویب رسید.

17- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا عربی با کد 961905 و عنوان " بررسی تاثیر تجویز فرمولاسیون لیپوزومال سلکوکسیب همراه با سلولهای دندریتیک بالغ شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن gp100 در درمان موش های C57BL/6 مبتلا به ملانوما" با کد اخلاق IR.MUMS.REC.1397.051 به تصویب رسید.

 


جلسه 43 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ3/5/97  ساعت 12-11 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970180 و عنوان " طراحی یک آپتاسنسور رنگ سنجی جهت تشخیص آنتی بیوتیک کانامایسین با استفاده از نانوذرات نقره" با کد اخلاقIR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.052 به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970395 و عنوان " طراحی یک آپتاسنسور جهت شناسایی مس با استفاده از آپتامر AS1411 " با کد اخلاقIR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.053 به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970402 و عنوان " طراحی یک آپتاسنسور جهت شناسایی PDGF-BB با استفاده از آپتامر، رشته مکمل بریده شده و بید مغناطیسی"با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.054به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 961696 و عنوان " تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های حاوی گلاتیرآمراستات برای درمان مولتیپل اسکلروزیس(MS)" که پایان نامه تخصصی خانم نیلوفر رحیمان می باشد، با کد اخلاقIR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.055 به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 961744 و عنوان " طراحی، سنتز ، مدل­سازی و مطالعه­ی برهم کنش آپتامر IDA با گیرنده ITGA6B4 واستفاده از آن در طراحی میکروفلوئیدیک آپتاسنسور جهت شناسایی اگزوزوم ها در تشخیص زود هنگام سرطان ریه"که پایان نامه تخصصی خانم صدیقه خاکساری می باشد، با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.056به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم دانش با کد 961701 و عنوان " بهينه‌سازي توليد ماده فعال ضدميکروبي توليد شده توسط يکي از گونه‌هاي باسیلوسی تولید‌کننده آندوسپور هالوفيل جداشده از مناطق شور ايران (WT6) با کمک روش پاسخ سطح" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.057به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی با کد 951831 و عنوان " اثرات محافظتی دارچین (Cinnamomum  zeylanicum )  و اسانس آن و سینام آلدهید بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12" با کد اخلاقIR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.058 به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 970511 و عنوان " استخراج ، خالص سازي و تعيين ساختمان متابولیتهای ثانویه ريشه Ferula xylorhachis Rech.f. " با کد اخلاقIR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.059 به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970270 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی کارسینوامبریونیک آنتی ژن و یک فلورسانس آپتاسنسور جهت شناسایی کوکائین " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.060 به تصویب رسید.

10- بررسی طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970271 و عنوان " ایجاد دو آپتاسنسور چشمی جهت شناسایی زیرالنون و مالاتیون " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.061  به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 970091 و عنوان " فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه بوپرونورفین هیدروکلراید: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تن " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.062 به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز با کد 960278 و عنوان " بررسی اثر ضد باکتریایی باکتریوفاژ فاضلاب بیمارستانی در تجویز سیستمیک و موضعی به موش های آلوده به عفونتهای پوستی مقاوم به آنتی بیوتیک  دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سودومونا آئروژینوزا " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.063به تصویب رسید.


جلسه 44 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ22/5/97  ساعت 12-11 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر عباس اخگری با کد 970441 و عنوان " تهیه و ارزیابی فیبر های خوراکی انتریک حاوی اسید فولیک به روش الکتروریسی" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.064به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر عباس اخگری با کد 970442 و عنوان " تهیه و ارزیابی فیلم های خوراکی سریع حل شونده حاوی والسارتان به روش الکتروریسی" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.065به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 970177 و عنوان " تهيه و ارزيابي خواص غشا ی نانوفيبري به روش الکتروریسی دو محوره، با ساختار هسته/پوسته از کيتوزان-پلی اتیلن اکساید ، و بارگذاری شده با ونکومايسين " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.066به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر میلاد ایرانشاهی با کد 970348 و عنوان " سنتز یورولیتین های A و B و بررسی اثر آن ها بر سمیت سلولی 5-فلورواوراسیل در ردۀ سلول سرطان کولون HT-29" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.067به تصویب رسید.

5-طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 970683 و عنوان " بررسی اثر نانوذرات  متخلل سیلیکا در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.068به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر وحید سهیلی با کد 961832 و عنوان " بررسی اثر ترکیبات کومارینی به منظور مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری PAO1 Pseudomonas aeruginosa " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.069به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 960164 و عنوان " جداسازی اگزوزوم ها توسط کمپلکس آپتامر- بید مغناطیسی جهت تعیین stage سرطان ریه با استفاده از آنتی بادی نشان دار" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.070به تصویب رسید.جلسه 45 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ16/7/97  ساعت 12-11 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی خانم دکتر سیده هدی علوی زاده با کد 961751 و عنوان " تهیه نانو لیپوزوم های حاوی سیس پلاتین به روش remote loading و بررسی اثرات ضد توموری آن ها در مطالعات برون تن و درون تن" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.071 به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه غیبی با کد 961914 و عنوان " تهيه و ارزيابي خواص غشا ی نانوفيبري به روش الکتروریسی دو محوره، با ساختار هسته/پوسته از کيتوزان-پلی اتیلن اکساید ، و بارگذاری شده با ونکومايسين" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.072به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه نیکویی با کد 970444 و عنوان " تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی کارائی حامل های پلی آمیدوآمین اصلاح ‏شده با پپتید نفوذ کننده به سلول و هیالورونیک اسید به منظور ژن رسانی کارآمد و ایمن به سلول های اپیتلیال قرنیه چشم " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.073به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز با کد 961906 و عنوان " بررسی تغییرات متیلاسیون ژنومی در پولیپهای روده بزرگ به عنوان عامل مهم ایجاد بدخیمی و سرطان " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.074به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 961874 و عنوان " بررسی اثرات تعدیل کنندگی سیستم ایمنی اوراپتن در پیشگیری و درمان مدل هپاتیت خودایمن القا شده در موش­های C57bl/6 و بررسی تعادلات Th1/Th2 و M1/M2." با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.075به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز با کد 961494 و عنوان " مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1 با استفاده از مشتقات کینولینی کتوپروفن به منظور جلوگیری از تولید بیوفیلم و فاکتورهای سمی " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.076به تصویب رسید

 


جلسه 46 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ7/8/97  ساعت 12-11 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر علی بدیعی با کد 970822 و عنوان " ایمنی تراپی ترکیبی با نانولیپوزوم های مهارکننده آنزیم ایندول آمین دی اکسیژناژ (IDO) همراه با واکسن سرطان ملانوما جهت هدف گیری ریز محیط تومور و افزایش پاسخ ایمنی  " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.077به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدابوالقاسم سجادی با کد 970725 و عنوان " ساخت و بررسی خصوصیات شیاف رکتال اندانسترون " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.078به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 970797 و عنوان " بررسی اثر فاسودیل بر سمیت ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC12: نقش مسیر JAK /STAT " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.079به تصویب رسید.

 


جلسه 47 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ14/8/97  ساعت 12-11 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی خانم دکتر خدیجه جامی الاحمدی با کد 970774 و عنوان " بررسي اثرات اوستول در مقابل ليز گلبولهاي قرمزحاصل از AAPH " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.080به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 970838 و عنوان " بررسی اثر ملاتونین بر آسیب عروقی ناشی از آرسنیک" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.081به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 970801 و عنوان " اندازه گیری غلظت فلزات آرسنیک، سرب، کادمیم، نیکل، آهن و مس در روغن های گیاهی ایرانی موجود در بازار  " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.082به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم دانش با کد 970813 و عنوان " بهينه‌سازي توليد ماده فعال ضدقارچی توليد شده توسط استرپتومایسس دریایی MN2 جداشده از  رسوبات دریای مازندران  با کمک روش Statistical experimental design" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.083به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی با کد 970935 و عنوان " استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیت های ثانویه ریشه گیاه Onosma dichroanthum و بررسی اثرات ضد میکروبی آنها" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.084به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر صغری مهری با کد 970912 و عنوان " بررسی اثر استول بر سمیت ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در سلولهای SH-SY5Y: نقش مسیر JAK /STAT " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.085به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر آذر حسینی با کد 970924 و عنوان " بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زعفران و کروسین بر سمیت ایجاد شده با کادمیوم کلراید در سلولهای ریوی نرمال (MRC-5)و سلولهای سرطانی ریه A549))" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.086به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا سلماسی با کد 970850 و عنوان " مقایسه اثرات محافظتی استفاده همزمان سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان و سلول های بنیادی مشتق چربی ازانسان در آسیب عصبی ناشی ازهیپوکسی بر روی رده سلولیSHSY5Y" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.087به تصویب رسید.


جلسه 48 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ30/8/97  ساعت 13-12 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با کد 970899 و عنوان " بررسی اثر تیموکینون بر روی ضایعات استریاتوم مغزی ایجاد شده ناشی از مت آمفتامین در موش " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.088به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با کد 971030 و عنوان " بررسی اثرات حفاظتی عصاره میوه گیاه نسترن (Rosa canina) و کوئرستین بر سلول اندوتلیال بندناف HUVECدر مدل استرس اکسیداتیو" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.089به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 971007 و عنوان " استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات کومارینی گونه Ferula lutensis" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.090به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر میلاد ایرانشاهی با کد 970867 و عنوان " استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات کومارینی گونه Ferula lutensis" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.091به تصویب رسید.


 

جلسه 49 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ9/10/97  ساعت 13-12 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده با کد 971173 و عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد (solid lipid nanoparticle) حاوی کورکومینوئید و بررسی فراهمی زیستی خوراکی در مقایسه با فرم­های تجاری معمول و نانومیسلار در موش" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.092 به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباسپور با کد 970970 و عنوان " فرمولاسیون و ارزیابی قرص جوشان (ORS)  oral rehydration salts" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.093به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن ایمن شهیدی با کد 971097 و عنوان " مقایسه اثر دیابت زایی چهار داروی استاتینی در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.094به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر صغری مهری با کد 971168 و عنوان " اثر آتورواستاتین در سمیت قلبی و کلیوی ناشی از آکریل آمید در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.095 به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 971122 و عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور فلورسانس برای شناسایی و سنجش پاتولین" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.096 به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 970951 و عنوان " تهیه داربست های پلی کاپرولاکتون، دی بلاک پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلایکول و تری بلاک  پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلایکول- پلی کاپرولاکتون حاوی دگزامتازون با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.097به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 971012 و عنوان " فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه ریسپریدون: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تن " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.098به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 971123 و عنوان " یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان با استفاده از ترکیبی از توالی های آپتامر،anti-miR  و پپتید HE و داروی دوکسوروبیسین" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.099به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی با کد 971223 و عنوان " بررسی اثرات بنتونیت و گل سرشور در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.100به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی خانم دکتر معصومه سرباز با کد 971108 و عنوان " بررسی دانش و نگرش والدین نسبت به تجویز آنتی بیوتیک برای کودکان در کلینیک های سرپایی بیمارستانهای تخصصی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد -۱۳۹۷ " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.101به تصویب رسید.

 


جلسه 50 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ24/11/97  ساعت 13-12 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970979 و عنوان " انتقال هدفمند دوکسروبیسین و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده پلیمرهای PβAE و Hyaluronic acid‌ و آپتامر AS1411" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.102به  تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 971158 و عنوان " انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از آپتامر و آنتی میر 10b به سلول های سرطان پستان و بررسی درون تنی " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.103به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی با کد 971079 و عنوان " تهيه و ارزيابي نانوژل کیتوزان حاوي عصاره گیاه تاجریزی ((Solanum nigrum جهت استفاده در پانسمان زخم" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.104به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر معصومه سرباز با کد 971137 و عنوان " بررسی رفتار اطلاع یابی بیماران قلبی در کسب اطلاعات دارویی در بيمارستان هاي امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد ۹۸-139۷" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.105به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با کد 970497 و عنوان " تهیه و ارزیابی شربت گلوکوز برای آزمایش تحمل گلوکز " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.106به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر هدی علوی زاده با کد 971188 و عنوان " تهیه و ارزیابی نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین متشکل از توئین 80  جهت دارورسانی به بافت مغز" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.107به تصویب رسید.

 


جلسه 51 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ30/11/97  ساعت 13-12 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه غیبی با کد 970699 و عنوان " بررسی اثر فرم نانومیسلی سیلی مارین بر سطح بیان ژن MITF در پوست موش های C57Bl/6 مبتلا به ویتیلیگو" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.108به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 971062 و عنوان " تولید نانوالیاف از پلی ساکارید سویا حاوی سوماتریپتان با روش الکتروریسی و بررسی کینتیک رهایش" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.109به  تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 971760 و عنوان " سنتز و تعیین خصوصیات نقاط کوانتومی کربنی از گیاه فلفل دلمه ای و کاربرد آن برای  شناسایی رده سلولیPC3   و  اندازه گیری غلظت داروی ضد سرطان دانوروبیسین در محیط های آبی و سرم خون  به روش نسبت سنجی" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.110به  تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 971785 و عنوان " سنتز و مشخصه یابی نقاط کوانتومی کربنی از گیاه فلفل دلمه ای و کاربرد آن برای  شناسایی رده سلولی   MCF7   و  اندازه گیری غلظت داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین در محیط های آبی و سرم خون  به روش نسبت سنجی" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.111به  تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 971771 و عنوان " افزودن سوسپانسیون نانو  ذرات اکسید منیزیوم و دی اکساید تیتانیوم به عنوان جزئی از فرمولاسیون مایع نگهدارنده ی لنزهای تماسی نرم " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.112به  تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرحسین صاحبکار با کد 971266 و عنوان " بررسی پاسخ ایمنی واکسن لیپوزومالPCSK9 در  میمون رزوس" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.113به  تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر مجید درودی با کد 971019 و عنوان " تهیه، مشخصه یابی، مطالعه ساختاری و نظری نانوذرات کمپلکسهای ماکروسیکلی نیکل (II) و بررسی خواص ضدسرطانی آنها" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1397.114به  تصویب رسید.