صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 96

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 96

 

1- 

جلسه420 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی ، دکتر الیاسی ،  دکتر سلطانی و آقایان دکتر روحبخش ، دکتر بدیعی  ،دکتر ایمن شهیدی ، دکتر آبنوس ،دکتر اخگری و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 17/10/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (آقایان دکتر اصیلی و  دکتر رجبی و دکتر حسین زاده )  در جلسه حضور نداشتند.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با کد 960935 و با عنوان " ساخت و بررسی سمیت سلولی کوپلیمر زیست تخریب پذیر پلی(کوجات -کو-پاراهیدروکسی فنیل لاکتات ) هدفمند گردیده با گلوکونیک اسید" پایان نامه آقای سلمان عبدالله رمضانی به تصویب رسید .

2- طرح پژوهشی آقای دکتر روحبخش با کد 951589 و با عنوان " ارزیابی اثرDecynium، مهار کننده uptake2 بر اثر ضد درد و وابستگی روانی ناشی از مرفین در موش سوری " پایان نامه آقای محمد سعید سوری به تصویب رسید . 

3- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با کد 960775 و با عنوان " متابولومیکس آنغوزه و گونه های مرتبط بر پایه NMR و LC/MS  و  آنالیز PCA  و PLS-DA و خوشه بندی (Clustering analysis" پایان نامه خانم فائقه فرهادی  به تصویب رسید . 

جلسه421 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی ، دکتر الیاسی ،  دکتر سلطانی و آقایان دکتر بدیعی  ،دکتر ایمن شهیدی ، دکتر آبنوس ،دکتر اصیلی ،دکتر رجبی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 1/11/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (آقایان دکتر اخگری و  دکتر روح بخش  و دکتر حسین زاده )  در جلسه حضور نداشتند.

 

1- با درخواست  خانم دکتر خداوردی مبنی بر اضافه شدن آقای دکتر مهاجری بعنوان استاد راهنمای دوم در پایان نامه آقای کاکاوند و پایان نامه آقای محمد سینا نظامی موافقت شد .  

2- با درخواست آقای دکتر امامی مبنی بردفاع پایان نامه خانم آسیه کیوانلو موافقت شد .

3- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری  با کد 960999 و با  عنوان " بررسی اثر تقویتی ترکیبات دارویی حاوی کروسین در ناتوانی جنسی مردان ناشی از داروهای ضد افسردگی SSRI به روش کارآزمايی بالينی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما  "

( تامین "بودجه 100 درصد از مرکز تحقیقات علوم دارویی ) به تصویب رسید .

4- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با کد 961258 و با عنوان " طراحی یک سیستم هوشمند تشخیصی درمانی برای سلول های  سرطان پستان با استفاده از Aptamer- polymer-coatedcarbon nandots

 و اپی روبیسین "  تامین بودجه 100 درصد از مرکز تحقیقات علوم دارویی ) به تصویب رسید ."

5- طرح پژوهشی خانم دکتر اعتماد با کد 961245 و با عنوان " بررسی اثر سینامالدئید برآسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولی 2HepG" ( تامین 100 درصد بودجه از مرکز تحقیقات علوم دارویی) به تصویب رسید .  "

6- طرح پژوهشی خانم دکتر اعتماد961298 و با عنوان " بررسی اثر ورباسکوزاید برآسیب ایجاد شده با پاراکوات در رده سلولی 549A"(تامین 100 درصد بودجه از مرکز تحقیقات علوم دارویی) به تصویب رسید .

7- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با کد 961274 و با عنوان " مقایسه متابولوم اولئوگم رزین باریجه با  Ferula gummosa  و Ferula galbaniflua با استفاده از روش های متابولومیکس مبتنی بر NMR"" به تصویب رسید .                

8-  طرح پژوهشی آقای دکتر وحدتی با کد 961083 و با عنوان " بررسی خطاهای دارویی قبل و بعد از پیاده سازی سیستم بارکدینگ و PDA در داروخانه آموزشی 22 بهمن  شهر مشهد"" به تصویب رسید .

9- طرح پژوهشی آقای دکتر وحدتی با کد 960826 و با عنوان " بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش های اورژانس بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد" به تصویب رسید .

10- طرح پژوهشی آقای دکتر دانش با کد 961162 و با عنوان " بهينه سازي توليد ماده فعال ضدميکروبي توليد شده توسط يکي از گونه‌هاي اکتينوميست هالوفيل جداشده از مناطق شور ايران (M77) با کمک روش SED" " به تصویب رسید .

11- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با کد 940803 و با عنوان " انتقال هدفمند دوکسوروبیسن موجود در DNA دو رشته ای  به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس آپتامر-نانوذرات سلنیوم" به تصویب رسید .

12-  طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی با کد 961120 و با عنوان " بررسی و ارزیابی ایمپلنت تشکیل  شونده در محل بوپرونورفین هیدروکلراید با استفاده از جرم های مولکولی متفاوت PLGA-PEG-PLGA در حلال  ان-متیل-2-پیرولیدون و اثر آن بر روی آزاد سازی دارو در محیط برون تن" به تصویب رسید .

13-  طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی با کد 961119 و با عنوان " بررسي آزادسازی برون تن داروي داکسي سايکلين هيکليت از سامانه تشکيل شونده درمحل بر پايه PLGA،PLGA-PEG  و PLGA-PEG-PLGA در حلال NMP." به تصویب رسید .

14- پایان نامه آقای امین گلاوی  با عنوان " مروری بر اثرات چند گیاه دارویی بالقوه در درمان سندرم متابولیک " با راهنمایی خانم دکتر رضوی استاد مشاور آقای  دکتر حسین زاده تصویب شد .

15-  پایان نامه خانم غزل عسکرپور معزیان با کد 951842 و با عنوان " ارزیابی اثر بخشی فرم خوراکی سیلی مارین در کنترل سمیت کبدی ناشی از شیمی درمانی با رژیم AC در بیماران مبتلا به سرطان پستان غیر متاستاتیک " به راهنمایی خانم دکتر الیاسی و خانم دکتر پاکدل و آقای دکتر کریمی  و استاد مشاور آقای  دکتر حسن وثوقی نیا تصویب شد .

16-  پایان نامه آقای حسین رحمانی با کد 940124 و با عنوان " بررسی و مقایسه اثر نرولیدول و فارنزول به عنوان جذب افزا در نفوذ پذیری پوستی دیکلوفناک دی تیل آمین در پچ های تهیه شده با پایه اودراژیت آر-اس " به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی و استاد مشاور آقای دکتر اخگری  تصوب شد .

17-  پایان نامه خانم عاطفه قانعی با کد 960919 و با عنوان " تهیه فرم خوراکی پلت لوتئین به روش اکستروژن – اسفرونایزیشن"به راهنمایی آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر اخگری تصویب شد.  

18-  پایان نامه خانم هدی حسینی با کد 951701 و با عنوان " تهیه و ارزیابی شیاف واژینال حاوی عصاره گیاه خطمی (Althaea officinalis L ) تکیه بر متون طب سنتی . به راهنمایی آقای دکتر امامی و آقای دکتر عباس پور و خانم دکتر جوادی و دستیار مشاور خانم زهرا سبحانی تصویب شد .

19-  پایان نامه آقای محمدرضا جعفری با کد 951719 و با عنوان " سنتز مشتقات جدید ایمیدازولیل – فنیل پروپنون-1-اون بعنوان مهار کنندگان توبولین و ترکیبات ضد سرطان " به راهنمایی خانم دکتر قدسی و استاد مشاور آقای دکتر هادیزاده  تصویب شد .

20- پایان طرح خانم دکتر سلطانی  با کد 940579 و با عنوان " بررسی اثر ژنوتوکسیستی مرتبط با پرواکسیدانتی کوئرستین بر روی فیبروبلاست های موشی در حضور فلزات دو ظرفیتی " به تصویب رسید .

21-  پایان طرح خانم دکتر مهری با کد 930993 و با عنوان " بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت سلولی ناشی از آکریل آمید در رده سلولی PC12" به تصویب رسید .

22-  پایان طرح خانم دکتر مهری با کد 950045 و با عنوان " بررسی اثر فاسودیل بر سمیت ناشی از آکریل آمید در سلولهای PC12" به تصویب رسید .

23-  پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با کد 910167 و با عنوان " بررسی اثر verbascoside  و عصاره هاي آبي و اتانولي  برگ گیاه Lippia citriodora  درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" به تصویب رسید .

24-  پایان طرح خانم دکتر اعتماد با کد 931543 و با عنوان " بررسی اثر سینامالدئید  بر آسیب عصبی ایجاد شده با مت آمفتامین در رده سلولی PC-12" به تصویب رسید .

25-  پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با کد 931569 و با عنوان " بررسي اثر تیموکینون در سميت عصبی مرکزی و محیطی (CNS- PNS) ناشي از آكريل آميد: ارزیابی آسیب در عملکرد میلین، آستروسیت و سد خونی مغزی " به تصویب رسید .

26- پایان طرح آقای دکترسجادی طبسی با کد 940525 و با عنوان " تهیه و ارزیابی شیاف ویتامین ای برای مصرف واژینال" به تصویب رسید .

27- پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با کد 940846 و با عنوان " بررسی اثر مهارکنندگی هیستون داستیلاز ترکیبات خالص شده از گیاهان ،Ferula latisecta،F. ovina ، F flabellilobaو Sophora به تصویب رسید . 

جلسه422 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی ، دکتر الیاسی ،  دکتر سلطانی و آقایان دکتر بدیعی ، دکتر روحبخش، دکتر حسین زاده، دکتر آبنوس ،دکتر اصیلی ،دکتر رجبی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 15/11/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (آقای دکتر اخگری) در جلسه حضور نداشتند.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد960883 و عنوان" تهیه نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با گلوتاتیون و مشتقات آن و بررسی عبور از سد خونی مغزی در درمان سرطان مغز" که پایان نامه تخصصی آقای امین مهرابیان می باشد، به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور با کد 961020 و عنوان" بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن  Fetuin-A و Osteoprotegerin  با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری  با کد 961189 و عنوان " بررسی  اثر کپسول ترکیبی کنگرفرنگی و بذر کاهو بر پروفایل چربی در بيماران مبتلا به هایپرلیپیدمی: کارازمایی بالینی دو سو کور کنترل شده با دارونما " با بودجه000/800/131 ریال مورد تایید قرار گرفت.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی  با کد 961281 و عنوان " تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات لیپید/کلسیم/ فسفات (LCP) محتویsiRNA عليه mRNA-ApoB100  و  بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانی "با بودجه000/390/333 ریال مورد تایید قرار گرفت.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر عباس اخگری  با کد 960919 و عنوان " تهیه فرم خوراکی پلت لوتئین به روش اکستروژن – اسفرونایزیشن "با بودجه000/638/44 ریال مورد تایید قرار گرفت.

6- پایان نامه آقای حسین شیخانی با عنوان " فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سورفکتانت مصنوعی " به راهنمایی آقای دکتر امید رجبی و دستیار مشاور آقای دکتر صالح رخشانی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم زینب احمدی حسینی با عنوان " بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن  Fetuin-A و Osteoprotegerin  با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر " به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و خانم دکتر سپیده الیاسی به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم شهربانو رهنما با عنوان " طراحی، تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری کیتوزان حاوی ملیتین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت درمان آکنه و لگاریس " به راهنمایی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و آقای دکتر جبرائیل موفق و استاد مشاور خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز و آقای دکتر خلیل آبنوس به تصویب رسید.

9- پایان طرح آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 931462 و با عنوان " بررسی اثر دفریپیرون در سمیت کلیوی سیس پلاتین" به تصویب رسید .

 


 

جلسه423 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی ، دکتر الیاسی ،  دکتر سلطانی و آقایان دکتر بدیعی ، دکتر روحبخش، دکتر حسین زاده، دکتر آبنوس ،دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 29/11/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (آقای دکتر اخگری) در جلسه حضور نداشتند.

1- مقرر گردید موارد مطرح شده از هر گروه به شرط حضور نماینده آن گروه در جلسه شورا، مطرح گردد.

2- درخواست آقای دکتر ایرانشاهی مبنی بر معرفی آقای ابوالفضل شاکری به عنوان نیروی ضریبK هیات علمی پژوهشی مطرح و مقرر گردید پس از ارایه سخنرانی، موضوع در جلسه شورای آموزشی دانشکده مطرح گردد.

3- با درخواست خانم دکتر هاشمی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم محولاتی از "فرمولاسیون نانوپارتیکلهای پلیمر-لیپیدی حاوی کروسین استخراج شده از زعفران برای مصرف خوراکی" به" فرمولاسیون نانوپارتیکلهای پلیمر-لیپیدی حاوی برمولین استخراج شده از ساقه آناناس برای مصرف خوراکی" موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی با کد 960892 و عنوان" استاندارد سازی و بررسی فیتوشیمیایی گیاهان Rheum turkestanicum Janisch. و Rheum ribes L." که پایان نامه تخصصی خانم لیلا محتشمی می باشد، به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 961621 و عنوان " پلیمریزاسیون رافت کوپلیمر PCL-b-PEGMA و استفاده از آن در تهیه پلیمروزومهای ترانوستیک هدفمند جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان سینه بصورت برون و دورن تنی" با بودجه 000/500/347 ریال به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه با کد 961019 و عنوان " تهيه، تعيين ويژگيها و بررسي اثرات ضد توموري نانوذرات ليپيدي جامد حاوي داستاکسل اصلاح شده با آپتامر AS1411 در مدل حيواني" با بودجه 000/900/175 ریال به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری  با کد 961349 و عنوان " بررسی وجود رنگ های مصنوعی ( Tartrazine/Quinoline Yellow  /Sunset Yellow FCF ) در زعفران خراسان با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا " به تصویب رسید.

8-  طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی  با کد 960951 و عنوان " بررسی اثربخشی فرمولاسیون خوراکی نانو از سیلی مارین در بیماران مبتلا به سرطان پروستات غیرمتاستاتیک پس از درمان رادیکال موضعی سرطان پروستات" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی  با کد 960040 و عنوان " بررسی و آنالیز داروهای گیاهی ترک اعتیاد در عطاری های سطح شهرمشهد" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی  با کد 960041 و عنوان " مقایسه غلظت دارو در مو و ادرار بیماران دچار سوء مصرف ترامادول لااقل به مدت یک سال" به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران  با کد 951667 و عنوان " تعیین مکانیسم اثرات سلکوکسیب، ایندومتاسین وایبوپروفن در مقابله باROS واپوپتوز القا شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین در سلول­های PC12"  به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری  با کد 961000 و عنوان " بررسی اثر کروسین در مقایسه با سرترالین در زنان مبتلا به افسردگی غیر ماژور پس از زایمان"  به تصویب رسید

13- پایان نامه آقای مهدی یزد فاضلی با کد 950757 و عنوان " اثرات محافظتی دارچین(Cinnamomum zeylanicum) و اسانس آن و سینام آلدهید بر آپوپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهایPC12 " به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی، خانم دکتر بهجت جوادی و استاد مشاور خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و دستیار مشاور خانم دکتر زهرا آیتی به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای حسین آرمان اصل با کد 950904 و عنوان " بررسی تاثیر مصرف موضعی پماد روغن زیتون در ناحیه شکم در درمان یبوست کودکان 1 تا4 ساله" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی، آقای دکتر محمدپور و خانم دکتر جوادی و استاد مشاور آقای دکتر محمدرضا عباسپور به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم گلنوش کلاهدوز با کد 961000 و عنوان " بررسی اثر کروسین در مقایسه با سرترالین در زنان مبتلا به افسردگی غیرماژور پس از زایمان به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه ناآگاه" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر ایرج وثوق و مشاور آقای دکتر سجادی و دستیار مشاور خانم دکتر سمانه سپاهی به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم فاطمه شهریاری با کد 961189 و عنوان " بررسی اثر کپسول ترکیبی کنگر فرنگی و بذر کاهو بر پروفایل چربی در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی؛کارآزمایی بالینی دوسوکور کنترل شده با دارونما" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر هومن مسنن مظفری و مشاور آقای دکتر سجادی به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم فاطمه کاظمی با کد 961002 و عنوان " بررسی میزان اثربخشی کروسین در مقایسه با فلوکستین در بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار خفیف تا متوسط به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه ناآگاه" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر ایرج وثوق و مشاور آقای دکتر سجادی و دستیار مشاور خانم دکتر سمانه سپاهی به تصویب رسید.

18- پایان طرح آقای دکتر محمدرضا صابری با کد 931030 و عنوان " طراحی و ساخت مهارکننده های آنزیم اینتگراز از سری کینولین های استخلاف شده جدید و بررسی نرم افزاری اثرات مهاری آن ها" مورد تایید قرار گرفت.

19- پایان طرح آقای دکتر محمد تقدیسی حیدریان با کد 960058 و عنوان " یک فلورسانس آپتاسنسور جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از نانوذرات مس " مورد تایید قرار گرفت.

20- پایان طرح آقای دکتر محمد تقدیسی حیدریان با کد 960055 و عنوان " یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از آپتامر و رشته های مکمل " مورد تایید قرار گرفت.

21- پایان طرح آقای دکتر محمد تقدیسی حیدریان با کد 960059 و عنوان " طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از داپوکسیل " مورد تایید قرار گرفت.

22- پایان طرح آقای دکتر محمد تقدیسی حیدریان با کد 930983 و عنوان " تشخیص سرب بر مبنای آپتامر، اگزونوکلئاز I و نانوذرات طلا " مورد تایید قرار گرفت.

23- پایان طرح آقای دکتر محمد تقدیسی حیدریان با کد 930772 و عنوان " تشخيص و تعيين مقدار کانامايسين بر مبناي آپتامر، پيکوگرين و نانوذرات طلا " مورد تایید قرار گرفت.

24- پایان طرح آقای دکتر محمد تقدیسی حیدریان با کد 960057 و عنوان " یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از N-methyl mesoporphyrin IX " مورد تایید قرار گرفت.

25- پایان طرح خانم دکتر فاطمه صادقی با کد 931513 و عنوان " تهیه و ارزیابی  فرمولاسيون های آهسته رهش متوپرولول و مقايسه آن با نمونه خارجي (متوهگزال) " مورد تایید قرار گرفت.

26- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 920499 و عنوان " طراحي و ساخت آپتاسنسور بر پایه انتقال انرژی از کوانتوم دات CdTe به اکسید گرافن جهت اندازه گیری باقيمانده انروفلوکساسين در فراورده هاي غذايي دامي " مورد تایید قرار گرفت.

27- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 940666 و عنوان " انتقال هدفمند همزمان اپي روبيسين و مليتين با استفاده از نانوساختار کربنات کلسيم و آپتامر به سلول هاي سرطان پستان"  مورد تایید قرار گرفت.

28- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 931613 و عنوان " سنتز آپتاسنسور فلورسنت با استفاده از پروب نانوهیبرید گرافن کوانتوم دات-پلی پیرول متصل به آپتامر بر پایه گرافن اکساید جهت سنجش کانامایسین درشیر"  مورد تایید قرار گرفت.

29- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 940670 و عنوان " طراحي و ساخت يک فلورسانس آپتاسنسور بر مبناي آنزيم اگزونوکلئاز I و نانوذرات سليکابراي تشخيص کانامايسين"   مورد تایید قرار گرفت.

30- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 950078 و عنوان " انتقال هدفمند اپي روبيسين با استفاده از PLGA و آپتامر وآنتي سنس به سلول هاي سرطان پستان "   مورد تایید قرار گرفت.

31- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 950387 و عنوان " طراحي و ساخت يک آپتاسنسور الکتروشيمي بر مبناي الکترود طلا و کمپلکس نانوذرات سيليکا- استرپتاويدين براي تشخيص استامي پرايدبا استفاده از آنزيم Exo. I و متيلن بلو "   مورد تایید قرار گرفت.

32- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 960167 و عنوان " طراحي و ساخت يک آپتاسنسور الکتروشيمي براي تشخيص فلوروکينولينها بر اساس DNA تک رشته اي متصل به پروتئين "   مورد تایید قرار گرفت.

33- پایان طرح خانم دکتر شیوا گل محمدزاده با کد 950929 و عنوان " تهیه و تعيين خصوصيات نانوذرات ليپيدي جامد(SLNs) و حامل هاي ليپيدي نانو (NLCs) و مقايسه خصوصيات مرطوب کنندگي آنها  با استفاده از آب ديونيزه و آب مغناطيس به صورت درون تن و برون تن "   مورد تایید قرار گرفت.

34- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 960193 و عنوان " طراحي و ساخت يک آپتاسنسور رنگ سنجي بر مبناي فعاليت کاتاليتيکي نانوذرات طلا براي تشخيص فلوروکينولينها "   مورد تایید قرار گرفت.

35- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 960165 و عنوان " طراحي يک فلورسانس آپتاسنسور خيلي حساس، ساده و سريع جهت تشخيص آرسنيک بر اساس مکمل آپتامر و نانو ذره سيليکا "   مورد تایید قرار گرفت.

36- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 940803 و عنوان " انتقال هدفمند دوکسوروبیسن موجود در DNA دو رشته ای  به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس آپتامر-نانوذرات سلنیوم "   مورد تایید قرار گرفت.

37- پایان طرح آقای دکتر هادی افراسیابی با کد 921584 و عنوان " تهیه و ارزیابی محلول خوراکی میدازولام "   مورد تایید قرار گرفت.

38- پایان طرح خانم دکتر راضیه قدسی با کد 940566 و عنوان " طراحي، سنتز و بررسي اثرات  مشتقات کينوليني کتوپروفن به عنوان مهارکنندگان پمپ MRP2"   مورد تایید قرار گرفت.

39- پایان طرح خانم دکتر راضیه قدسی با کد 951467 و عنوان " سنتز و بررسي اثر مشتقات جدید بنزو[c] اکریدین-دی اون به عنوان ترکیبات ضد سرطان "   مورد تایید قرار گرفت.

40- پایان طرح آقای دکتر علی روحبخش کد 941313 و عنوان " بررسی اثر تجويز سديم بنزوات و فنيل استات بر هيپرآمونمي ناشي از مسموميت والپروات سديم در رت و مقایسه آن با ال-کارنيتين"   مورد تایید قرار گرفت.

41- پایان طرح خانم دکتر صغری مهری با کد 941770 و عنوان " بررسی اثر بیسفنول ‏A‏  بر اختلال حافظه ‏ در رت و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA، AMPA، CaMK،ERK و CREB درهیپوکامپ و بررسی اثرات حافظتی کروسین بر آن "   مورد تایید قرار گرفت.

42- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس کد 951099 و عنوان " تشخیص تتراسایکلین بر مبنای فلورسانس زمان حل و فصل (Time resolved)   بوسیله نانوذرات طلا و نقره "   مورد تایید قرار گرفت.

43- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس کد 940934 و عنوان " بررسی انتقال هدف مند siRNA به لنفوسیت از طریق اتصال به آپتامر اختصاصی CD8"   مورد تایید قرار گرفت.

44- پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده کد 941401 و عنوان " بررسی اثر سافرانال در اختلالات متابولیک ایجاد شده با مصرف الانزاپین در رت"   مورد تایید قرار گرفت.

45- پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده کد 950180 و عنوان " بررسی تأثیر سه داروی توپيرامات، کوئتياپین و زونيسمايد بر سطح پروتئین های CREB، p-CREB، ERK و p-ERK در کورتکس رت دريافت کننده مورفين در مدل ترجيح مکانی شرطی شده "   مورد تایید قرار گرفت.

46- پایان طرح آقای دکتر احمد امامی کد 931055 و عنوان " غربالگري عصاره متانولي و فراکسيون ها ي جدا شده از گياهان اندميک استان چهار محال و بختياري از لحاظ اثر سيتوتوکسيک بر روي رده هاي سلولي PC3و MCF-7"   مورد تایید قرار گرفت.

47- پایان طرح آقای دکتر احمد امامی کد 930705 و عنوان " استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات گونه های جنس  Helichrysum و بررسی سمیت سلولی آن ها "   مورد تایید قرار گرفت.

48- پایان طرح آقای دکتر احمد امامی کد 911004 و عنوان " جداسازي خالص سازي و تعيين ساختمان الکالوئيدهاي drug-like  از چند گونه گياه خانواده Fumariaceae  و بررسي رابطه ي ساختمان اثر سميت سلولي آنها "   مورد تایید قرار گرفت.

49- پایان طرح خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران کد 941607 و عنوان " اثرات محافظتی عصاره های دو گونه Lavandula شامل Lavandula stoechas L.  و Lavandula officinallis L. بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12"   مورد تایید قرار گرفت.

50- پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس کد 940933 و عنوان " سنتز و تهیه دندریمرهای پگیله حاوی داروی سالینومایسین و نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر ضد CD133 "   مورد تایید قرار گرفت.

 


 

جلسه424 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی ، دکتر الیاسی ،  دکتر سلطانی و آقایان دکتر دکتر روحبخش، دکتر حسین زاده و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 20/12/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (آقای دکتر اخگری، آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر اصیلی، آقای دکتر بدیعی) در جلسه حضور نداشتند.

 

1- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر اضافه نمودن نام جناب آقای دکتر هادیزاده به عنوان استاد راهنمای دوم در پایان نامه آقای سینا نظامی با عنوان " بررسی آزادسازی برون تن داکسی سایکلین هیکلیت از سامانه تشکیل شونده در محل بر پایه PLGA-PEG-PLGA و PLGA-PEG-PLGAدر حلال NMP" موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر وحدتی مبنی بر اضافه نمودن نام سرکار خانم دکتر سپیده الیاسی بعنوان مشاور در پایان نامه خانم محدثه فیاضی، با عنوان "بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش های اورژانس بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع)" موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم زینب احمدی حسینی از"بررسی ارتباط پلیمرفیسم ژن Fetuin-A,Osteoprotegerin با کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر" به "بررسی ارتباط پلیمرفیسم ژن Fetuin-A, با کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر" موافقت گردید.

4- با درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر آبنوس به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم زینب احمدی حسینی موافقت گردید.

5- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای رامین مولایی از" تهیه و ارزیابی سامانه میکروسفر PLGA ساخته شده حاوی ریسپریدون به روش مرسوم (O/W) و سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن " به" سنتز دی بلاک  PEG-PLGA و PEG-PLA به عنوان حامل دارو با روش دی اکسید کربن فوق بحرانی" موافقت گردید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده  با کد 941822 و عنوان " بررسی ارتباط میزان ck با پر فشاری خون در جمعیت مشهد" با بودجه 000/200/162 ریال به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد  با کد 961677 و عنوان " ارزیابی و مقایسه اثرات نانوذرات PLGAروکش شده با کیتوزان حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات به صورت تجویز وریدی و استنشاقی با نبولایزر" با بودجه 000/260/218 ریال به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش  با کد 961691 و عنوان " تاثیر نانوذرات PLGA حاوی سیمواستاتین مودیفای شده با مانوز در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات به صورت تجویز وریدی و استنشاقی با نبولایزر" با بودجه 000/500/291 ریال به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران  با کد 951766 و عنوان " بررسی مکانیسم اثرات ویتامین K2 در مقابله با  ROSو آپوپتوز القا شده ناشی از آمیلوئید بتا در سلول های PC12  به عنوان مدل invitro آلزایمر" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز  با کد 961051 و عنوان " انکپسولاسیون گونه های پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس درون هیدروژل های کازئین کراس لینک شده توسط آنزیم ترانس گلوتامیناز " به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر احمد امامی  با کد 961407و عنوان " تهیه و ارزیابی فرآورده موضعی گیاهی ضد چروک " به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای پوریا رمضانی با کد 961096 و عنوان " سنتز پلیمروزومهای هدفمند هیبریدی حساس به MMP2 حاوی دارویSN38 جهت آزادسازی کنترل شده و هوشمند دارو" به راهنمایی خانم دکتر مونا علی بلندی و مشاور آقای دکتر محمد رمضانی و آقای دکتر خلیل آبنوس به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم فهیمه عسگری با کد 960623 و عنوان " تهیه و ارزیابی پلت های روکش شده با مخلوط کورکومین، پلی اتیلن گلیکول و سدیم لوریل سولفات به منظور افزایش سرعت انحلال کورکومین" به راهنمایی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی و مشاور آقای دکتر محمدرضا عباسپور به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم فاطمه گل اندام با کد 960623 و عنوان " تهیه و ارزیابی پلت های روکش شده با مخلوط کورکومین و پلی وینیل پیرالیدون به منظور افزایش سرعت انحلال کورکومین" به راهنمایی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی و مشاور آقای دکتر عباس اخگری به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم نگین قندهاریون با کد 960195 و عنوان "بررسی  اثر لیپوزومهای حاوی اپتامرهایAS1411,FOXM1 بر روی هدف رسانی و اثرات درمانی دوکسوروبیسین در سلولهای سرطانی" به راهنمایی خانم دکتر سیده عالیا موسویان و آقای دکتر محمودرضا جعفری و استاد مشاور آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی به تصویب رسید.

16- پایان نامه آقای شکراله شاکری اصیل با کد 961274 و عنوان "استخراج، جداسازی و مقایسه متابولیت های اولئورزین باریجه با Ferula gummosa,Ferula galbaniflua " به راهنمایی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی ، استاد مشاور اقای دکتر میلاد ایرانشاهی و دستیار مشاور خانم دکتر فائقه فرهادی به تصویب رسید.

17- پایان نامه آقای سیدمبین سیدعلیان با کد 951153 و عنوان "بررسی اثرات تیموکینون در سمیت ناشی از مت آمفتامین بر سلولهای PC12 تمایز یافته با NGF" به راهنمایی آقای دکتر علی روحبخش و خانم دکتر لیلا اعتماد و استاد مشاور آقای دکتر فرزین هادیزاده و اقای دکتر محمد مشیری به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم زهرا آگنج با کد 941443 و عنوان "بررسی اثر کروسین بر تکثیر لنفوسیت های انسانی و تعادلT helper1,T helper2  " به راهنمایی خانم دکتر فاطمه مصفا و استاد مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده به تصویب رسید.

19- پایان نامه خانم گلسا جامی الاحمدی با کد 961051 و عنوان " انکپسولاسیون گونه های پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس درون هیدروژل های کازئین کراس لینک شده توسط آنزیم ترانس گلوتامیناز  " به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز و آقای دکتر بهمن خامنه باقری به تصویب رسید.

20- پایان نامه خانم سحر کوهستانیان با کد 930622 و عنوان " بررسی اثر پایین آورندگی فشار خون تیموکینون، به عنوان یک عامل آنتی اکسیدانت و ضدالتهاب، در مدل رت فشار خونی شده به روشDOCA-salt  " به راهنمایی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر مجید خزاعی و استاد مشاور خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

21- پایان نامه خانم عطیه جلالی با کد 961407 و عنوان "تهیه و ارزیابی فرآورده موضعی گیاهی ضدچروک " به راهنمایی آقای دکتر احمد امامی و آقای دکتر محمدرضا عباسپور و دستیار مشاور خانم دکتر زهرا سبحانی به تصویب رسید