تاسیسات دانشکده داروسازی - تصاویر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 تصاویر

 

 

 

پست برق

آبنما

 

 

موتورخانه

تابلو برق

موتورخانه

پنل خورشیدی

 پست برق  پست برق