تاسیسات دانشکده داروسازی - شرکت تامین نگهدارو پرسنل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت تامین و نگهدار : شرکت فنی مهندسی عمران تهویه آریان

 
 مدیر عامل

روح الله ثابت خو

 اعضای هیات مدیره :

محمد رضا فخریان

روح الله ثابت خو

 نماینده شرکت 

نوید کوهستانی  09157774738

محسن حسینی 09158241915

  سرپرست تاسیسات

مهندس مجتبی هاشمی      تلفن تماس : 31801650

 پرسنل شرکت

مهندس کاظم اسفندیاری

گلی

مرتضی رضایی

محمدرضا مربی

علی صابری

 

 

 پرسنل شرکت