صورتجلسات کمیته اخلاق دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 صورتجلسات کمیته اخلاق سال 96
 
 

جلسه 22 کمیته اخلاق دانشکده با حضورخانم دکتر فضلی و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر آریان در تاريخ 27/01/96 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

 

1-      طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز با کد 951519 و  عنوان " بررسي اثر نانوذرات ليپيدي جامد (SLN) دو داروی ملوکسيکام و پيروکسيکام بر بيوفيلم هاي aeruginosa Pseudomonas" با کد اخلاقی  IR.MUMS.SP.1396.115 به تصویب رسید.

2-      طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا سلماسی با کد 951556 وعنوان " انتقال هدفمند گالبانیک اسید بعنوان داروی ضد تومور  به سلول های توموری توسط سلولهای بنیادی مزانشیمال مهندسی شده با نانوذرات حاوی دارو " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.116  به تصویب رسید.

3-      طرح پژوهشی آقای دکتر روحبخش با کد 951624 و عنوان " ارزیابی اثر آنتاگونیست TLR4بر تغییرات الکتروفیزیولوژیک(LTP) و یادگیری رت های بالغ تحت تاثیر تشنج ناشی از تب نوزادی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.117 به تصویب رسید.

4-      طرح پژوهشی آقای دکتر جمال شمس آرا با کد 951578 و عنوان " یافتن مهار کننده های با ساختار جدید برای آنزیم رنین" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.118 به تصویب رسید.

5-      طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951786 و عنوان " بررسی اثر حفاظتی تیموکینون، در برابر استرس اکسیداتیو در میتوکندریهای ایزوله شده کبد رت" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.119 به تصویب رسید .

6-      طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 951412 و  عنوان " بررسی ترکیبات گیاهی بالقوه در درمان نارسایی قلبی مزمن القا شده با ایزوپرترنول در موش های صحرایی " با کد اخلاقی  IR.MUMS.SP.1396.120 به تصویب رسید .

7-      طرح پژوهشی خانم دکتر خدیجه جامی الاحمدی با کد 951435 و عنوان " بررسی تاثیر فروتینین بر بقای سلولهای سرطان معده حساس و مقاوم به دانوروبیسین و بیان مارکرهای فرآیند انتقال اپیتلیالی به مزانشیمی در این سلولها " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.121 به تصویب رسید .

8-      طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با کد 951410 و  عنوان " بررسی اثرات سمیت سلولی سه مشتق کینولینی بر روی رده های سلولی سرطان پستان (MCF-7, MDA-MB231) و ارزیابی توانایی این ترکیبات در القای آپوپتوز" با کد اخلاقی  IR.MUMS.SP.1396.122 به تصویب رسید .

9-      طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 951316 و عنوان " متابولومیکس واریته های مختلف، بخشهای مختلف (دانه، پوست و آب میوه) و فرآورده های مختلف انار (آب تغلیظ شده و رب انار)  بر پایه NMR و آنالیز PCA  و PLS-DA" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.123 به تصویب رسید .

10-   طرح پژوهشی آقای دکتر جواد بهروان با کد 951244 و عنوان " بررسي اثرات و ایمنی داربست کلاژنی به همراه پلی گلایکولیک اسید بر ترمیم شكستگي هاي استخوان جوش نخورنده" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.124 به تصویب رسید .

11-   طرح پژوهشی آقای دکتر امیرحسین صاحبکار با کد 951606 و عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی  فسفاتیدیل گلیسرول و بررسی اثرات درمانی، توزیع بافتی، سمیت حاد و سمیت مزمن در مدل های حیوانی"  و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.125 به تصویب رسید .

12-   طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی  با کد 951303  و عنوان " جدا سازی و شناسایی اندوفیت‌های برخی گونه‌های Ferula و  آنالیز متابولیتهای آنها "  و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.126 به تصویب رسید .

13-   طرح پژوهشی آقای دکتر صاحبکار با کد  951560  و عنوان " بررسی اثر داروی Evolocumab  بر بیماران هموزیگوت هایپرکلسترولمی فامیلیال در ایران "   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.127 به تصویب رسید.

 


 

جلسه 23 کمیته اخلاق دانشکده با حضورخانم دکتر فضلی و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 28/03/96 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر فیض آبادی و آقای دکتر آریان حضور نداشتند).

 

1-      با تغییرات طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی با کد 940879 و کد اخلاق IR.MUMS.SP.1394.15  و عنوان " بررسی اثرات خواب آور فرآورده ترکیبی داخل بینی برگرفته از طب سنتی ایران محتوی زعفران، دانه کاهو و بنفشه در بیماران مبتلا به بی خوابی مزمن اولیه: کارآزمایی بالینی کنترل شده دوسو کور " موافقت شد.

2-      طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با کد 951612 وعنوان " بررسي اثر عصاره هیدروالکلی دانه خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در بافت تستیس رت " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.128  به تصویب رسید.

3-      طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با کد 951626 و عنوان " بررسی اثرات حفاظتی آلفا منگوستین در هایپرآلژزیا، آلودینیا و التهاب ناشی از انسداد عصب سیاتیک در رت " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.129 به تصویب رسید.

4-      طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با کد 940888 و عنوان " ی اثر حفاظتی آتورواستاتین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تني و برون تني " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.130 به تصویب رسید.

5-      طرح پژوهشی آقای خانم دکتر قدسی  با کد 951719 و عنوان " طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید ایمیدازول-چالکون " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.131 به تصویب رسید .

6-      طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با کد 951856 و  عنوان " بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه خرنوب در محیط کشت جنینی انسان بر فرایند لقاح و بلوغ تخمک در محیط کشت برون تنی " با کد اخلاقی  IR.MUMS.SP.1396.132 به تصویب رسید .

7-      طرح پژوهشی خانم دکتر مهری با کد 951861 و عنوان " بررسی اثرات محافظتی کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده درکورتکس رت توسط مدل پیری دی گالاکتوز " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.133 به تصویب رسید .

8-      طرح پژوهشی آقای دکتر امامی با کد 960078 و  عنوان " اتنوبوتانی گونه هاي گياهي  استان کردستان در راستاي تكميل هرباريوم دانشكده داروسازي، داشگاه علوم پزشكي مشهد " با کد اخلاقی  IR.MUMS.SP.1396.134 به تصویب رسید .

9-      طرح پژوهشی آقای دکتر روحبخش با کد 951589 و عنوان " ارزیابی اثر Decynium-22، مهار کننده uptake2، بر اثر ضددرد و وابستگی روانی ناشی از مرفین در موش سوری " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.135 به تصویب رسید .

10-   طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با کد 951727 و عنوان " بررسی نقش آلفا منگوستین بر اختلالات عملکردی و پاتولوژیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رت و بررسی تاثیر آن بر اثرات ضد سرطانی دوکسوروبیسین در محیط برون تنی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.136 به تصویب رسید .

11-   طرح پژوهشی آقای دکتر تقدیسی با کد 960061 و عنوان " یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از ساختار Triple-helix molecular switch "  و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.137 به تصویب رسید .

12-   طرح پژوهشی آقای دکتر تقدیسی  با کد 960060  و عنوان " یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان با استفاده از چند آپتامر درمانی "  و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.138 به تصویب رسید .

13-   طرح پژوهشی آقای دکتر تقدیسی با کد  960062  و عنوان " طراحی و ساخت یک هیدروژل آپتاسنسور رنگ سنجی برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از متیلن بلو "   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.139 به تصویب رسید.

14-   طرح پژوهشی خانم دکتر علی بلندی با کد  960074  و عنوان " سنتز سيستمهاي معدنی ترانوستيك هیبریدی و هدفمند شده  با یک دکاپپتید ویژه جهت عکسبرداری و درمان سرطان سینه بصورت برون و درون تنی "   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.140 به تصویب رسید

15-   طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی با کد  960257  و عنوان " سنتز دی بلاکهای HPMA-PLA و HPMA-PCL جهت تشکیل ساختارهای پلیمروزومی کایمریک حامل داروی SN38 و هدفمند شده با آپتامر جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان کلون بصورت برون تنی و دورن تنی "   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.141 به تصویب رسید

16-   طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی با کد  960235  و عنوان " سنتز  پپتوزومهای ترانوستیک هیبریدی مغناطیسی و هدفمند شده با  پپتید RGD متصل به یک لینکر ویژه جهت نشانه گیری هوشمند سرطان سینه متاستاتیک بصورت برون تنی و درون تنی "   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.142 به تصویب رسید

17-   طرح پژوهشی خانم دکتر جبینی با کد  950337  و عنوان " ارزیابی متیلاسیون ژن های SFRP2 و UCHL1 و عفونت ویروس Epstein-barr در بیماران مبتلا به سرطان معده "   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.143 به تصویب رسید

18-   طرح پژوهشی خانم دکتر طاهرزاده با کد  951846  و عنوان " بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی خرفه در مدل آسیب عصبی ناشی از تخریب میلین به دنبال نوروتوکسین کوپریزون و مدل EAE در موش نژاد C57BL/6"   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.144 به تصویب رسید

19-   طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی با کد  951795  و عنوان " فرمولاسیون و ارزیابی قرص آهسته رهش Methylphenidate "   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.145 به تصویب رسید

20-   طرح پژوهشی خانم دکتر طاهرزاده با کد  960159  و عنوان " بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی خرفه در مدل آسیب عصبی ناشی از تخریب میلین به دنبال نوروتوکسین کوپریزون و مدل EAE در موش نژاد C57BL/6"   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.146 به تصویب رسید

21-   طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با کد  960293  و عنوان " بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) درجلوگیری از سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنی "   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.147 به تصویب رسید

22-   طرح پژوهشی خانم دکتر علی بلندی با کد  960075  و عنوان " سنتز پپتوزومهای کایمریک هیبرید  شده با نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان و عکسبرداری از سرطان کولون بصورت برون و درون تنی "   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.148 به تصویب رسید

23-   طرح پژوهشی آقای دکتر تفقدی  با کد  960638   و عنوان " بهینه سازی و ساخت فرآورده داروئی آهسته رهش و قابل تجویز جهت دارورسانی مورفین از طریق بینی با استفاده از پلیمر زیست سازگار و تخریب پذیر کیتوزان "   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.149 به تصویب رسید

24-   طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری با کد  960630  و عنوان " تهیه و تعیین ویژگی اثرات ضدسرطانی و درمانی تجویز نانو مسیل های مختلف حاوی کوروکومین و لیپوزوم های پگیله ی حاوی دکسوروبیسین به صورت in vitro و in vivo در مدل موشی BALB /C دارای تومور کارسینومای C26 "   و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.150 به تصویب رسید

 


 

جلسه 24 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، ، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 1/5/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.(خانم ها دکتر فضلی ودکتر شاه ابراهیمی و آقایان دکتر محمدپور ،دکتر اسلامی،دکتر فیض آبادی ،دکتر آریان حضور نداشتند. )

1-طرح پژوهشی  آقای دکتر تقدیسی با کد 960055وعنوان " یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از آپتامر و رشته های مکمل " و کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.151 به تصویب رسید.

2-طرح پژوهشی آقای دکتر تقدیسی با کد 960059 وعنوان " طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از داپوکسیل " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.152  به تصویب رسید.

3-طرح پژوهشی آقای دکتر تقدیسی با کد 960057 و عنوان " یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از N-methyl mesoporphyrin IX " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.153 به تصویب رسید.

4-طرح پژوهشیخانم دکتر طیرانی با کد 951441 و عنوان " بررسی اثر سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان انسان بر رده سلولهای آدنوکارسینومای کولورکتال " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.154 به تصویب رسید.

5-طرح پژوهشی آقای دکترآبنوس با کد 960167 و  عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص فلوروکینولینها بر اساس DNA تک رشته ای متصل به پروتئین " با کد اخلاقی  IR.MUMS.SP.1396.155 به تصویب رسید.

6-طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با کد 960193 و عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای فعالیت کاتالیتیکی نانوذرات طلا برای تشخیص فلوروکینولینها " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.156 به تصویب رسید .

7-طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس  با کد 960165 و  عنوان "  طراحی یک فلورسانس آپتاسنسور خیلی حساس، ساده و سریع جهت تشخیص آرسنیک بر اساس مکمل آپتامر و نانو ذره سیلیکا "با کد اخلاقی  IR.MUMS.SP.1396.157 به تصویب رسید .

8-طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری با کد 951706 و عنوان " فرمولاسیون، تهیه، تعیین ویژگی ها، بررسی توزیع بافتی وتاثیرپایین آورندگی قند خون  لیپوزوم های خوراکی حاوی انسولین هدفمند شده با ویتامینB 12" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.158 به تصویب رسید .

9-طرح پژوهشی خانم دکتر جوادی با کد 951701 و عنوان " فرمولاسیون شیاف واژینال حاوی عصاره گیاه خطمی ( Althaea officinalis L. ) با تکیه بر متون طب سنتی" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.159 به تصویب رسید .

10-طرح پژوهشی آقای دکتر تقدیسی با کد 960058 و عنوان "  یک فلورسانس آپتاسنسور جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از نانوذرات مس "و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.160 به تصویب رسید .

11-طرح پژوهشیخانم دکتر الیاسی  با کد 951842  و عنوان " ارزیابی اثربخشی فرم خوراکی سیلی مارین در کنترل سمیت کبدی ناشی از شیمی درمانی با رژیم CAF در بیماران مبتلا به سرطان سینه غیرمتاستاتیک"و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.161 به تصویب رسید .

12-طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با کد  951744  و عنوان " بررسی اثرات اوراپتن در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6 و تعادل Th1/Th2 "   و کد IR.MUMS.SP.1396.162 به تصویب رسید.

   13-طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی با کد 951719 و عنوان " طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید ایمیدازول-       چالکون" وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.163 به تصویب رسید.

 

 


 

جلسه 25 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر آرین و دکتر اسلامی و خانم ها دکتر شاه ابراهیمی و دکتر  فضلی در تاريخ 29/5/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

1- طرح پژوهشی خانم دکتر مصفا با کد 951813 وعنوان "بررسی میزان  بیان ژن (ABCC2)MRP2)در نمونه های بیماران مبتلابه سرطان پستان مقاوم و حساس به تاموکسیفن و بررسی ارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتوکوژیک بیماران " و کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.164 به تصویب رسید.

2-  طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی  با  کد 951793وعنوان "تهیه و  مطالعه آزاد سازی برون تن داروی ریسپریدون ازمیکروسفرهای PLGA تهیه شده به روش فرآیند در جا معلق-تبخیر شونده با استفاده از خاصیت سل-ژل PLGA-PEG-PLGA" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.165  به تصویب رسید.

3 - طرح پژوهشی خانم دکتر سلماسی با  کد و951839عنوان "ایجاد سیتوتوکسیسیتی در سلول های گلیوبلاستومای مقاوم به TRAIL به کمک سلول های بنیادی مهندسی شده توسط ژن TRAIL و نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با داروی میتوکسانترون"با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.166 به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر تفقدی با کد 960190وعنوان " تولید یک سطح فعال جدید با استفاده از ذرات نانو رس عامل دار تعبیه شده در پوشش آکریلات و پلی ساکارید محلول سویا" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.167 به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی با  کد 960106 وعنوان " بررسی اثر ضد شپش لوسیون موضعی روغن زیتون ازونه و مقایسه اثر آن با شامپو پرمترین" با کد اخلاقی  IR.MUMS.SP.1396. 168 به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با  کد 941379و عنوان  "حمل همزمان دوکسوروبیسین و کامپتوتسین توسط نانو پلیمروزومهای هیالورونیک اسید –پلی کاپرولاکتون جهت هدف گیری سلولهای بنیادی CD44+ سرطان ریه غیر کوچک :ارزیابی برون و درون تنی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1396.169 به تصویب رسید .

7- طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با  کد 960615و عنوان " سنتز سیلیکاهای پگیله دندریکی با منافذ فیبری حاوی دو کسوروبیسین و shRNA برعلیه survivin و هدفمند شده با آپتامتر جهت درمان موثر سرطان کولون : ارزیابی برون و درون تنی " وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.170 به تصویب رسید.

 


 

جلسه 26 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر اسلامی و خانم دکتر  فضلی در تاريخ 5/6/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.                                                                                                                                                                                                                                                                              

1)  طرح پژوهشی خانم دکتر جامی الاحمدی با کد 960594وعنوان "بررسی اثر خاموش سازی ژن گانکیرین بر مهار مقاومت دارویی در سلول های سرطان پستان مقاوم به تاموکسی فن " وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.171 به تصویب رسید.

2) طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری با کد  960213و عنوان "تهیه ،تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانو لیپوزوم های موضعی حاوی متوترکسات برای درمان بیماری پسوریازیس" وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.172 به تصویب رسید.

3)  طرح پژوهشی آقای دکتر افراسیابی با کد  960623و عنوان "تهیه و ارزیابی پلت های کورکومین به منظور افزایش سرعت انحلال آن" وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.173 به تصویب رسید.

4)  طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس باکد 960664و  عنوان "طراحی و ساخت سنسور نوری بر اساس DNAدو رشته ای و نانو ذره طلا جهت تشخیص اکریل آمید در مواد غذایی"وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.174 به تصویب رسید.

5)  طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با کد 960088وعنوان " طراحی و بهینه سازی بیوسنسور بر پایه DNA تک رشته ای با طیف سنجی فلورسانس جهت شناسایی اکریل آمید" وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.175 به تصویب رسید.

6)  طرح پژوهشی خانم دکتر هاشمی با کد 960435وعنوان "تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGAبروملین ،جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی" وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.176 به تصویب رسید.

 


 

جلسه 27 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر اسلامی و خانم دکتر  فضلی در تاريخ 26/6/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1-  طرح پژوهشی خانم دکتر صادقی با کد 960451وعنوان " ارزیابی سرعت انحلال کورکومین از نانوفیبرهای الکتروریسی شده حاوی کورکومین و پلی وینیل پیرولیدون"وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.177 به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر موفق با کد  960161و عنوان "مطالعه اثر بند آورندگی خون مخلوط هیدروژل کیتوزان با عصاره چای سبز، در مدل حیوانی." وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.178 به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی خانم دکتر علی بلندی باکد 950160و  عنوان " سنتز ساختارهای لیپوپلیمروزومی هیبریدی حاوی کامپتوتسین و هدفمند شده با آپتامر:ارزیابی برون تنی و درون تنی "وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.180به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی با کد 960814وعنوان "طراحی،سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید کینولین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطان"وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.181به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر موسویان با کد 960195وعنوان " تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های حاوی آپتامر AptFOXM1وهدفمند شده با آپتامر AS1411" وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.182 به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با کد 960666 و عنوان " طراحی یک سیستم هدفمند دارو رسانی جهت درمان سلولهای سرطانی با استفاده ازیک نانوساختار DNA بر مبنای آپتامر بصورت in vitro و in vivo" وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.183 به تصویب رسید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


          

جلسه 28 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر اسلامی و خانم دکتر  فضلی در تاريخ 2/7/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1-  طرح پژوهشی خانم دکتر گل محمدزاده با کد 960162وعنوان " تهیه نانوذرات لیپیدی جامد(SLN)  و حامل های لیپیدی نانو(NLC)  حاوی Sepiwhite و بررسی اثرات آنتي اكسيدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز در رده سلولی ملانوما B16F1 "وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.184 به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر اسکویی با کد  951298و عنوان " سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات سریم اکساید در بستر پلیمرهای کاتیونی و بررسی سمیت سلولی آن" وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.185 به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس باکد 960782و  عنوان " طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال antagomir21 و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطان کولون بر اساس مطالعات in vivo و in vitro"وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.186به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر بدیعی با کد 960780 با عنوان "تولید صنعتی ،تعیین خصوصیات و انجام آزمونهای پایداری بر اساس ICH واکسن نانولیپوزومی حاوی آنتی ژن SLAو انجام کار آزمایی بالینی فاز 1 علیه لیشمانیازیس" وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.187 به تصویب رسید .

5- بررسی طرح پژوهشی آقای دکتر دکتر رمضانی با  کد 960726عنوان " طراحی و سنتز سیستم هدفمند شده با فولات به منظور ژن درمانی و دارورسانی همزمان به سلولهای سرطانی با استفاده از اریگامی آپتامر- پپتید ‌نوکلئیک‌اسید پوشیده شده با کیتوزان" وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.188 به تصویب رسید.     

6- بررسی طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با  کد 960851 عنوان "بررسی تاثیر آلفامنگوستین بر بیماری مولتیپل اسکلروزیس القا شده با کوپریزون در موش "کداخلاق IR.MUMS.SP.1396.189 به تصویب رسید.                                                                              

    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

جلسه 29 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر اسلامی و خانم دکتر  فضلی در تاريخ 16/7/96در دانشكده داروسازي برگزار شد..                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1-  طرح پژوهشی خانم دکتر هاشمی با کد 960438و با عنوان " بررسی اثرات ‏ایمونوتراپی زیر زبانی نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آلرژن ‏و کورکومین بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانی "و کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.190 به تصویب رسید .

2- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی با کد 960788 و با عنوان " سنتز و تهیه اسکافولدهای هیبریدی کلاژنی حاوی نانوپارتیکلهای رسوراتول جهت تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به سلولهای استخوانی  "وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.191 به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر اسلامی  با کد 950853 وبا عنوان " تأثیر سیستم‌های نظرسنجی بر میزان یادگیری دانشجویان از محتوای آموزشی ارائه‌شده در کلاس درس " وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.192 به تصویب رسید .

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با  کد 960775و با عنوان " متابولومیکس آنغوزه و گونه های مرتبط بر پایه NMR و LC/MS  و  آنالیز PCA  و PLS-DA و خوشه بندی (Clustering analysis "وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.193 به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر اخگری با کد 960907 و با عنوان " سنتز پیش دارو از 4-آمینوسالیسیلیک اسید و ارزیابی آن با هدف دارورسانی به کولون" و کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.194 به تصویب رسید .


 

جلسه 30 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر روحبخش و خانم دکتر  فضلی در تاريخ 9/8/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1-  طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی با  کد 960813 و با عنوان " طراحی ، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک مشتقات چالکونی و ایندولین-2-ان به عنوان مهارکنندگان HDAC و VEGFR2"  و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.195 به تصویب رسید .

2- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده با کد 960816 و با عنوان " طراحي، سنتز و بررسی فعالیت یک سری جدید از مشتقات تیازولیدین دیون برای درمان دیابت "وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.196 به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری با  کد 960881و با عنوان "  تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین حساس به اکسایش  و بررسی اثرات ضد توموری آنها در برون تن و درون تن "وکداخلاق IR.MUMS.SP.1396.197 به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر کریمی با کد 960850 و با عنوان " بررسی اثر حفاظتی ملاتونین در سمیت کبدی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش کوچک " و کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.198 به تصویب رسید .

6- طرح پژوهشی بررسی طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری با کد 960880 و با عنوان " تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های کاتیونی هدفمندشده با پپتید MMP2  و حاویدوکسوروبیسین و بررسی اثرات ضد توموری آن در مطالعات برون تن و درون تن" و کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.199 به تصویب رسید .

7- طرح پژوهشی آقای دکتر صابری با کد 950974 و با  عنوان " طراحی، سنتز و مطالعه مشتقات بهبود یافته جدید پلی اتیلن گلایکول با هورمون رشد انسانی و بررسی خصوصیات و اثر بخشی آن در محیط های برون و درون تنی" با                                             کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.200 به تصویب رسید .                                                                                                                                                                                                                               8- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی با کد 950911 و با عنوان " طراحی نانوسیستم هوشمند مبتنی برسیلیکای مزوپوروس کنژوگه شده با آپتامر به منظور دارورسانی کنترل شده  به سلولهای سرطانی"  با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.201 به تصویب رسید .

9- طرح پژوهشی خانم دکتر طیرانی با کد 960882 وبا عنوان " بررسی اثرات محافظتی استفاده همزمان سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان انسان و G-CSF در آسیبهای ناشی ازهیپوکسی بر روی رده سلولی SHSY 5Y "با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.202 به تصویب رسید .

10- طرح پژوهشی آقای دکتر عباسپور با کد 960158 و با عنوان " فرمولاسیون و بهینه سازی پلت اسانس رازیانه (استاندارد شده بر اساس آنتول) با تکنیک اکستروژن-اسفرونایزیشن" و با کد اخلاق          IR.MUMS.SP.1396.203 به تصویب رسید .

11- طرح پژوهشی آقای دکتر عباسپور با کد 960936و با عنوان " فرمولاسیون، بهینه سازی و ارزیابی خصوصیات سوسپانسیون حاوی میکرو/نانو ذرات امپرازول به روش برون تن و درون تن"و با کد اخلاق      IR.MUMS.SP.1396.204 به تصویب رسید .

12- طرح پژوهشی آقای  دکتر امامی با کد 960621 و با عنوان "فرمولاسیون و استانداردسازی یک فراورده خوراکی از عصاره میوه نسترن (Rosa canina ) در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی فاکتورهای مختلف کنترل کیفیت آن        " و با کد اخلاق   IR.MUMS.SP.1396.205 به تصویب رسید .                              

13- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری با کد 961002 و باعنوان " بررسی میزان اثر بخشی کروسین در مقایسه با فلوکستین در بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار خفیف تا متوسط به روش کارآزمايی بالينی تصادفی دوسویه ناآگاه" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.206                                   به تصویب رسید .

14- طرح پژوهشی آقای دکتر اخگری با کد 960920 و با عنوان " تهیه و ارزیابی برون تن پلت خوراکی عصاره زنجبیل (Zingiber officinale)"و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.207                       به تصویب رسید .

15-طرح پژوهشی آقای دکتر کریمی با کد 960040 و با عنوان "            بررسی و آنالیز داروهای گیاهی ترک اعتیاد در عطاری های سطح شهرمشهد" و با کد اخلاق              IR.MUMS.SP.1396.208  به تصویب رسید .

16- طرح پژوهشی آقای دکتر کریمی با کد 960041 و باعنوان "مقایسه غلظت دارو در مو و ادرار بیماران دچار سوء مصرف ترامادول لااقل به مدت یک سال"و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.209                           به تصویب رسید .                                               

17- طرح پژوهشی خانم دکتر علی بلندی با کد 960957 و با عنوان " سنتز نانوذره هیبریدی با استفاده از لیپید کاتیونی برپایه کلسترول و پلیمر( PEG-PCL) برای انتقال هدفمند و همزمان داروی کامپتوتسین و پلاسمید survivin-shRNA به سلول های سرطان کولون" و با کد اخلاقIR.MUMS.SP.1396.210 0                                                 به تصویب رسید .

18- طرح پژوهشی خانم دکتر مصفا با کد 960877 و با عنوان " بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی کروسین  و هدفمند شده با پپتید m2 در القای تغییر فنوتیپی ماکروفاژهای توموری به  وضعیت M1" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.211به تصویب رسید.

 


 

جلسه 31 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر روحبخش و خانم دکتر  فضلی در تاريخ 5/9/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

1-- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی  با کد 960942 و با عنوان " تهیه فرمولاسیون و ارزیابی سامانه هیدروژلی قابل تزریق حاوی تری بلاک PLGA-PEG-PLGA ساخته شده به روش سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن وPLGA حاوی ریسپریدون " و با کد اخلاق IR.MUMS.SP. 1396.212. به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی با کد 960985 و با عنوان " تهیه فرمولاسیون و ارزیابی سامانه میکروسفر PLGA ساخته شده حاوی ریسپریدون به روشهای مرسوم و سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP. 1396.213. به تصویب رسید .


                                                                                                                                                                                                               

جلسه 32کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر اسلامی و خانم دکتر  فضلی در تاريخ 12/9/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

1-- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده  با کد 960774 و با عنوان " استخراج لیکوپن از گوجه فرنگی و فرمولاسیون قرص لیکوپن و مطالعات پایداری و بررسی اثرات آنتی اکسیدان آن بصورت بالینی" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.214. به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه با کد 961021 و با عنوان " بررسی اثر ضد توموری دندریمرهای حاوی داروی SN38 هدفمند شده با آپتامر در مدل حیوانی" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP . 1396.215.. به تصویب رسید .

3- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری با کد 961165 و با عنوان " تهیه, تعیین ویژگیها, مطالعات پایداری نانولیپوزومهای پیگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید P15 و بررسی اثرات ضد توموری به صورت برون تن و درون تن درموشهای Nude دارای تومور MIA-PaCa-2  پانکراس کارسینوما انسانی و HT29 کولورکتال ادنوکارسینوما انسانی" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP .1396.216  به تصویب رسید .

4- طرح پژوهشی خانم دکتر غیبی با کد 960806 و با عنوان " تهیه نانو لیپوزوم های حاوی پاکلی تاکسل و بررسی اثرات ضد توموری آنها به صورت In vitro  و In vivo در موشهای BALB/c دارای تومور" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP . 1396.217.به تصویب رسید .

5- طرح پژوهشی خانم دکتر موسویان با کد 960988 و با عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده علیه آنتی-ژن غشایی سرطان پروستات و ارزیابی اثرات ضدتوموری فراورده در برون تن و درون تن"و با کد اخلاق IR.MUMS.SP . 1396.218. به تصویب رسید .

6- طرح پژوهشی خانم دکتر علی بلندی با کد 961096 و با عنوان " سنتز پلیمرزومهای هدفمند هیبریدی حساس به MMP-2/MMP-9 حاوی داروی SN38  جهت آزادسازی کنترل شده و هوشمند دارو" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP . 1396.219. به تصویب رسید .

 


 

 جلسه 33کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر اسلامی و خانم دکتر  فضلی در تاريخ 26/9/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

1-- طرح پژوهشی آقای دکتر شمس آرا  با کد 961113 و با عنوان " یافتن و بررسی اثر مهارکنندگی ترکیبات آنالوگ یک مهار کننده اختصاصی آنزیم MMP-2 وانجام مطالعه QSAR" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.220 به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر شمس آرا  با کد 961112و با عنوان " بررسی رابطه غلظت سرمی CD40L  با ‏corrected TIMI frame count ‎‏ در بیماران مبتلا به جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونر " و با کد اخلاق IR.MUMS.SP .1396.221. به تصویب رسید .

3- طرح پژوهشی آقای دکتر اصیلی  با کد 961039 و با عنوان " مقايسه اثر آنتي اكسيدانی، سیتوتوکسیک و آپپتوز سلولی اسانس و هیدروسل(عرق) حاصل از گیاه نعناء، آویشن، میوه گیاه  زیره سیاه و زیره سبز و ارزيابي کمي و کيفي ترکيبات شيميايي با استفاده از گاز کروماتوگرافي طيف سنجي جرمي" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP .1396.222  به تصویب رسید .

4- طرح پژوهشی آقای دکتر اخگری با کد 960919و با عنوان " تهیه فرم خوراکی پلت لوتئین به روش اکستروژن – اسفرونایزیشن" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP .1396-223.به تصویب رسید .

5- طرح پژوهشی خانم دکتر الیاسی با کد 960648 و با عنوان " بررسی اثربخشی فرمولاسیون موضعی سیلی مارین در جلوگیری از ریزش مو و تسریع رویش مجدد مو پس از پایان شیمی درمانی با رژیم AC در بیماران مبتلا به سرطان پستان" و با کد اخلاقIR.MUMS.SP .1396.224 به تصویب رسید .

 


جلسه 34 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر اسلامی و خانم دکتر  فضلی در تاريخ 10/10/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.


1) طرح پژوهشی آقای دکتر اصیلی   با کد 960960 و با عنوان "بررسی اثر سمیت سلولی و آنتی اکسیدانی و شناسایی متابولیت های ثانویه( Metabolic profiling)   براساس LC/ESIMSMS  عصاره های چهارگیاه ترخون، تره، بادرشبو و شاهی و تعیین میزان کل ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی آنها به روش اسپکتروسکوپی و HPLC  "و با کد اخلاق IR.MUMS.SP 1396.225 به تصویب رسید .

2) طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با کد 961258 و با عنوان " طراحی یک سیستم هوشمند تشخیصی درمانی برای سلولهای سرطان پستان با استفاده Aptamer – polymer- coated carbon nanodots و اپی روبیسین " و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.226 به تصویب رسید .

3) طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری با کد 960999 و با عنوان " بررسی اثر تقویتی ترکیبات دارویی حاوی کروسین در ناتوانی جنسی مردان ناشی از داروهای ضد افسردگی SSRI به روش کارآزمايی بالينی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما   " بررسی اثر تقویتی ترکیبات دارویی حاوی کروسین در ناتوانی جنسی مردان ناشی از داروهای ضد افسردگی SSRI به روش کارآزمايی بالينی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما "و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396. 227 به تصویب رسید .

4) طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با کد 961274 و با عنوان " مقایسه متابولوم اولئوگم رزین باریجه با  Ferula gummosa  و Ferula galbaniflua با استفاده از روش های متابولومیکس مبتنی بر NMR"و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.228 به تصویب رسید .

5) طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با کد 960935 و با عنوان " ساخت و بررسی سمیت سلولی کوپلیمر زیست تخریب پذیر پلی(کوجات-کو-پاراهیدروکسی فنیل لاکتات ) هدفمند گردیده با گلوکونیک اسید" و با کد اخلاق

IR.MUMS.SP.1396.229به تصویب رسید .

6) طرح پژوهشی آقای دکتر وحدتی با کد 961083 و با عنوان " بررسی خطاهای دارویی قبل و بعد از پیاده سازی سیستم بارکدینگ و PDA در داروخانه آموزشی 22 بهمن شهر مشهد " و با کد اخلاق IR.MUMS.SP1396.230  به تصویب رسید  .

7) طرح پژوهشی آقای دکتر وحدتی با کد 960826 و با عنوان " بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش های اورژانس بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد"و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.231  به تصویب رسید .

8) طرح پژوهشی آقای دکتر دانش با کد 961162 و با عنوان " بهينه سازي توليد ماده فعال ضدميکروبي توليد شده توسط يکي از گونه‌هاي اکتينوميست هالوفيل جداشده از مناطق شور ايران (M77) با کمک روش SED"و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.232  . به تصویب رسید .

 


 

جلسه 35 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر اسلامی و خانم دکتر  فضلی در تاريخ 24/10/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

 1- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با کد 940803 و با عنوان " انتقال هدفمند دوکسوروبیسن موجود دو رشته ای  به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس آپتامر-نانوذرات سلنیوم" و با کد اخلاق  تصویب رسید . IR.MUMS.SP.1396.233 .                                                                                                                                                                                                                                

   2- طرح پژوهشی خانم دکتر اعتماد با کد 961298و با عنوان " بررسی اثر ورباسکوزاید برآسیب ایجاد شده با پاراکوات در رده سلولیA549" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP. 1396. 234.  به تصویب رسید .

3- طرح پژوهشی خانم دکتر اعتماد با کد 961245 و با عنوان " بررسی اثر سینامالدئید برآسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولی HepG2." و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396. 235  به تصویب رسید .

4- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی با کد 961120 و با عنوان " فرمولاسیون تزریقی ژل یا ایملنت شونده در محل بوپرونورفین هیدروکلراید با استفاده از جرم های مولکولی متفاوت PLGA-PEG-PLGA در حلال  ان-متیل-2-پیرولیدون و اثر آن بر روی آزاد سازی دارو در محیط برون تن" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396. 236 به تصویب رسید .

       5  -طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی با کد 961119 و با عنوان " بررسي آزادسازی برون تن داروي داکسي سايکلين هيکليت از سامانه تشکيل شونده درمحل بر پايهPLGA.PLGA-PEG,PLGA-PEG-PLGA در حلالNMP." و با کد اخلاق IR.MUMS.SP. 1396.237 به تصویب رسید.

.         


 

جلسه 36 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر اسلامی و خانم  دکتر  فضلی در تاريخ 8/11/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

1- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری با کد 961189 و با عنوان " بررسی  اثر کپسول ترکیبی کنگرفرنگی و بذر کاهو بر پروفایل چربی در بيماران مبتلا به هایپرلیپیدمی: کارازمایی بالینی دو سو کور کنترل شده با دارونما  " و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.238  به تصویب رسید .

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر کاظمی اسکویی با کد 961281 و با عنوان " تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات لیپید/کلسیم/ فسفات (LCP) محتویsiRNA عليه mRNA-ApoB100  و  بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانی" و با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.239  به  تصویب رسید .

3- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور با کد 961020 و عنوان "بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن  Fetuin-A و Osteoprotegerin  با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.240  به  تصویب رسید .

4- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 960883 و عنوان " تهیه نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با گلوتاتیون و مشتقات آن و بررسی عبور از سد خونی مغزی در درمان سرطان مغز " با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.241  به  تصویب رسید .

 


                                   
جلسه 37 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور و دکتر اسلامی و خانم  دکتر  فضلی در تاريخ 29/11/96در دانشكده داروسازي برگزار شد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 961621 و عنوان " پلیمریزاسیون رافت کوپلیمر PCL-b-PEGMA و استفاده از آن در تهیه پلیمروزومهای ترانوستیک هدفمند جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان سینه بصورت برون و دورن تنی " با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.242 به  تصویب رسید .

2- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه با کد 961019 و عنوان " تهيه، تعيين ويژگيها و بررسي اثرات ضد توموري نانوذرات ليپيدي جامد حاوي داستاکسل اصلاح شده با آپتامر AS1411 در مدل حيواني " با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.243 به  تصویب رسید .

3- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی با کد960892 و عنوان" استاندارد سازی و بررسی فیتوشیمیایی گیاهان Rheum turkestanicum Janisch. و Rheum ribes L." با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.244  به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری  با کد 961349 و عنوان " بررسی وجود رنگ های مصنوعی ( Tartrazine/Quinoline Yellow  /Sunset Yellow FCF ) در زعفران خراسان با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا " با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.245  به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران  با کد 951667 و عنوان " تعیین مکانیسم اثرات سلکوکسیب، ایندومتاسین وایبوپروفن در مقابله باROS واپوپتوز القا شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین در سلول­های PC12" با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.246  به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر مجید خزاعی  با کد 960831 و عنوان " اثر كروسين همراه با داروهاي استاندارد در درمان تجربي كانسر كولون " با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.247  به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر مجید خزاعی  با کد 960829 و عنوان " اثر ضد سرطانی نانوکورکومین بر کانسر کولون القا شده توسط آزوکسی متان: یک مطالعه In vitro و in vivo  " با کد اخلاق IR.MUMS.SP.1396.248  به تصویب رسید.