صورتجلسات کمیته اخلاق دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 صورتجلسات کمیته اخلاق سال 95
 
 

هفتمین جلسه  کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر آریان و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 12/2/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم شاه ابراهیمی و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-     طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 921725 و عنوان " بررسی اثرات نانوذرات سریم اکساید در مقابل لیز گلبولهای قرمز حاصل از AAPH " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.1به تصویب رسید.

2-     طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با کد 941282 و عنوان " فرمولاسیون بزاق مصنوعی با استفاده از میوسین " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.49به تصویب رسید.

3-     طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 941571 و عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور تشخیص سریع بر اساس کیت نواری جهت تشخیص کانامایسین " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.2به تصویب رسید.

4-     طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی با کد 941171 و عنوان " بررسی اثرات محافظت سلولی و ژنی عصاره های مختلف فراورده برگرفته از طب سنتی  "قرص افسنتین" علیه آسیب اکسیداتیو در سلولهای HepG2 " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.3به تصویب رسید.

5-     طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی با کد 941339 و عنوان " بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان تبريز و بومی سازی و تعیین اعتبار دستورالعمل تجویز منطقی دارو در کودکان " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.4به تصویب رسید.

6-     طرح پژوهشی خانم دکتر صغری مهری با کد 941770 و عنوان " بررسی اثر بیسفنول ‏A‏  بر اختلال حافظه ‏ در رت و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA، AMPA، CaMK،ERK و CREB درهیپوکامپ و بررسی اثرات حافظتی کروسین بر آن " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.5به تصویب رسید.

7-     طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با کد 941607 و عنوان " اثرات محافظتی عصاره های دو گونه Lavandula شامل Lavandula stoechas L.  و Lavandula officinallis L. بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12  " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.6به تصویب رسید.

8-     طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی با کد 941749 و عنوان " بررسی اثرات ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و سمیت سلولی فراکسیون‌های مختلف عصاره ریشه گیاه Onosma longilobum " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.7به تصویب رسید.

 


 

هشتمین جلسه  کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم شاه ابراهیمی و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر آریان و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 26/2/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-     طرح پژوهشی آقای دکتر سیدعادل معلم با کد 941642 و عنوان " بررسی سمیت ژنتیکی وتغییرات بیان پروتئینی و miRNA ناشی از مصرف مزمن داروهای ضد افسردگی SSRI در بیماران ایرانی مبتلا به افسردگی  " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.8به تصویب رسید.

2-     طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه با کد 941771 و عنوان " بررسی کارایی ضد توموری کمپلکس داستاکسل-سیکلودکسترین به دنبال مصرف خوراکی" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.9به تصویب رسید.

3-     طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه با کد 941837 و عنوان " تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ضدتوموری نانوذرات متخلخل هیدروکسی آپاتیت حاوی اپی روبیسین" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.10به تصویب رسید.

4-     طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 941443 و عنوان " بررسی اثر کروسین بر تکثیر  لنفوسیت های انسانی و تعادل T helper1 و T helper2" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.11تصویب رسید.

5-     طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با کد 941281 و عنوان " فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سورفاکتانت مصنوعی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.12به تصویب رسید.

 


 

نهمین جلسه  کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور  و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 30/3/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی، خانم شاه ابراهیمی و آقای دکتر آریان و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-     طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با کد 941822 و  عنوان " بررسی ارتباط میزان ck با پر فشاری خون در جمعیت مشهد " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.13به تصویب رسید.

2-     طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد950078  و عنوان " انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از گرافن اکساید و آپتامر وآنتی سنس به سلول های سرطان پستان"با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.14به تصویب رسید.

3-      طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم سجادی با کد 941201 و عنوان" تهیه و تعیین مشخصات گویچه های کیتوزان حاوی وانکومایسین، روکش یافته با آلژینات سدیم " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.15به تصویب رسید.

4-     طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم سجادی با کد 941231 و عنوان" تهیه و ارزیابی شیاف رکتال ملوکسیکام " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.16به تصویب رسید.

5-     طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباس پور با  کد 941840 و عنوان" فرمولاسیون و ارزیابی پلتهای حاوی کمپلکس فسفولیپید- NSAID با هدف افزایش فراهمی زیستی و کاهش عوارض گوارشی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.17به تصویب رسید.

6-      طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با کد 941543 و عنوان " بررسی هم افزایی اثر سمیت متفورمین بر داروی شیمی درمانی داکاربازین در رده های سلولی لنفومRAJI  و Ramos " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.18به تصویب رسید.

7-     طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد  با کد 941577 و عنوان " بررسی اثر ویتامین ب12  بر اختلال شناخت اجسام ایجاد شده ناشی از مت آمفتامین و مسیر سیگنالینگ ERK در کورتکس مغز موش " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.19به تصویب رسید.

8-     طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 950096  و عنوان " بهینه سازی روش استخراج جهت ارزیابی باقی مانده هورمون های استروژنی و آندروژنی در شیر خشک های موجود در بازار ایران با استفاده از دستگاه LC_MS "که پایان نامه تخصصی آقای علیرضا نظامی می باشد،با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.20به تصویب رسید.

 


 

دهمین جلسه  کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر آریان  و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 13/4/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم شاه ابراهیمی و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-      طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد950252 و عنوان " طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینA بر مبنای یک ساختار DNA چند وجهی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.21به تصویب رسید.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با کد950251 و  عنوان " طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میوگلوبین " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.22به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با کد 950250 و عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص میوگلوبین بر مبنای رشته مکمل و آنزیم اگزونوکلئاز I " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.23به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با کد950180 و عنوان " بررسی تأثیر سه داروی کوئتياپین، زونيسمايد و توپيرامات بر سطح  برخی پروتئین های موجود در کورتکس رت دريافت کننده مورفين در مدل ترجيح مکانی شرطی شده " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.24به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری  با کد950259 و عنوان " استخراج و آنالیز فلاونوئید hesperidin در آبلیمو با استفاده از روش پلیمر قالب گیری شده مولکولی" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.25به تصویب رسید.

6-  طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس  با کد950388 و عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کونژوگه آپتامر و رشته مکمل" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.26به تصویب رسید.

7-  طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی  با کد950045 و عنوان "  بررسی اثر فاسودیل بر سمیت ناشی از آکریل آمید در سلولهای PC12" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.27به تصویب رسید.

 یازدهمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 25/5/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی، خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر آریان و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-  طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با کد 950513 و عنوان " بررسی تاثیرآلفا منگوستین بر پیری سلولهای اندوتلیال القا شده توسط هایپرگلیسمی" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.28به تصویب رسید.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا صابری با کد 950471 و عنوان " سنتز و مطالعه رابطه ساختمان-اثر مشتقات پرنیله هیدروکسی کاربوستریل و بررسی قدرت مهاری فعالیت انزیم 15- لیپواکسیژناز" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.29به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد941585 و عنوان " تهيه و ارزيابي خواص غشا نانوفيبري زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوي وانکومايسين" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.30به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 941786 و عنوان " تهيه و ارزيابي خواص غشاء نانوفيبري زئین تهیه شده به روش الکتروریسی بارگذاری شده با اسانس آویشن شیرازی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.31به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده  با کد941821 و عنوان " مطالعه اثرغشا نانوفیبری کیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوي وانکومایسین در درمان زخم های تمام ضخامت پوستي در مدل حيواني" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.32به تصویب رسید.

6-  طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد950254 و عنوان " انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطان خون با استفاده از ترکیب دو آپتامر و نانوذرات طلا" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.33به تصویب رسید.

7-  طرح پژوهشی آقای دکتر  سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 950253 و عنوان " انتقال هدفمند وینکریستین به سلول های سرطان خون با استفاده از آپتامر و آلبومین" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.34به تصویب رسید.

8-  طرح پژوهشی آقای دکتر  سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد950255 و عنوان " طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینA" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.35به تصویب رسید.

9-  طرح پژوهشی آقای دکتر  جبرائیل موفق با کد950497 و عنوان " تهيه و ارزيابي خواص غشاء نانوفيبري کيتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی  و بارگذاری شده با تیکوپلانین " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.36به تصویب رسید.

10-طرح پژوهشی آقای دکتر  جبرائیل موفق با کد 950129 و عنوان " تهيه و ارزيابي غشاء نانوفيبري کيتوزان ژلاتين حاوي سيمواستاتين تهيه شده به روش الکتروريسي"با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.37به تصویب رسید.

11-طرح پژوهشی آقای دکتر  سیداحمد مهاجری  با کد950258 و عنوان " راه اندازی روش استخراج فاز جامد با استفاده از پلیمرهای قالب گیری مولکولی شده  مغناطیسی برای آنالیز بقایای سفکوئینوم در شیر به روش کروماتوگرافی مایع" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.38به تصویب رسید.

 


 

دوازدهمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 7/6/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی، خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر آریان و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-    نامه دبیر محترم کمیته ملی اخلاق مطرح گردید.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر  خلیل آبنوس با کد950387 و عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای الکترود طلا و کمپلکس نانوذرات سیلیکا- استرپتاویدین برای تشخیص استامی پرایدبا استفاده از آنزیم Exo. I و متیلن بلو " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.39به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر  خلیل آبنوس با کد950338 و عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور برای تشخیص وتعیین مقدار سریع تتراسیکلین " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.40به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر  خلیل آبنوس با کد950569 و عنوان " طراحی و ساخت  حسگر زیستی برای شناسایی و تعیین مقدار  اکریل آمید " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.41به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر  خلیل آبنوس با کد 950732 و عنوان " طراحی سنسور بر مبنای آپتامر جهت تشخیص وتعیین مقدار مالاشیت گرین با حساسیت و انتخابیت بالا " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.42به تصویب رسید.

6-  طرح پژوهشی آقای دکتر  سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با کد 950637 و عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کربن نانوتیوب برای تشخیص اخراتوکسینA" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.43به تصویب رسید.

7-  طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 950536 و عنوان" بررسی اثرات حفاظتی کروسین بر روی تغییرات کبدی و متابولیکی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در رت" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.44به تصویب رسید.

 


 

سیزدهمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 28/6/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی، خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر آریان و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-      طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی  با کد 950769 و عنوان " طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید کینولینی" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.45به تصویب رسید

2-      طرح پژوهشی آقای دکتر  جواد اصیلی با کد950763 و عنوان " استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان  ترکیبات  دو گونه جنس Salvia و بررسی خواص سمیت سلولی آن ها" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.46به تصویب رسید

3-      طرح پژوهشی آقای دکتر  علی بدیعی  با کد 950698 و عنوان " فرمولاسيون و تعيين خصوصيات فيزيکوشيميايي نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی پپتیدPEPCK و بررسي پاسخ ایمني ايجاد شده در مدل موشي لیشمانیا" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.47به تصویب رسید

4-      طرح پژوهشی آقای دکتر  امیرهوشنگ محمدپور با کد 950194 و عنوان " بررسی اثرکورکومین در انمی های مقاوم به اریتروپویتین در بیماران تحت همودیالیز" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.48به تصویب رسید

5-      طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد950807 و عنوان " ارزیابی مهاجرت نانوذرات فلزی از نانوبیوکامپوزیت پلی ساکاریدهای محلول سویا- نانوذره به داخل مواد غذایی به روش  اسپکتروسکوپی جذب اتم فوران گرافیتی" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.49به تصویب رسید

6-       طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی با کد950800 و عنوان " تهيه و ارزيابي خصوصیات غشاء نانوفيبري کيتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی بارگذاری شده با بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم  بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.50به تصویب رسید

7-       طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی با کد 950757 و عنوان "  اثرات محافظتی کنجد (Sesamum indicum)  و اجزاء آن سزامین و سزامولین بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.51به تصویب رسید.

 


 

چهاردهمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم دکتر فضلی، آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 11/7/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر اسلامی، آقای دکتر آریان و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-      طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با کد 950841 و عنوان " بررسی اثر حفاظتی کروستین و برخی از مشتقات آن در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.52به تصویب رسید.

2-      طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی  با کد 950801 و عنوان " بررسی تاثیر کروسین بارگذاری شده در داربست کلاژن – پلی گلایکولیک اسید جهت درمان شکستگی استخوان در مدل حیوانی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.53به تصویب رسید.

3-      طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور  با کد 950754 و عنوان " ارزیابی الگوی مصرف هپارین خرد نشده و LMWH   در بخش های مختلف بیمارستان قائم " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.54به تصویب رسید.

4-      طرح پژوهشی آقای دکتر امیرحسین صاحبکار  با کد 941200 و عنوان " اهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی  فسفاتیدیل سرین و بررسی اثرات درمانی در مدل موش هایپرکلسترولمیک" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.55به تصویب رسید.

 


 

پانزدهمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم دکتر فضلی، آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 16/8/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر اسلامی، آقای دکتر کریمی آقای دکتر آریان و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-  طرح پژوهشی آقای دکتر  فرزین هادیزاده  با کد 950846 و  عنوان " طراحی ، سنتز و بررسی سمیت سلولی آنالوگ های 6 تایی پپتید SMAC به عنوان آنتاگونیست های پروتئین های مهارکننده آپوپتوز (IAPs)  و مطالعات اثرات سینرژیستی آن ها به همراه دوکسوروبیسین در سامانه های پلیمری هدفمند شده با PNC-27" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.56به تصویب رسید.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر  امیرحسین صاحبکار  با کد 950871 و  عنوان " سنتز، تعیین خصوصیات و تهیه فرمولاسیون نانولیپوزومال مشتقات فلوئورینه کورکومینوئیدی و بررسی اثرات آنتی توموری بصورت برون تنی و درون تنی در مدل های تومور ملانوما و کلون" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.57به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر  محمدرضا صابری  با کد 950461 و عنوان " تاثیر پگیلاسیون اختصاصی بر ماندگاری درون تنی هورمون رشد " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.58به تصویب رسید.

4-      طرح پژوهشی آقای دکتر  عباس اخگری  با کد 950761 و عنوان " تهیه پلت عصاره پوست انار به روش اکستروژن – اسفرونایزیشن" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.59به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباسپور با کد 950814 و عنوان " تهیه و ارزیابی پلت اوراپتن (Auraptene) به روش اکستروژن –اسفرونایزیشن" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.60به تصویب رسید.

6-  طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 950959 و عنوان " سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با اوراپتن و بررسی سمیت سلولی آن­ها روی رده­های سلولی سرطانی" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.61به تصویب رسید.

7-  طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 950688 و عنوان " بررسی میزان اثربخشی اگزوزومهای هدفمند با آپتامرEpcam و حاوی Antimir-21 در سرکوب تومور در رده سلولی موشی کولون کارسینوما C26" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.62به تصویب رسید.

8-  طرح پژوهشی آقای دکتر عباس اخگری با کد 950621 و عنوان" تهیه و ارزیابی برون تن و درون تن یک سیستم دارورسانی به کولون برای پلتهای 5-آمینوسالیسیلیک اسید با استفاده از ترکیب سدیم آلژینات و پلی متاکریلاتهای اودراجیت" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.63به تصویب رسید.

9-  طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با کد 950642 و  عنوان" بررسی اثرتجویز خوراکی پودر کنسانتره  جلبک اسپیرولینای پلتنسیس پرورش یافته ایران بر غلظت هموگلوبین گلیکولیزه شده " HbA1c"،  قند خون ناشتا  و چربی خون  بیماران دیابتی نوع 2 در مشهد" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.64به تصویب رسید.

10-طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه صادقی با کد 950825 و عنوان" تهیه و ارزیابی پچ پوستی دیکلوفناک با استفاده از نانوفیبرهای کامپوزیتی اتیل سلولز و پلی وینیل پیرولیدون و/یا پلی وینیل الکل الکتروریسی شده" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.65به تصویب رسید.

11-طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 950605 و عنوان" تهيه و ارزيابي خواص غشاء نانوفيبري  کيتوزان-زئین با ساختار ساندویچی تهیه شده به روش الکتروریسی حاوي تیکوپلانین " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.66به تصویب رسید.

12-طرح پژوهشی آقای دکتر  فرزین هادیزاده  با کد 950922 و عنوان " سنتز مهارکنندگان مضاعف استیل کولین استراز و FAAH  ، موثر در بهبود بیماری آلزایمرو بررسی اثرات آنها بصورت درون و برون تنی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.67به تصویب رسید.

13-طرح پژوهشی آقای دکتر  حسین حسین زاده  با کد 941399 و عنوان " بررسی تاثیرروغن سیاه دانه و تیموکینون  بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رت" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.68به تصویب رسید.

14-طرح پژوهشی آقای دکتر  محمودرضا جعفری  با کد 950940 و عنوان " فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزوم های پگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید ضدp32 و بررسی اثرات ضد آنژیوژنیک و ضد توموری در برون تن و درون تن در موش های دارای تومور " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.69به تصویب رسید.

15-طرح پژوهشی آقای دکتر  سیداحمد مهاجری  با کد 950858 و عنوان " بررسی تاثیر کروسین بر بیماری گلوکوم زاویه باز به روش کارآزمايی بالينی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.70به تصویب رسید.

16-طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با کد 950895 و  عنوان " بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065  در سمیت کبدی استامینوفن در رت" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.71به تصویب رسید.

17-طرح پژوهشی خانم دکتر طیرانی  با کد 950779 و عنوان " بررسی اثر زعفران و اجزا آن کروسین، کروستین و سافرانال بر فرآیند تمایز به ادیپوسیت در سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسان " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.72به تصویب رسید.

 


 

شانزدهمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم دکتر فضلی، آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر کریمی، دکتر آریان و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 7/9/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-      نامه رئیس محترم دانشگاه در خصوص مصوبات اولین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه مطرح و دو مورد زیر تصمیم گیری شد:

-     تصویب پروپوزال پایان نامه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی( بعد از گذراندن 140 واحد برای دانشجویان دکتری عمومی) منوط به گذراندن و اخذ گواهی شرکت در کارگاه اخلاق می باشد.

-        همچنین مقرر شد برگزاری کارگاه الزامات ایمنی و سلامت کار در آزمایشگاه به شورای پژوهشی دانشکده پیشنهاد شود .

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور  با کد 950789 و عنوان " بررسی تاثیر فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت(G-CSF)  بر سمیت قلبی و عصبی ناشی از مونوکسید کربن در بیماران مبتلا به مسمومیت با مونوکسیدکربن " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.73به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر علی بدیعی  با کد 950953 و عنوان " فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی داروی لاپاتینیب و بررسی اثرات ضدتوموری آن در ترکیب با دوکسوروبیسین لیپوزومی به صورت درون تن و برون تن " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.74به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر  خلیل آبنوس با کد 950897 و عنوان " طراحی آپتاسنسورهای الکتروشیمیایی و اپتیکی جهت شناسایی آفلاتوکسین B1 " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.75به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز با کد 950884 و عنوان " بررسی خصوصیات ضد میکروبی و سمیت سلولی مشتقات نیترو، متیل و کلر N-(2-فنانترو[10، 9] – ایمیدازول 2-ایل)بنزو سولفونامید " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.76به تصویب رسید.

 


 

هفدهمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 21/9/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی، خانم شاه ابراهیمی،آقای دکتر آریان، آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-  طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز  با کد 950886 و عنوان " بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی ان-استیل سیستئین و   ریفامپین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوس " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.77به تصویب رسید.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی  با کد 950582 و عنوان " بررسی اثر ضد میکروبی غلظت­های مختلف صمغ بنه(Pistacia atlantica subsp.mutica)در روغن زیتون و همچنین امولسیون­آبی آن بر باکتری هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter pylori) در شرایط آزمایشگاهی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.78به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی  با کد 951028 و عنوان " تهیه و ازرزیابی نانو ذرات جامد لیپیدی حاوی دوکسپین هیدروکلراید و مقایسه برون تن آنها با داروی آزاد در دو پایه ژل و کرم جهت استفاده موضعی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.79به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه سلطانی با کد 951062 و عنوان " طراحی و ساخت نانوسامانه چند عملکردی به منظور انتقال دوکسوروبیسین و پپتید SMAC  بصورت هدفمند شده با آپتامر bivalent به سلولهای سرطانی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.80به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری  با کد 950876 و عنوان " طراحي و ساخت بيوسنسور مبتني برآپتامر براي تشخیص سریع و حساس ترامادول در سرم انسان  " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.81به تصویب رسید.

6-  طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری  با کد 950952 و عنوان " فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی کورکومین تارگت شده با پپتید  GE11 وبررسی اثرات ضدتوموری به صورت درون تن و برون تن  " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.82به تصویب رسید.

7-  طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با کد 951030 و عنوان " بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065  در سمیت ایجاد شده با آکریل آمید در رت " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.83به تصویب رسید.

8-  طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس  با کد 951099 و عنوان " تشخیص تتراسایکلین بر مبنای فلورسانس زمان حل و فصل (Time resolved)   بوسیله نانوذرات طلا و نقره " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.84به تصویب رسید.

9-  طرح پژوهشی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده  با کد 950929 و عنوان " خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد(SLNs) و حامل های لیپیدی نانو (NLCs) و مقایسه خصوصیات مرطوب کنندگی آنها  با استفاده از آب دیونیزه و آب مغناطیس به صورت درون تن و برون تن " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.85به تصویب رسید.

10-طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی  با کد 951129 و عنوان " تهیه نانوپارتیکل های حاوی دوکسوروبیسین و تیموکینون به منظور بهبود خواص ضد سرطانی دوکسوروبیسین " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.86به تصویب رسید.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

هجدهمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر آریان، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 5/10/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-      طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه با  کد950863 عنوان " بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی سیس -2دسونئیک اسید و ونکومایسین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوس " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.87به تصویب رسید.

2-      طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی با کد941828 عنوان " بررسی اثرات عصاره گیاه بادرنجبویه بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به لوکمی : یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور کنترل شده با پلاسبو " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.88به  به تصویب رسید.

3-       طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951150 با عنوان " بررسی نقش رزمارینیک اسید بر اختلالات عملکردی و پاتولوزیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رت  " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.89به  به تصویب رسید.

4-      طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951156 عنوان " بررسی اثرات مورین هیدرات در آسیبهای ایجاد شده برروی سلولهای عصبی انسانی (SH-SY5Y) توسط مدل پیری دی گالاکتوز  " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.90به  به تصویب رسید.

5-      طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 950971 عنوان " بررسی اثر درمانی عصاره فلاونوئیدی  گیاه گرده کاج در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحرایی" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.91به  به تصویب رسید.

6-      طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباس پور با کد 950973 عنوان " فرمولاسیون و بهینه سازی پلت کارواکرول به روش اکستروژن-اسفرونایزیشن" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.92به  به تصویب رسید.

 نوزدهمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده با حضور  خانم دکتر فضلی و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 19/10/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر آریان، آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

 

1-      طرح پژوهشی آقای دکتر جواد بهروان با کد 950815 عنوان " بررسی انتقال سازه ی ژنی حامل توالی کدکننده ی دو آنزیم موشی a1,3-galactosyltransferase و CMP-Neu5Ac hydroxylase به وسیله ی فرآیند کونژوگاسیون از باکتری مایکوباکتریوم اِسمگماتیس به باکتری مایکوباکتریوم توبرکولوزیس برای بیان دو اپی توپ گلیکوزیلاسیونی (alpha-Gal) Gala1,3-Gal و N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) بر روی پروتئین های مایکوباکتریوم توبرکولوزیس " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.93به  به تصویب رسید.

2-      طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 950912 عنوان " تهیه و ارزیابی نانوذرات ساخته شده بر پایه گرافن در انتقال هدفمند ترکیب SN38 و ژن TRAIL به سلول های سرطان کولون " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.94به  به تصویب رسید.

3-      طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951013 عنوان " بررسی اثر حفاظتی کروسین، در برابر استرس اکسیداتیو در میتوکندریهای ایزوله شده کبد رت " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.95به  به تصویب رسید.

 


 

بیستمین جلسه کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 1/12/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی، خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر آریان، آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-      طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با کد 951153 و عنوان " بررسی اثرات تیموکینون در سمیت ناشی از مت امفتامین بر سلول هایPC12 تمایز یافته شده با NGF " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.96به تصویب رسید.

2-      طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با کد 951179 و عنوان "بررسي اثر روغن زيتون اوزونه بر بيوفيلم هاي Pseudomonas aeroginosa " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.97به تصویب رسید.

3-      طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 951155  و عنوان " بررسی اثر سینامالدئید بر یادگیری و اختلال حافظه فضایی ایجاد شده با مت آمفتامین در رت " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.98به تصویب رسید.

4-      طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با کد 951200  و عنوان " ارزیابی اثرات سیانوکوبالامین( ویتامین ب 12) در برابر آسیب ریوی ایجادشده توسط پاراکوات در موش سفید کوچک " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.99به تصویب رسید.

5-      طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا با کد 950972 و  عنوان " بررسی اثر ضد تهاجمی مهارکننده های جدید ماتریکس متالوپروتئیناز برروی رده سلولی HepG2 " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.100به تصویب رسید.

6-      طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی با کد 950555 و عنوان " فرمولاسیون نانوپارتیکل های پلیمر-لیپیدی حاوی کروسین استخراج شده از زعفران برای مصرف خوراکی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.101 به تصویب رسید.

7-      طرح پژوهشی خانم مونا علی بلندی با کد 951162  و عنوان " سنتز و تهيه سيستم فوق هوشمند هيبريدي هالوسيليکاي حاوي دوکسوروبيسن و هدفمند شده با آپتامر ضد CD133جهت نشانه گيري سلولهاي بنيادي سرطان سينه " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.102به تصویب رسید.

8-      طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 951163 و عنوان " سنتز کنژوگه نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن (SPION) و دفرازیروکس هدفمند شده با آپتامر به عنوان عامل درمانی و تصویر برداری تشدید مغناطیسی (MRI) در سلولهای سرطانی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.103  به تصویب رسید.

9-      طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با کد 951010  و عنوان " بررسی و مقایسه اثر ضد التهابی ، آنتی اکسیدانتی و ضد فیبروتیک آمبلی پرنین واوراپتن بر چسبندگی القا شده بعد از جراحی ناحیه پریتوئن در مدل موش بزرگ" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.104  به تصویب رسید.

10-   طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951166 و عنوان " بررسی اثرتیموکینون بر سمیت کبدی ناشی از آکریل آمید: ارزیابی مسیر MAPK و آپوپتوز " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.105 به تصویب رسید.

11-   طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951167 و عنوان " بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin  از طریق ارزیابی LTP،   استرس اکسیداتیو و سطح بیانNGF ، VEGF و BDNF در مغز رت" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.106 به تصویب رسید.

12-   طرح پژوهشی آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط با کد 950951 و عنوان " بررسی ارتباط غلظت سرمی تعدادی از ریزمغذی ها با  شدت  جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونر در بیماران مبتلا به جریان آهسته عروق کرونر" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.107 به تصویب رسید.

13-   طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با کد 950975 و عنوان " سنتز و تهيه سيستم دارورساني خوراکي رسوراتول بر پايه نانوپارتيکهاي هدفمند شده با اسيد فوليک و بررسي کارايي اين سيستم در سرکوب التهاب کولون " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.108 به تصویب رسید.

14-   طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 950835 و عنوان " مطالعه برون و درون تني نانوذرات سوپرپارامغناطيسي پوشش داده شده با سيستم کنژوگه سیدروفور-آپتامر بارگيري شده با دوکسوروبيسين در رده سلولی CT26 " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.109 به تصویب رسید.

15-   طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با کد 951467 و عنوان " سنتز و بررسي اثر مشتقات جدید بنزو[c] اکریدین-دی اون به عنوان ترکیبات ضد سرطان " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.110 به تصویب رسید.

 


 

جلسه 21 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 22/12/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی، خانم شاه ابراهیمی، آقای دکتر آریان، آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1-      طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 951006 و عنوان " تکوین یک روش معتبر جهت تعیین مقدار دی اکسین ها (PCDDs)  در شیر با استفاده از تکنیک GC-HRMS و کاربرد آن برای مقایسه میزان دی اکسین ها در شیر با منشاء حیوانی وشیر سویا " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.111 به تصویب رسید.

2-      طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 951666 و عنوان " طراحی و ساخت واکسن ضد سل با استفاده از نانومیسل های پلیمری حامل حاوی پروتئین های فیوژن  EsxVو  HspXو  PPE44و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز آن طریق بینی و زیر جلدی در موش " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.112 به تصویب رسید.

3-      طرح پژوهشی آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی با کد 951286و عنوان " سنتز نانو ذرات اکسید روی در بستر پلیمرهای کاتیونی (مورد استفاده به عنوان حامل های غیر ویروسی) و بررسی سمیت  سلولی آن " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.113 به تصویب رسید.

4-      طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباسپور با کد 951618 و عنوان " تهیه و ارزیابی خصوصیات نانو فیبرهای کیتوزان/پلی وینیل الکل حاوی میکرو امولسیون تاکرولیموس به روش الکتروریسی و تأثیر آن بر زخم‌های شبه آتوپیک درماتیت ناشی از دی نیترو کلرو بنزن در مدل موشی " با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1395.114 به تصویب رسید.