صورتجلسات کمیته اخلاق دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 صورتجلسات کمیته اخلاق سال 94
 
 

اولین جلسه  کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و خانم شاه ابراهیمی و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر آریان و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 23/7/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد(  آقای دکتر محمدپور، آقای دکتر کریمی، آقای فیض آبادی در جلسه حضور نداشتند).

 

1- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی  با کد 940536  و عنوان " بررسی اثر محافظت نورونی و آنتی ژنوتوکسیسیته شیره میوه گیاه بلاذر(عسل بلاذر) Semecarpus anacardium Linn.))علیه آسیب اکسیداتیو حاصل از از آب اکسیژنه در سلولهای PC12"  و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.1 به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با کد940566  و عنوان " طراحي، سنتز و بررسي اثرات  مشتقات کينوليني کتوپروفن به عنوان مهارکنندگان پمپ MRP2" و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.2 به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با کد940556 و عنوان " طراحي، سنتز و بررسي اثرات  مشتقات  جديد 6-متوکسي 2-آريل کينولينيل-4-ايل متانول به عنوان مهارکنندگان پمپ p-گلیکوپروتئین) (pgp" و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.3 به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده  با کد940880 و عنوان " بررسی اثر حفاظتی بره موم در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنی" و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.4به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 940563  با عنوان " بررسی و مقایسه اثر اوراپتن و اومبلی پرنین بر بیومارکرهای التهابی در تجویز خوراکی" و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.5 به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد940846  و عنوان " استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات ،Ferula latisecta، F. ovina ،   F. flabelliloba  و Sophora   pachycarpaو بررسی اثر مهارکنندگی هیستون داستیلاز آنها " و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.6به تصویب رسید.

 


 

دومین جلسه  کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و خانم شاه ابراهیمی و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 17/8/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد(  آقای دکتر آریان، آقای فیض آبادی در جلسه حضور نداشتند).

 

1-  طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر غلامرضا کریمی  با کد 940707  و عنوان " ارزیابی درون تنی  میزان مهار آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 4- ((1- ایمیدازول – 1- ایل) متیل)-2-(4 –متوکسی فنیل بنزو) کینولین در رت "  و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.7 به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با کد 940740  و عنوان " بررسی تاثیر کروسین در القای سوییچ فنوتایپی ماکروفاژها به  وضعیت ضد التهابی M2"  و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.8 به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس  با کد 940933  و عنوان " سنتز و تهیه دندریمرهای پگیله حاوی داروی سالینومایسین و نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر ضد CD133 "  و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.9 به تصویب رسید.

4-طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری  با کد 940922  و عنوان " هيه لنزهای تماسی  نرم قالب گیری شده ملکولی برای فلورومتولون بعنوان سيستم هاي دارورساني چشمي و بررسي خصوصیات اتصالی دارو و آزادسازي آن در محیط برون تنی"  و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.10 به تصویب رسید.

 


 

سومین جلسه  کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقایان دکتر محمدپور، دکتر کریمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 15/9/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد(  آقای دکتر آریان، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با کد 940950 و عنوان " بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان خراسان  و تهیه دستورالعمل بومی سازی شده تجویز منطقی دارو در کودکان " و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.11 به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی  آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 940870 و عنوان " اندازه گیری غلظت  فلزات سنگین مس، روی، آهن، کادمیوم و سرب در گندم های جمع آوری شده از سیلوهای استان گلستان به روش طیف سنجی جذب اتمی " و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.12 به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 940871 و عنوان " مطالعه اثرات ضدسرطانی و سینرژیک auraptene بر سلول­های بنیادی سرطانی معده " و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.13 به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز با کد 940882 و عنوان " اثر اسانس گياه zataria multiflora بر روي بيوفيلم هاي Pseudomonas aeroginosa در ترکيب با آمينوگليکوزيدها " و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.14 به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی با کد 940879 و عنوان " بررسی اثرات خواب آور فرآورده ترکیبی داخل بینی برگرفته از طب سنتی ایران محتوی زعفران، دانه کاهو و بنفشه در بیماران مبتلا به بی خوابی مزمن اولیه: کارآزمایی بالینی کنترل شده دوسو کور " و کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.15 به تصویب رسید

 


 

 

چهارمین جلسه  کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقایان دکتر محمدپور، دکتر کریمی، دکتر آریان، خانم شاه ابراهیمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 4/11/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد(  آقای فیض آبادی در جلسه حضور نداشتند).

1-  مقرر گردید برای پژوهشهای حیوانی چک لیست پژوهشهای حیوانی علاوه بر مجری توسط دانشجو یا فردی که طرح را انجام می دهد، تکمیل گردد.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 940991 و عنوان " مطالعه اثرات کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در دو محیط سلولی (SH-SY5Y) و حیوانی(رت)" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر سمیه حیدری می باشد، با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.16 به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 940993 با عنوان " بررسي اثر تیموکینون بر مدل پیری ناشی از دی-گالاکتوز در رت: اختلال حافظه و مکانیسمهای دخیل در آن " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر زهرا اسکویی می باشد با کد اخلاقی. IR.MUMS.SP.1394.17به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد930933 و عنوان " تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات ضد توموری نانو لیپوزوم های حاوی گالبانیک اسید هدفمند شده با پپتید RGD" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر مریم ابراهیمی نیک می باشد با کد اخلاقی. IR.MUMS.SP.1394.18 به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد931470 و عنوان " تهیه نانوکریرهای اگزوزومی حاوي آنتی ژن به عنوان یک راهكار جهت درمان تومور " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر زهره فیروزی می باشد، با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.19 به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با کد 941081 و عنوان " ارزیابی اثر آنتاگونیست گیرنده های TRPM8 بر تشنجهای ناشی از تب، شوک الکتریکی و تزریق پنتیلن تترازول در مدل حیوانی"با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.20 به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی با کد941035 و عنوان " بررسی کارآیی شاخص کار (Carr’s Index) و نسبت هاسنر  (Hausner Ratio) برای تعیین خصوصیت جریان پذیری پودرها، و ارزیابی تاثیر عواملی از جمله اندازه ذره ای پودر، و نوع و مقدار گلایدانت بر شاخص های مذکور"با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.21به تصویب رسید.

8-  طرح پژوهشی خانم دکتر مرجان رضوی با کد941030 و عنوان " بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت قلبی تحت حاد مالاتیون‏ ‏در رت  و بررسی اثرات حفاظت کنندگی کروسین بر بر سمیت قلبی ایجاد شده در اثر تجویز تحت حاد مالاتیون"با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.22به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد941250 و عنوان " تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن و درون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) بوپرونورفین هیدروکلراید با استفاده از سامانه ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGAبا حلال ان-متیل-2-پیرولیدون"با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.23به تصویب رسید.

 پنجمین جلسه  کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقایان دکتر کریمی، دکتر آریان، خانم شاه ابراهیمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 2/12/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر محمدپور و  آقای فیض آبادی در جلسه حضور نداشتند).

1-  طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 940669 و عنوان " انتقال هدفمند  SN38با استفاده از کمپلکس  PEG-Aptamer به سلول های سرطان سینه "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.24به تصویب رسید.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با کد 941180 و عنوان " ارزیابی اثر آنتاگونیست گیرنده TRPA1 بر ترجیح مکانی و نیز علائم وابستگی جسمی ناشی از تزریق مرفین  در موش سوری "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.25به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 940934 و عنوان " بررسی انتقال هدف مند siRNA به لنفوسیت از طریق اتصال به آپتامر اختصاصی CD8"با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.26به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر سعید اسلامی با کد 941023 و عنوان " ارزیابی سطح اضطراب امتحان دردانشجویان دانشکده داروسازی مشهد;  بررسی اثر مداخله رایحه درمانی بر عملکرد تحصیلی "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.27به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 941041 و عنوان " طراحی و ساخت نانو واکسن  حاوی پروتئین فیوژن  EsxV-  HspX- PPE44محصور شده در نانوذرات PLGA روکش شده با کیتوزان و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز از راه بینی در موش "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.28به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی با کد 941034 و عنوان " بررسی اثرات ویتامین ث بر روی سمیت ایزونیازید و پیرازینامید در سلول های HepG2 و اثر ضد میکوباکتریایی پیرازینامید و اتامبوتول "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.29به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر  حسین حسین زاده با کد 941399 و عنوان " بررسی تاثیرروغن سیاه دانه و تیموکینون  بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رت "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.30به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر  غلامرضا کریمی با کد 941280 و عنوان " بررسی اثر حرارت بر میزان ترکیبات هیدروکربن معطر چند حلقه ای در طی فرآیند تولید فرآورده های غذایی نوزاد موجود در ایران: برآورد میزان دریافت و ارزیابی خطر "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.31به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 941393 و عنوان " بررسي اثر حفاظتي کروسين و کروستين در برابر آسيب ناشي از هايپرگليسمي در سلول هاي شبکيه چشم "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.32به تصویب رسید.

10-طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی با کد 941418 و عنوان " تهیه و تعیین ویژگیهای نانوذرات لیپیدی جامد حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه  Platycladus orientalis "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.33به تصویب رسید.

11-طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 941207 و عنوان " اثر ضد افسردگی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره ورباسکوزید  بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موش  "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.34به تصویب رسید.

12-طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 941499 و عنوان " بررسي اثر عصاره هیدروالکلی دانه خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در رت "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.35به تصویب رسید.

13-طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 941387 و عنوان " استخراج و آنالیز لینکومایسین در شیرهای بسته بندی شده در خراسان با استفاده از پلیمرقالب گیری شده آن "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.36به تصویب رسید.

14-طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه صادقی با کد 941347 و عنوان " تهیه و ارزیابی فیلم های خوراکی سریع حل شونده حاوی ریزاتریپتان با استفاده از نانوفیبرهای پلیمری تهیه شده به روش الکترواسپینینگ "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.37به تصویب رسید.

15-طرح پژوهشی آقای دکتر عباس اخگری با کد 941539 و عنوان " ارزیابی درون تن پلتهای 5-آمینوسالیسیلیک اسید حاوی ترکیب پلیمرهای وابسته به pH  و وابسته به زمان با هدف دارورسانی به کولون "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.38به تصویب رسید.

16-طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 941227 و عنوان " تهيه و ارزيابي خواص غشا نانوفيبري کيتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوي آنتي بيوتيک وانکومايسين "با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.39به تصویب رسید.

 ششمین جلسه  کمیته اخلاق دانشکده با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقایان دکتر کریمی، دکتر محمدپور، خانم شاه ابراهیمی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 16/12/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر آریان و آقای دکتر فیض آبادی حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی با کد 941235 و عنوان " ارزیابی ارتباط نقص عملکرد آنزیم دی هیدروپیریمین دهیدروژناز و بروز علائم سمیت داروی کپسیتابین در جمعیت بیماران ایرانی مبتلا به سرطان­های گوارشی" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.40به تصویب رسید.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با کد 941312 و عنوان " ارزیابی اثر مهار آنزیم FAAH در مدل آزمایشگاهی اختلال استرس پس از سانحه" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.41به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با کد941313  و عنوان " بررسی  اثر تجويز سديم بنزوات و فنيل استات بر هيپرآمونمي ناشي از مسموميت والپروات سديم در رت و مقایسه آن با کارنيتين" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.42به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 941513  و  عنوان " بررسی اثر حفاظتی کوآنزیم Q10 در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنی" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.43به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 941401 و عنوان " بررسی اثر سافرانال در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رت" به تصویب رسید. با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.44به تصویب رسید.

6-  طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی با کد 941338 و عنوان " بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان تبريز و بومی سازی و تعیین اعتبار دستورالعمل تجویز منطقی دارو در کودکان" با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.45به تصویب رسید.

7-  طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی با کد941428 و عنوان " جمع آوري گونه هاي گياهي  زاگرس مياني در راستاي تكميل هرباريوم دانشكده داروسازي، داشگاه علوم پزشكي مشهد." با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.46به تصویب رسید.

8-  طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 941494 و عنوان " طراحي، سنتز وبررسی فعالیت آنتی کولین استراز سری جدیدی از مشتقات کينوليني  برای درمان آلزایمر." با کد اخلاقی IR.MUMS.SP.1394.47به تصویب رسید.