صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 96

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 96
 

جلسه 409 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم ها دکتر قدسی و دکتر الیاسی و آقایان دکتر حسین زاده ،دکتر اخگری،دکتر بدیعی ،دکتر روحبخش ،و دکتر ایرانشاهی  در تاریخ 18/4/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . ( آقایان دکتر امامی ، دکتر آبنوس .،دکتر ایمن شهیدی دکتر رجبی ،دکتر اصیلی و خانم دکتر فضلی و خانم دکتر سلطانی در جلسه حضور نداشتند . )

1-طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی با عنوان : فرمولاسیون شیاف واژینال حاوی عصاره گیاه خطمی ( Althaea officinalis L. ) با تکیه بر متون طب سنتی" به تصویب رسید . 

2-طرح پژوهشی آقای دکتر ابنوس  با عنوان " : طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص فلوروکینولینها بر اساس DNA تک رشته ای متصل به پروتئین" به تصویب رسید .

3- طرح پژوهشی آقای دکتر  سید محمد تقدیسی حیدریان با عنوان " یک فلورسانس آپتاسنسور جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از نانوذرات مسی "به تصویب رسید .

4-طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل ابنوس با عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای فعالیت کاتالیتیکی نانوذرات طلا برای تشخیص فلوروکینولینها" به تصویب رسید .

5-طرح پژوهشی آقای دکتر  خلیل ابنوس با  عنوان " طراحی یک فلورانس آپتاسنسور خیلی حساس، ساده و سریع جهت تشخیص آرسنیک بر اساس مکمل آپتامر و نانو ذره سیلیکا"  به تصویب رسید .

6- طرح پژوهشی آقای دکتر تفقدی با عنوان " بهینه سازی و ساخت فراورده دارویی اهسته رهش و قابل تجویز جهت دارورسانی مورفین از طریق بینی با استفاده از پلیمرزیست سازگار و تخریب پذیر کیتوزان " با بودجه 000/000/110 ریال به تصویب رسید .

7- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری با عنوان " تهیه و تعیین ویژگی اثرات ضدسرطانی و درمانی تجویز نانو مسیل های مختلف حاوی کوروکومین و لیپوزومهای پگیله ی حاوی دکسوروبیسین به صورت invitroوin vivo در مدل موشی BALB/Cدارای تومور کارسینومای C26"با بودجه 000/047/453 ریال به تصویب رسید .

8- پایان نامه اقای احسان طالبیان با عنوان بررسی اثرنانو ذرات لیپیدی جامد(sln) حاوی ملوکسیکام بر بیوفیلم های aeruginosa Pseudomonas"به راهنمایی خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز و خانم دکتر شیوا گل محمدزاده و مشاورآقای فرزین هادی زاده و آقای وحید سهیلی و دستیاران مشاور خانم سمیرا نصیری زاده و خانم امینه سادات طاجانی به تصویب رسید .

9- پایان نامه آقای بابک قنبری  با عنوان ":بررسی اثرنانو ذرات لیپیدی  جامدsln ) حاوی پیروکسیکام بر بیوفیلم های aeruginosa Pseudomonas " به راهنمایی خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز و خانم دکتر شیوا گل محمدزاده و مشاوران آقای دکتر فرزین هادی زاده و آقای  دکتر وحید سهیلی و دستیاران مشاور خانم سمیرا نصیری زاده و خانم امینه سادات طاجانی به تصویب رسید .

10- پایان نامه خانم زهرا تقی زاده با عنوان " فرمولاسیون و بهینه سازی پلت کارواکرول به روش استروژن – اسفرونایزیشن " به راهنمایی آقای دکتر عباس پور و مشاور آقای دکتر رجبی به تصویب رسید .

11-پایان نامه خانم متینه کبیری  با عنوان " بررسی رابطه غلظت بیومارکرهای سرمی آدیپونکتین و پارااکسوناز با corrected time frame count  در بیماران مبتلا به جریان آهسته ی عروق اپیکاردیال کرونر" به راهنمایی آقای دکتر امیر هوشنگ محمد پور و آقای دکتر جمال شمس آرا و آقای دکتر مصطفی داستانی ومشاور خانم دکتر سپیده الیاسی به تصویب رسید .

12-پایان نامه آقای پوریا رحمانیان دوین  با عنوان "مطالعه اثر پیشگیری کنندگی تجویز داخل صفاقی عصاره زعفران و کروسین بر مدل چسبندگی القا شده بعد از جراحی ناحیه صفاق در مدل موش بزرگ : بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و تعدیل کنندگی سیستم ایمنی " به راهنمایی آقای دکتر حسن رخشنده و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و مشاوران  آقای وحید رضا عسگری و آقای وفا برادران رحیمی به تصویب رسید .

13- پایان نامه آقای مجید زرقی با عنوان " بررسی اثر روغن های اوزونه واجد اندیس های اسیدی و پراکسیدی متفاوت بر بیو فیلم های Pseudomonas  aeroginosa " و راهنمایی آقای دکتر رجبی و مشاوران خانم دکتر فضلی و آقای دکتر سهیلی و دستیاران خانم  دکتر طاجانی  به تصویب رسید .

14-پایان طرح  آقای  دکتر سید ابوالقاسم سجادی طبسی   با عنوان" تهیه و بررسی محلولیت فازی کمپلکس گنجایشی مومتازون فوروات با سیکلودکسترینها بمنظور افزایش محلولیت در آب دارو " مورد تایید قرار گرفت .

15- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان " بررسی اثرات لوراپتن در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس موش C57BL/6و تعادل TH1/TH2." با بودجه 000/550/521 ریال به تصویب رسید .

 


 

جلسه410 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر قدسی و دکتر سلطانی ،دکتر فضلی بزاز و آقایان دکتر حسین زاده ، دکتراخگری ، دکتر امامی ،دکتر بدیعی ، دکتر روحبخش ، دکتراصیلی ، دکتر حسن زاده ،دکتر رجبی ،دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 8/5/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (آقای  دکتر آبنوس و خانم دکتر الیاسی  در جلسه حضور نداشتند )

1- بعد از بحث و بررسی لزوم دفترچه گزارش کار پایان نامه برای دانشجویان عمومی مقرر گردید که ارائه دفترچه گزارش کار پایان نامه  در جلسه دفاع بصورت 5/0 نمره ارفاقی در فرم نمره دهی منظور گردد.                                                                     

2- با توجه به تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده مصوب شد که سقف پایان نامه اساتید خارج از دانشکده یک در نظر گرفته شود . 

3- طرح پژوهشی خانم دکتر مصفا با عنوان " بررسی میزان بیان ژن ( ABCC2)MRP2 در نمونه های بیماران   مبتلا به سرطان پستان مقاوم و حساس به تاموکسیفن "به تصویب رسید .

4- پایان نامه آقای امین عصاران با عنوان " مطالعه اثرات محافظتی عصاره متانولی Ferula switsiana بر تکثیر سلولی، استرس اکسیداتیو والتهاب به دنبال مدل بیش فعالی لنفوسیت های T  انسانی" به راهنمایی آقای دکتر بسکابادی و آقای دکتر ایرانشاهی و مشاور آقایان وحید رضا عسکری به تصویب رسید .

5- پایان نامه خانم طاهره پور زاهد با عنوان "بررسی اثر مشتقات جدید 2- آریل 6- بنزوئیل کینولین به عنوان مهارکنندگان پمپ MRP2  "به راهنمایی خانم دکتر قدسی و خانم دکتر مصفا به تصویب رسید .

6- پایان نامه خانم مائده صدوقی با عنوان "بررسی رابطه غلظت بیومارکرهای سرمی CD40L و 4-dpp با corrected time frame count  در بیماران مبتلا به چریان آهسته ی عروق اپیکاردیال کرونر " با راهنمایی آقایان دکتر محمدپور و دکتر شمس آرا و دکتر داستانی و مشاور خانم دکتر الیاسی به تصویب رسید .

7- پایان نامه خانم زینب جعفری فر با عنوان "تهیه و تعیین خصوصیات حاملهای لیپیدی با ساختار نانو (NLC) و نانوامولسیونهای حاوی ویتامین D به منظور غنی سازی لبنیات" با راهنمایی خانم دکتر گل محمدزاده و آقای دکتر غیور مبرهن و مشاوران خانم ها دکتر رضایی و دکتر بستان و دستیار مشاور خانم دکتر دانشمند به تصویب رسید .

8- پایان نامه آقای فخار زاده مقدم با عنوان "بررسی اثرات محافظت سلولی و ژنی فراکسیونهای دی کلرومتانی ،اتیل استانی ،آبی فراورده برگرفته از طب سنتی "قرص افسنتین" علیه آسیب اکسیداتیو در سلولهای  "HepG2 با راهنمایی خانم ها دکتر سلطانی و دکتر جوادی و مشاور آقای دکتر امامی به تصویب رسید .

9- پایان نامه خانم نادعلی زاده با عنوان " بررسی اثرات محافظت سلولی و ژنی  فراکسیونهای هگزانی ،بوتانولی و متانولی فرآورده  برگرفته از طب سنتی "قرص افسنتین" علیه آسیب اکسیداتیو در سلولهای  "HepG2 با راهنمایی خانم ها دکتر سلطانی و دکتر جوادی و مشاور آقای دکتر امامی به تصویب رسید .

10- پایان نامه آقای هومن حاتمی با عنوان "تهیه و ارزیابی دو کمپلکس فسفولیپید- کروستین با هدف افزایش فراهمی زیستی آنها "با راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر مهاجری و مشاور آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید .

11- گزارش پایان طرح خانم دکتر طیرانی و آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" بررسی هم افزایی اثر سمیت متفورمین بر داروی شیمی درمانی داکاربازین در رده های سلولی لنفوم RAJI و "Ramos مورد تایید قرار گرفت .

 


 

جلسه411 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و آقایان دکتر حسین زاده ، دکتراخگری ، دکتر امامی ،دکتر بدیعی ، دکتر روحبخش ، دکتراصیلی ، دکتر حسن زاده ، دکتر آبنوس ،دکتر رجبی ،دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 29/5/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (خانم دکتر قدسی  و خانم دکتر سلطانی  خانم دکتر الیاسی در جلسه حضور نداشتند .)

1-  بعد از بحث و بررسی با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه موافقت شد .

2-  بعد از بحث و بررسی تعداد دستیاران برای هر پایان نامه عمومی یک نفر تصویب شد .

3- بعد از بحث و بررسی با درخواست انصراف از پایان نامه خانم محدثه فیاضی دانشجوی داروسازی با عنوان "اثر کروسین بر تکثیر لنفوسیت ها " موافقت شد .

4 -طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی  با عنوان " حمل همزمان دوکسوروبیسین و کامپتوتسین توسط نانو پلیمروزومهای هیالورونیک اسید –پلی کاپرولاکتون جهت هدف گیری سلولهای بنیادی CD44+ سرطان غیر کوچک ریه  :ارزیابی برون و درون تنی "به تصویب رسید .

5- طرح پژوهشی خانم دکتر علی بلندی با عنوان " سنتز سیلیکاهای پگیله دندریکی با منافذ فیبری حاوی دو کسوروبیسین و shRNA برعلیه survivin و هدفمند شده با آپتامتر جهت درمان موثر سرطان کولون : ارزیابی برون و درون تنی "به تصویب رسید .

6- طرح پژوهشی خانم دکتر سلماسی با عنوان  "ایجاد سیتوتوکسیسیتی در سلول های گلیوبلاستومای مقاوم به TRAIL به کمک سلول های بنیادی مهندسی شده توسط ژن TRAIL و نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با داروی میتوکسانترون" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر تفقدی با عنوان " تولید یک سطح فعال جدید با استفاده از ذرات نانو رس عامل دار تعبیه شده در پوشش آکریلات و پلی ساکارید محلول سویا"به تصویب رسید .

8-طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی با عنوان " بررسی اثر ضد شپش لوسیون موضعی روغن زیتون ازونه و مقایسه اثر آن با شامپو پرمترین"به تصویب رسید.

9-گزارش پایان طرح آقای دکتر آبنوس با عنوان "طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کونژوگه آپتامر و رشته مکمل "مورد تایید قرار گرفت .

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر آبنوس با عنوان "طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی جدید برای تشخیص تتراسیکلین"مورد تایید قرار گرفت .

11- بررسی گزارش پایان طرح آقای دکتر آبنوس با عنوان "جداسازی DNA آپتامر برای شناسایی اختصاصی (CD274)PD-L1و بررسی عملکرد آن در شرایط برون تنی "مورد تایید قرار گرفت .

12-  گزارش پایان طرح آقای دکتر آبنوس با عنوان "جداسازی و تعیین خصوصیات آپتامتر اختصاصی برای سلولهای TUBOشرایط برون تنی "مورد تایید قرار گرفت .

13- گزارش پایان طرح خانم دکتر جامی احمدی با عنوان "بررسی اثر سایتوتوکسیک ماده اوراپتن بر رده های سلولی A2780وHelaو نقش آن در بازدارندگی فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازها"مورد تایید قرار گرفت .

14-گزارش پایان طرح خانم دکتر جوادی با عنوان "تهیه فرآورده درمانی – آرایشی چشمی جهت درمان ریزش مژه برگرفته از متون طب سنتی "مورد تایید قرار گرفت .

15- گزارش پایان طرح آقای دکتر روحبخش با عنوان " بررسی اثر فلاونوئید دهیدرومیریستین بر بیان و اکتساب  ترجیح مکانی و نیز علائم وابستگی ناشی از تزریق مورفین در موش سوری"مورد تایید قرار گرفت .

16- گزارش  پایان طرح آقای دکتر امامی با عنوان " بررسی اثرات آنتي اكسيدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره هاي حاصل از میوه های نارس دو زیرگونه بنه (پسته وحشی) Pistacia atlantica Desf. شامل P. atlantica subsp. kurdica وP. atlantica subsp. mutica و پوسته خارجی میوه Pistacia vera در رده سلولی ملانوما B16F1"مورد تایید قرار گرفت .

17- گزارش  پایان طرح خانم دکتر الیاسی با عنوان "بررسی تاثیر فرم محلول و قرص سیلی مارین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سرو گردن " مورد تایید قرار گرفت .

18- گزارش  پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان "بهینه سازی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به رده سلولی استخوان سازذر شرایط برون تنی " مورد تایید قرار گرفت .

19- گزارش  پایان طرح آقای دکتر محمدپور با عنوان "بررسی تاثیر کرم موضعی حاوی آلوئه ورا و عسل در پیشگیری از درماتیت از پرتودرمانی" مورد تایید قرار گرفت .

20- گزارش  پایان طرح آقای دکتر محمدپور با عنوان "بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و نسبت ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با غلظت سرمی BMP2وBMP7 در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبی" مورد تایید قرار گرفت .

21- گزارش  پایان طرح آقای دکتر آبنوس با عنوان "انتقال آپتامتر ایجادشده برای درمان مالتیپل اسکلروز به سیستم عصبی با استفاده از کمپلکس Pluronic 181 – PEG – Aptamer” مورد تایید قرار گرفت .

 


 

جلسه412 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی و آقایان دکتر حسین زاده ، دکتراخگری ، دکتر امامی ، دکتر روحبخش ، دکتراصیلی ،دکتر رجبی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 5/6/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (خانم دکتر الیاسی  و خانم دکتر سلطانی  و آقای دکتر بدیعی ، آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر ایمن شهیدی در جلسه حضور نداشتند .)

 

1)  بعداز بحث و بررسی با  در خواست خانم بهاره سادات یوسف ثانی ،مبنی بر اضافه شدن موضوع "بررسی اثر حفاظتی کروسین ،در برابر استرس اکسیداتیو در میتوکندریهای ایزوله شده کبد رت "به پایان نامه، موافقت شد .

2)  طرح پژوهشی خانم دکتر جامی الاحمدی با عنوان "بررسی اثر خاموش سازی ژن گانکیرین بر مهار مقاومت دارویی در سلول های سرطان پستان مقاوم به تاموکسی فن "به تصویب رسید .

3)  طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری با عنوان " بررسی اثر توام درمانی کروسین در کمورادیوتراپی نئوادجوانت بیماران مبتلا به سرطان مری در قالب کار آزمایی بالینی دوسویه نا آگاه  "به تصویب رسید .

4)  طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری با عنوان "تهیه ،تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانو لیپوزوم های موضعی حاوی متوترکسات برای درمان بیماری پسوریازیس" به تصویب رسید.

5)  طرح پژوهشی آقای دکتر افراسیابی با عنوان "تهیه و ارزیابی پلت های کورکومین به منظور افزایش سرعت انحلال آن "به تصویب رسید .

6) طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با عنوان "طراحی و ساخت سنسور نوری بر اساس DNAدو رشته ای و نانو ذره طلا جهت تشخیص اکریل آمید در مواد غذایی"به تصویب رسید.

7)  طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با عنوان " طراحی و بهینه سازی بیوسنسور بر پایه DNA تک رشته ای با طیف سنجی فلورسانس جهت شناسایی اکریل آمید"به تصویب رسید .

8)  طرح پژوهشی خانم دکتر هاشمی با عنوان "تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGAبروملین ،جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی"به تصویب رسید .

 9)  پایان نامه خانم محدثه سادات وزیری  با عنوان" تهیه و تعیین  خصوصیات حاملهای لیپیدی نانو (NLC)حاوی Sepiwhite و بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملاتوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز در رده سلولی ملانوما  B16F10  "به راهنمایی خانم دکتر گل محمدزاده  و خانم دکترطیرانی و دستیار مشاور سمیرا نصیری زاده  به تصویب رسید .

10)   پایان نامه خانم هما کبیری  با عنوان " تهیه و تعیین  خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد  (SLN)حاوی Sepiwhite و بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملاتوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز در رده سلولی ملانوما  B16F10" "به راهنمایی خانم دکتر گل محمدزاده و خانم دکتر طیرانی و دستیار مشاور سمیرا نصیری زاده به تصویب رسید .

11)  پایان نامه خانم زهرا اسلامی نسب با عنوان "بررسی اثرات مشتقات جدید کینولینی کتوپروفن به عنوان مهارکنندگان پمپ MRP2  "با راهنمایی خانم دکتر قدسی و خانم دکتر مصفا  به تصویب رسید .

12)   پایان نامه خانم مینا محمدیان  با عنوان "طراحی ، سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید 2- آریل بنزوئیل کینولین به عنوان ترکیبات ضد سرطان " با راهنمایی خانم دکتر قدسی و خانم دکتر مصفا  به تصویب رسید .

13)   پایان نامه خانم منا بهشتی با عنوان "مطالعه اثر غشا نانوفیبری کیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی وانکومایسین در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی"با راهنمایی خانم دکتر طاهرزاده و آقای دکتر موفق به تصویب رسید .

14)   پایان نامه خانم مرضیه شبان با عنوان "بررسی اثر حفاظتی بره موم در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدلهای درون تنی و برون تنی "با راهنما یی خانم دکتر مهری و آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید .

15)  پایان نامه خانم سمیرا نوابی نژاد با عنوان "بررسی تاثیر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی ،فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از گیاه Zhumeria majdaeeبر سلولهای سرطانی پستان و پروستات " با راهنما یی آ قای دکتر اصیلی و آقای دکتر امامی و استاد مشاور خانم دکتر طیرانی به  تصویب رسید .

16)  پایان نامه خانم باقری سلطان آبادی با عنوان "تهیه و مطالعه آزادسازی برون تن داروی ریسپریدون از میکروسفرهای PLGAتهیه شده به روش فرآیند در جا معلق – تبخیر شونده با استفاده از خاصیت سل-ژل PLGA-PEG-PLGA" " با راهنما یی آقای دکتر هادیزاده و خانم دکتر خداوردی و استاد مشاور آقای حسین کمالی به تصویب رسید .

17)  پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز  با عنوان "بهینه سازی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به کاردیو میوسیت ها در شرایط in vitro "" به تصویب رسید .

18) پایان طرح آقای دکتر بهروان با عنوان "بررسی ایمنی ضد تومور پپتید AE37مشتق شده از پروتئین HER2با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژF7و نانولیپوزوم پپتید AE37در موش BALB/C" " به تصویب رسید .

19)  پایان طرح آقای دکتر بهروان با عنوان "بررسی ایمنی ضد تومور پپتید E75مشتق شده از پروتئین HER2با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژF7و نانولیپوزوم پپتید E75در موش BALB/C " به تصویب رسید . 

 

جلسه413 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی و دکتر الیاسی و آقایان دکتر اخگری ، دکتر امامی ، دکتر روحبخش ، دکتر ایمن شهیدی ،دکتر آبنوس و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 26/6/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (خانم دکتر سلطانی  و آقای دکتر بدیعی ، آقای دکتر حسین زاده  ، آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر رجبی در جلسه حضور نداشتند .)

 

1)  بعداز بحث و بررسی با  در خواست خانم دکتر علی بلندی  ،مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای روح الله رضوانی (دانشجوی داروسازی عمومی) با موضوع " سنتز و تهیه نانو پلیمروزومهای پلی اتیلن گلایکول – پلی لاکتاید کوگلایکولاید حاوی کامپتوتسین هدفمند شده با تتراک جهت درمان سرطان کولورکتال:ارزیابی برون تنی "از سلول سرطان ریه غیر کوچک به سلول کولورکتال موافقت شد .  

2)  طرح پژوهشی خانم دکتر علی بلندی با عنوان " سنتز ساختارهای لیپوپلیمروزومی هیبریدی حاوی کامپتوتسین و هدفمند شده با آپتامر:ارزیابی برون تنی و درون تنی ""به تصویب رسید .

3)  طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی با عنوان "طراحی،سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید کینولین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطان ""به تصویب رسید .

4)  پایان طرح آقای دکتر روح بخش با عنوان " ارزیابی اثر آنتاگونیست گیرنده های TRPM8 بر تشنجهای ناشی از تب ،شوک الکتریکی و تزریق پنتیلن تترازول در مدل حیوانی "" به تصویب رسید .

5)  پایان طرح آقای دکتر کریمی با عنوان " بررسی اثر فنوفیبرات بر شرطی شدن مکانی ناشی از الکل در موش "" به تصویب رسید

6)  پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان " فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانو لیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید PNC27و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و invivo در موشهای دارای تومور c26 colon carcinoma""به تصویب رسید .

7)  پایان طرح خانم دکتر الیاسی با عنوان " ارزيابي نقش نقص عملکرد آنزيم دي هيدروپيريمين دهيدروژناز در بروز علائم سميت داروي کپسيتابين در بيماران سرطاني"به تصویب رسید .