اخبار جديد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  
 
 

 برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه همکاران دانشکده توسط خانم مرادی و آقای علیزاده که از تاریخ 28/5/92 شروع شده و همچنان ادامه دارد.

 
 
 
 
  کارگاه آموزشی مهارت های زندگی شامل مهارت ارتباط موثر،مهارت مدیریت استرس و مهارت جرات ورزی، ویژه دانشجویان ورودی مهر 92( گروه اول)در تاریخ18/7/92 ساعت 8 الی 14 در محل اتاق شورای دانشکده داروسازی توسط خانم مرادی مشاور دانشکده با حضور 11 نفر دانشجو برگزار گردید.
 

  کارگاه آموزشی مهارت های زندگی شامل مهارت ارتباط موثر،مهارت مدیریت استرس و مهارت جرات ورزی، ویژه دانشجویان ورودی مهر 92( گروه دوم) در تاریخ 09/08/92ساعت 8 الی 14 در محل اتاق شورای دانشکده داروسازی توسط خانم مرادی مشاور دانشکده با حضور 18 نفر دانشجو برگزار گردید.