صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 95

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 95

 

1-       پای

جلسه 401 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، دکتر سلطانی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی و آقایان دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر اخگری، دکتر روحبخش، دکتر رجبی، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 12/10/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر امامی در جلسه حضور نداشتند).

 

1- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد بهروان با عنوان " بررسی انتقال سازه ی ژنی حامل توالی کدکننده ی دو آنزیم موشی a1,3-galactosyltransferase و CMP-Neu5Ac hydroxylase به وسیله ی فرآیند کونژوگاسیون از باکتری مایکوباکتریوم اِسمگماتیس به باکتری مایکوباکتریوم توبرکولوزیس برای بیان دو اپی توپ گلیکوزیلاسیونی (alpha-Gal) Gala1,3-Gal و N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) بر روی پروتئین های مایکوباکتریوم توبرکولوزیس "که پایان نامه تخصصی آقای بهروز گلی چنار می باشد، به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با عنوان " تهیه و ارزیابی نانوذرات ساخته شده بر پایه گرافن در انتقال هدفمند ترکیب SN38 و ژن TRAIL به سلول های سرطان کولون" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با عنوان " سنتز و تهيه سيستم فوق هوشمند هيبريدي هالوسيليکاي حاوي دوکسوروبيسن و هدفمند شده با آپتامر ضد CD133 جهت نشانه گيري سلولهاي بنيادي سرطان سينه" با بودجه 000/800/51 ریال مورد تایید قرار گرفت.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با عنوان " سنتز کنژوگه نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن (SPION) و دفرازیروکس هدفمند شده با آپتامر به عنوان عامل درمانی و تصویر برداری تشدید مغناطیسی (MRI) در سلولهای سرطانی" با بودجه 000/750/176 ریال مورد تایید قرار گرفت.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان " بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin  از طریق ارزیابی LTP،   استرس اکسیداتیو و سطح بیانNGF ، VEGF و BDNF در مغز رت" با بودجه 000/700/102 ریال مورد تایید قرار گرفت.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان " بررسی اثرتیموکینون بر سمیت کبدی ناشی از آکریل آمید: ارزیابی مسیر MAPK و آپوپتوز" با بودجه 000/000/58 ریال مورد تایید قرار گرفت.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با عنوان " بررسی و مقایسه اثر ضد التهابی ، آنتی اکسیدانتی و ضد فیبروتیک آمبلی پرنین واوراپتن بر چسبندگی القا شده بعد از جراحی ناحیه پریتوئن در مدل موش بزرگ" با بودجه 000/000/167ریال مورد تایید قرار گرفت.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان " بررسی اثر حفاظتی کروسین، در برابر استرس اکسیداتیو در میتوکندریهای ایزوله شده کبد رت" با بودجه 000/600/58ریال مورد تایید قرار گرفت.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط با عنوان " بررسی ارتباط غلظت سرمی تعدادی از ریزمغذی ها با  شدت  ‎جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونر در بیماران مبتلا به جریان آهسته عروق کرونر" با بودجه 000/000/237ریال مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح خانم دکتر صادقی با عنوان" بررسی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایزر بر خصوصیات میکروکپسول های حاصل از سه ویسکوزیته مختلف اتیل سلولز حاوی سه مدل دارویی( تئوفیلین، پروپرانولول هیدروکلراید و یا دیکلوفناک سدیم) تهیه شده به روش امولسیون-تبخیر حلال" مورد تایید قرار گرفت.

 


 

 جلسه 402 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، دکتر سلطانی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر اخگری، دکتر روحبخش، دکتر رجبی، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 3/11/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر امامی در جلسه حضور نداشتند).

 

1-  با درخواست آقای دکتر سید هادی موسوی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای سروش حقیقی از" بررسی اثرات سمیت سلولی و آپوپتوز ناشی از عصاره هیدروالکلی خرفه و فراکسیون های آن در رده های سلولیPC3( نقش NFkB) به "  بررسی اثر سمیت سلولی و آپوپتوژنیک عصاره هیدروالکلی خرفه بر روی رده سلولی سرطان گلیو بلاستوما مولتی فرم (U87): بررسی نقشNF-kB  " موافقت گردید.

2-  با درخواست اقای دکتر دانش مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای مسعود عبدلی از"کاهش ویسکوزیته محیط تولیدی سیکلوسپورین   A  جهت تسهیل در Scale-upآن از طریق جهش قارچ تولی پوکلادیوم اینفلاتوم با اشعه فرابنفش" به "افزایش بازده تولید سیکلوسپورین  A از طریق جهش قارچ تولی پوکلادیوم اینفلاتوم با اشعه فرابنفش" موافقت گردید.

3- با درخواست اقای دکتر دانش مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای عبدالرزاق مرزبان از " توليد، جداسازی و تعيين مشخصات مواد فعال ضد میکروبی از ميکروارگانيزم‌هاي بومی اکوسيستم جنگل مانگرو در جزيره قشم ايران" به " توليد، جداسازی و تعيين مشخصات مواد فعال ضد میکروبی از ميکروارگانيزم‌هاي جداشده اکوسيستم جنگل مانگرو در جزيره قشم ايران"موافقت گردید.

4- با درخواست آقای دکتر امامی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای سیدمحمد کاظمی از " غربالگری عصاره متانولی و فراکسیون های جداشده از گیاهان اندمیک استان چهارمحال و بختیاری از لحاظ اثر سیتوتوکسیک بر روی رده های سلولی MCF-7,PC3" به " غربالگری عصاره متانولی جداشده از گیاهان اندمیک استان چهارمحال و بختیاری از لحاظ اثر سیتوتوکسیک بر روی رده های سلولیMCF-7,C26,PC3,LN CAP,MCF-7MX,B16F10" موافقت گردید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با عنوان " بررسی اثر سینامالدئید بر ﯾﺎدﮔﯿﺮي و اختلال  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ایجاد شده با مت آمفتامین در رت" به تصویب رسید

6- طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با عنوان " بررسی اثرات تیموکینون در سمیت ناشی از مت امفتامین بر سلول های PC12تمایز یافته شده با NGF" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با عنوان " بررسي اثر روغن زيتون اوزونه بر بيوفيلم هاي Pseudomonas aeroginosa" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با عنوان " ارزیابی اثرات سیانوکوبالامین (ویتامین ب12) در برابر آسیب ریوی ایجاد شده توسط  پاراکوات در موش سفید کوچک" به تصویب رسید.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدعادل معلم با عنوان" بررسی پروتئومیکس الگوی تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخوانی/غضروفی: آنالیز تفاوت در بیان و شناسایی پروتئین ها" مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادی افراسیابی با عنوان" تهیه و ارزیابی برون تن افشانه بینی میدازولام" مورد تایید قرار گرفت.

 


 

جلسه 403 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور دکتر سلطانی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی و آقایان دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر اخگری، دکتر روحبخش، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 1/12/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر امامی، آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر رجبی در جلسه حضور نداشتند).

 

1- با درخواست خانم دکتر راضیه قدسی مبنی بر تغییر روش پایان نامه دانشجویان هدیه بقایی و فاطمه جعفری و  تغییر عنوان پایان نامه آقای مقصودجان رستمی از " طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی و مهارکنندگی توبولین مشتقات اکسازینوکینولین-3-اون و اکسازینونفتالن-3- اون" به " طراحی و سنتز مشتقات اکسازینوکینولین-3-اون و اکسازینونفتالن-3-اون" موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با عنوان " مطالعه برون و درون تني نانوذرات سوپرپارامغناطيسي پوشش داده شده با سيستم کنژوگه سیدروفور-آپتامر بارگيري شده با دوکسوروبيسين در رده سلولی CT26" که پایان نامه تخصصی آقای رحیم نصرتی می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با عنوان " سنتز و بررسي اثر مشتقات جدید بنزو[c] اکریدین-دی اون به عنوان ترکیبات ضد سرطان" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا با عنوان " بررسی اثر ضد تهاجمی مهارکننده های جدید ماتریکس متالوپروتئیناز برروی رده سلولی HepG2" با بودجه 000/500/230 ریال به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی با عنوان " فرمولاسیون نانوپارتیکل های پلیمر-لیپیدی حاوی کروسین استخراج شده از زعفران برای مصرف خوراکی" با بودجه 000/500/91 ریال به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم سهیلا مشیری راد با عنوان" بررسی رابطه غلظت سرمی مس و سلنیوم با corrected time frame count در بیماران مبتلا به جریان آهسته عروق اپیکاردیال کرونر"به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور،آقای دکتر مصطفی داستانی و مشاور آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط، خانم دکتر زهرا خشیارمنش و خانم دکتر سپیده الیاسی و دستیار مشاور خانم دکتر سوسن درودی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم میترا مختاری  با عنوان" بررسی رابطه غلظت سرمی روی و منیزیوم با corrected time frame count در بیماران مبتلا به جریان آهسته عروق اپیکاردیال کرونر"به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور،آقای دکتر مصطفی داستانی و مشاور آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط، خانم دکتر زهرا خشیارمنش و خانم دکتر سپیده الیاسی و دستیار مشاور خانم دکتر سوسن درودی به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای سیداحمدرضا هاشمی مقدم  با عنوان" بررسی فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره متانولی پوست میوه Pistacia vera در رده سلولی ملانوما B16F1"به راهنمایی آقای دکتر احمد امامی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای محمد خشایی  با عنوان" بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره متانولی پوست میوهPistacia vera بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز "به راهنمایی آقای دکتر احمد امامی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای محمد سعید  با عنوان" بررسی اثر سینامالدئید بر یادگیری و اختلال حافظه فضایی ایجاد شده با مت آمفتامین در رت"به راهنمایی خانم دکتر لیلا اعتماد و آقای دکتر علی روحبخش و مشاور آقای دکتر فرزین هادیزاده به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای امیرصارم صفاری  با عنوان" تهیه و مطالعه ازادسازی برون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) لووتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاک"به راهنمایی خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر فرزین هادیزاده و دستیار مشاور آقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای محمد کمالی  با عنوان" بررسی اثر سمیت سلولی و آپوپتوژنیک عصاره هیدروالکلی خرفه بر رده سلولی سرطان پروستات نامحسوس به هورمون با توان متوسط متاستاز(DU-145): بررسی نقشNF-Kb "به راهنمایی آقای دکتر سیدهادی موسوی و آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی و دستیار مشاور خانم دکتر وفا برادران رحیمی و آقای دکتر وحیدرضا عسگری به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای عبدالقادر دیبو  با عنوان" ارزیابی اثرات سیانوکوبالامین (ویتامین ب12) در برابرآسیب ریوی  ایجاد شده توسط  پاراکوات در موش سفید کوچک "به راهنمایی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و خانم دکتر لیلا اعتماد و مشاور آقای دکتر محمد مشیری و آقای دکتر امیرحسین جعفریان به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای اسماعیل شیخ احمدی با عنوان" تاثیر عصاره آبی زعفران و کروسین بر اثرات سمی پاراکوات بر روی لنفوسیتهای محیطی انسان"به راهنمایی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و خانم دکتر مریم رامش راد و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر مصفا به تصویب رسید.

15- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با عنوان" طراحی و ساخت آپتاسنسور بر مبنای نانوذرات طلا جهت تشخیص تتراسایکلین" مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با عنوان" طراحی و ساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای نانوذرات طلا برای تشخیص سرب" مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با عنوان" طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینA بر مبنای یک ساختارDNA چندوجهی" مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با عنوان" طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص میوگلوبین بر مبنای رشته مکمل و آنزیم اگزونوکلئازI" مورد تایید قرار گرفت.

19- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با عنوان" طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میوگلوبین" مورد تایید قرار گرفت.

20- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با عنوان"ایجاد آپتاسنسور بر مبنای روش الکتروشیمی و نانوذرات طلا برای تشخیص سرب در آب و سرم " مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با عنوان"طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کربن نانوتیوب برای تشخیص اخراتوکسینA " مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح خانم دکتر فاطمه مصفا با عنوان"بررسی اثرات استرادیول و سایتوکاینهای پیش التهابی بر ایجاد مقاومت به داروی تاموکسیفن در کشت سلولهای سرطانی پستان دارای گیرنده استروژنی " مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با عنوان"بررسی اثر ضدافسردگی قرص کلاله زعفران و زنان مبتلا به افسردگی غیرماژور پس از زایمان:کارآزمایی بالینی رندوم دوسویه کور" مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمد خواجه دلویی با عنوان" بررسی داروهای بلااستفاده در خانوارهای شهر مشهد در سال 1391 " مورد تایید قرار گرفت.

25- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط با عنوان" بررسي ميزان اتانول و متانول در برندهاي تجاري ماءالشعير موجود در بازار ايران" مورد تایید قرار گرفت.

26- گزارش پایان طرح خانم دکتر بی بی مرجان رضوی عنوان" بررسي  اثر کروسين بر روي بيماري شبه پارکينسون ايجاد شده دراثرمصرف تحت حاد مالاتيون در رت " مورد تایید قرار گرفت.

27- گزارش پایان طرح آقای دکتر علی روحبخش با عنوان" بررسی اثر دولوکستین بر وابستگی و تحمل به مورفین در موش سوری " مورد تایید قرار گرفت.

28- گزارش پایان طرح آقای دکتر فرزین هادیزاده با عنوان" اندازه گیری غلظت فلزات سنگین مس، روی، آهن، کادمیوم و سرب در گندم های جمع آوری شده از سیلوهای استان گلستان به روش طیف سنجی جذب اتمی" مورد تایید قرار گرفت.

29- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثرعصاره آبي و الکلي ريشه گياه شيرين بيان " spp. Glycyrrhiza" درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید " مورد تایید قرار گرفت.

 


           

جلسه 404 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور دکتر سلطانی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر اخگری، دکتر روحبخش، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 22/12/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی، آقای دکتر امامی و آقای دکتر رجبی در جلسه حضور نداشتند).

 

1- با درخواست آقای دکتر کریمی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم پوران مخدومی از"بررسی اثر دفریپرون در سمیت قلبی ناشی از سییس پلاتین در رت" به " بررسی اثر دفریپرون در سمیت کلیوی ناشی از سییس پلاتین در رت"موافقت گردید.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با عنوان " تکوین یک روش معتبر جهت تعیین مقدار دی اکسین ها (PCDDs)  در شیر با استفاده از تکنیک GC-HRMS و کاربرد آن برای مقایسه میزان دی اکسین ها در شیر با منشاء حیوانی وشیر سویا" که پایان نامه تخصصی خانم فاطمه امیرخانلو می باشد، به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با عنوان " طراحی و ساخت واکسن ضد سل با استفاده از نانومیسل های پلیمری حامل حاوی پروتئین های فیوژن  EsxVو  HspXو  PPE44و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز آن طریق بینی و زیر جلدی در موش" که پایان نامه تخصصی خانم زهره فیروزی می باشد، به تصویب رسید.

4- با درخواست خانم دکتر قدسی مبنی بر عدم اعمال قانون حداکثر 50 صفحه ای بودن پایان نامه در مورد دانشجویان خانم هدیه بقایی و خانم سمیه شهرکی قدیمی موافقت گردید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر کاظمی اسکویی با عنوان " سنتز نانو ذرات اکسید روی در بستر پلیمرهای کاتیونی (مورد استفاده به عنوان حامل های غیر ویروسی) و بررسی سمیت  سلولی آن" یا بودجه000/500/68 ریال به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباسپور با عنوان " تهیه و ارزیابی خصوصیات نانو فیبرهای کیتوزان/پلی وینیل الکل حاوی میکرو امولسیون تاکرولیموس به روش الکتروریسی و تأثیر آن بر زخم‌های شبه آتوپیک درماتیت ناشی از دی نیترو کلرو بنزن در مدل موشی"با بودجه 000/600/200 ریال به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم فائزه عباسپور مقدم  با عنوان" تهیه نانوپارتیکل های حاوی دوکسوروبیسین و تیموکینون به منظور بهبود خواص ضدسرطانی دوکسوروبیسین "به راهنمایی خانم دکتر مریم هاشمی و خانم دکتر فاطمه کلالی نیا و اساتید مشاور آقای دکتر بیژن ملائکه و آقای دکتر محمد ملائکه به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای سینا مهدیانی  با عنوان" بررسی تاثیر کروسین بر بیماری گلوکوم زاویه باز به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما"به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر سعید شکوهی و دستیار مشاور خانم دکتر سمانه سپاهی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم فرزانه بذرگری  با عنوان" بررسی اثرات لیپوزومهای حاوی ان استیل سیستئین و ریفامپین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوس "به راهنمایی خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز و آقای دکتر بیژن ملائکه و اساتید مشاور آقای دکتر خامنه باقری، آقای دکتر وحید سهیلی و دستیار مشاور خانم دکتر امینه سادات طاجانی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم گل آرا گرایلو  با عنوان" بررسی اثرات لیپوزومهای حاوی سیس-2 دسونئیک اسید ونکومایسین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوس "به راهنمایی آقای دکتر بیژن ملائکه نیکویی و خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز و استاد مشاور آقای دکتر خامنه باقری و دستیار مشاور خانم دکتر مریم جهانی به تصویب رسید.

11-پایان نامه خانم سیده فرزانه امیدخدا  با عنوان" بررسی اثر کروسین بر پدیده تحمل به نیترات ها و آسیب های اندوتلیال ناشی از آنها "به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده، آقای دکتر محسن ایمن شهیدی و خانم دکتر رضوی و استاد مشاور خانم دکتر مریم رامش راد به تصویب رسید.

12-پایان نامه خانم ترانه سادات زوار  با عنوان" سنتز و ارزیابی برون و درون تنی سیستم نانوپلیمروزومی ترانوستیک هدفمند دوگانه جهت عسکبرداری فلورسانس- تشدید مغناطیس هسته ای  بر پایه کوانتوم داتهای سولفید ایندیوم مس- گادولینوم "به راهنمایی خانم دکتر مونا علی بلندی و آقای دکتر خلیل آبنوس و استاد  مشاور آقای دکتر محمد رمضانی و آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان به تصویب رسید.

13-پایان نامه خانم نوشین محمدزاده  با عنوان" بررسی بیان DNA متیل ترانسفرازها(DNMT3b,DNMT1,DNMT3a) در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی حنجره و ارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیکال بیماران"به راهنمایی خانم دکتر خدیجه جامی الاحمدی و خانم دکتر فاطمه مصفا و استاد مشاور آقای دکتر احسان خدیوی به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم صدف اکبری شاندیز  با عنوان" تهیه و ارزیابی پچ پوستی دیکلوفناک با استفاده از نانوفیبرهای کامپوزیتی اتیل سلولز و پلی وینیل الکل الکتروریسی شده"به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی و استاد مشاور آقای دکتر محمدرضا عباسپور به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم الناز کاریزنوی  با عنوان" تهیه و ارزیابی پچ پوستی دیکلوفناک با استفاده از نانوفیبرهای کامپوزیتی اتیل سلولز و پلی وینیل پیرولیدون الکتروریسی شده "به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی و استاد مشاور آقای دکتر عباس اخگری به تصویب رسید.

16- پایان نامه آقای فرجاد زرآزوند با عنوان" تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزومهای حاوی دوکسوروبیسین هدفمندشده با پپتید TAT به وسیله جداگر با زنجیره کوتاه و بررسی اثرات ضدتوموری در برون تن و درون تن در مدل موشیC26 colon carcinoma"به راهنمایی آقای دکتر محمودرضا جعفری، خانم دکتر سیده عالیا موسویان و خانم دکتر لیلا عربی و دستیار مشاور آقای دکتر محمد مشرقی و استاد مشاور اقای دکتر علی بدیعی به تصویب رسید.

17- پایان نامه آقای سینا فاطمی با عنوان" بررسی اثرات ملیتین بر روی ارگانهای لنفاوی(طحال و مغز استخوان) و عملکرد سلولهای طحال موش BALB/c "به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کریمی و آقای دکتر بامداد ریاحی به تصویب رسید.

18- پایان نامه آقای علی اکبر تقی پور با عنوان" بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی گیاهان برگ و میوه ترب، گلبرگ زعفران، دانه خردل و اندام هوایی کرفس بر سمیت عصبی ناشی از سرب در رده سلولیPC12 "به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کریمی و آقای دکتر سیدهادی موسوی و استاد مشاور آقای دکتر حسن رخشنده و دستیار مشاور خانم دکترفرحناز احمدی به تصویب رسید.

19- پایان نامه آقای سیدنوید امیدخدا با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی و متانولی گیاه خرفه(Portulaca oleracea) بر آنمی ایجادشده با فنیل هیدرازین در رت"به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کریمی و آقای دکتر بامداد ریاحی و دستیار مشاور آقای دکتر علیرضا نظامی به تصویب رسید.

20- پایان نامه آقای سیدامین شاکری قوژدی با عنوان" بررسی اثر ویتامین ب12 بر اختلال ایجاد شده ناشی از مت آمفتامین و مسیر سیگنالینگERK در مغز موش"به راهنمایی خانم دکتر لیلا اعتماد و اقای دکتر علی روحبخش و استاد مشاور آقای دکتر فرزین هادیزاه و دستیار مشاور آقای دکتر محمد مشیری به تصویب رسید.

21- پایان نامه خانم فاطمه محولاتی با عنوان" فرمولاسیون نانوپارتیکل های پلیمر-لیپیدی حاوی کروسین استخراج شده از زعفران برای مصرف خوراکی"به راهنمایی خانم دکتر مریم هاشمی و آقای دکتر بیژن ملائکه و استاد مشاور آقای دکتر محمد رمضانی و خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا به تصویب رسید.

22-  پایان نامه آقای ایوب میرزا علی با عنوان" استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیت های ثانویه ریشه گیاهOnosma longilobum "به راهنمایی خانم دکتر لیلا اعتماد و اقای دکتر جواد اصیلی و استاد مشاور آقای دکتر وحید سهیلی و دستیار مشاور آقای دکتر ابوالفضل شاکری به تصویب رسید.

23-  گزارش پایان طرح خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با عنوان" سنتزو تعیین اثر سمیت سلولی مشتقات ایمینی بر رده های سلول سرطاني MCF7 و PC3 وAGS و B16F10 " مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با عنوان" بررسي اثر سميت سلولي مشتقات بنزو ] [fآزولن -1-اون مرتبط با پودوفيلوتوکسين " مورد تایید قرار گرفت.