صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 94

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 94

 

جلسه 377 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر ملائکه، دکتر اسلامی، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 8/9/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر محمدپور، آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر ایمن شهیدی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر سیدعادل معلم مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر محمدپور به عنوان استاد راهنمای اول  و خانم دکتر لیلا اعتماد به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم عاطفه رضاپور موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر سیدعادل معلم مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر لیلا اعتماد به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم فاطمه مشهدی و خانم زهرا باغشنی موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر معلم مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم فاطمه مشهدی از "بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با بیومارکرهای احتمالی موثر در آترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبی" به " بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با بیومارکرهای گرملین و Npp-1 در بیماری ایسکمی مزمن قلبی" و عنوان پایان نامه خانم زهرا باغشنی از " بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با بیومارکرهای احتمالی موثر در آترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبی"به " بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با بیومارکرهای BMP-7 , BMP-2 در بیماری ایسکمی مزمن قلبی" موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با عنوان " بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان خراسان  و تهیه دستورالعمل بومی سازی شده تجویز منطقی دارو در کودکان " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی و آقای دکتر فریبرز رضایی طلب  با عنوان " بررسی اثرات خواب آور فرآورده ترکیبی داخل بینی برگرفته از طب سنتی ایران محتوی زعفران، دانه کاهو و بنفشه در بیماران مبتلا به بی خوابی مزمن اولیه: کارآزمایی بالینی کنترل شده دوسو کور " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با عنوان " اندازه گیری غلظت  فلزات سنگین مس، روی، آهن، کادمیوم و سرب در گندم های جمع آوری شده از سیلوهای استان گلستان به روش طیف سنجی جذب اتمی" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با عنوان " مطالعه اثرات ضدسرطانی و سینرژیک auraptene بر سلول­های بنیادی سرطانی معده" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز  با عنوان " اثر اسانس گياه Mentha piperita بر روي بيوفيلم هاي Pseudomonas aeroginosa در ترکيب با آمينوگليکوزيدها" به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای نوید صدیقی  با عنوان" ارزیابی درون تنی میزان مهار آنزیم آروماتاز توسط ترکیب جدید4-(1-ایمیدازول-1- ایل)متیل-2-4-متوکسی فنیل بنزو کینولین در رت" به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر غلامرضا کریمی و مشاور خانم دکتر اعتماد و خانم دکتر قدسی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم معصومه عباس زاده  با عنوان" بررسی تاثیر کرم موضعی حاوی عسل و آلوئه ورا در درمان درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و خانم دکتر فاطمه همایی به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای حسین موحدی  با عنوان" اثر اسانس گیاهMentha piperita بر روی بیوفیلم های Pseudomonas      aeroginosa در ترکیب با امینوگلیکوزیدها" به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز و مشاور آقای دکتر سهیلی و اقای دکتر شاکری به تصویب رسید.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان" ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی  و نانوذرات طلا برای تشخیص سرب"مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس  با عنوان" تشخیص و تعیین مقدار دیگوکسین با استفاده از نانوذرات سلیکا و آپتامر" مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس  با عنوان" تشخیص دیگوکسین بر مبنای خاموش شدن فلورسانس و رنگ سنجی آپتاسنسور بوسیله ذرات طلا سوسپانسیون شده در آب" مورد تایید قرار گرفت.

15- گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس  با عنوان" حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات پلیمر قالب مولکولی جهت تعیین دیازینون " مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان" طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور بر مبنای اگزونوکلئاز 111 برای تشخیص کانامایسین" مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان" ایجاد آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص کوکائین بر مبنای رشته مکمل" مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان" ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی  و نانوذرات طلا برای تشخیص سرب" مورد تایید قرار گرفت.

19- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان" تشخیص سرب بر مبنای آپتامر،پلیمر کاتیونی و نانوذرات" مورد تایید قرار گرفت.

20- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان" ایجاد آپتاسنسور برمبنای نانوذرات طلا برای تشخیص استرپتومایسین در شیر و خون" مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان" ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی برای تشخیص ریسین" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری  با عنوان" فرمولاسيون، تعيين خصوصيات فيزيکوشيميايي و بررسي پاسخ ایمني ايجاد شده توسط نانوذرات ایسکوم حاوی آنتی ژن لیشمانیا درمدل موشي" مورد تایید قرار گرفت.

23- بررسی گزارش پایان طرح آقای دکتر محمد رمضانی  با عنوان" طراحی بیوسنسوری بر پایه آپتامر برای کوکائین و انسولین" مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمد رمضانی  با عنوان" سلول های بنیادی مزانشیمال مهندسی شده با ژن TRAIL توسط مشتقات جدید پلی اتیلن ایمین جهت تولید سامانه هدفمند القاکننده آپوپتوز" مورد تایید قرار گرفت.

25- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمد رمضانی  با عنوان" تهیه و بررسی کارایی نانوپارتیکلهای پلی اتیلن ایمین هدفمند شده با پپتید و حاوی پلاسمید بیان کنندهsiRNA علیهBCL-XL در رده سلولی  سرطان پستان" مورد تایید قرار گرفت.

26- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمد رمضانی  با عنوان" تهیه و بررسی کارایی نانوذرات اولیگواتیلن ایمین هدفمند شده با آپتامر ضد muc-1 و حاوی حامل بیان پلاسمیدی بیان کننده shRNA علیه BCL-XL در رده سلولی سرطان پستان" مورد تایید قرار گرفت.

27- گزارش پایان طرح خانم دکتر راضیه قدسی  با عنوان" طراحی و سنتز مشتقات 2-(تریازولیل آمینو)(فنیل)متیل-3-هیدروکشی نفتالن-1.4 دی اون به عنوان مهارکنندگان آنزیم آروماتاز" مورد تایید قرار گرفت.

28- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان" ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و آنزیم اگزونوکلئاز برای تشخیص کانامایسی" مورد تایید قرار گرفت.

29- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمد رمضانی  با عنوان" سنتز و ارزیابی برون تنی ترانسفکشن نانوذرات حاصل از دندریمرهای هدفمند مبتنی بر پلی آمیدوآمین (PAMAM) متصل شده به اولیگوآمین-آپتامر " مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه 378 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر دانش، دکتر ملائکه، دکتر اسلامی، دکتر اصیلی، دکتر محمدپور، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 6/10/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر حسین زاده در جلسه حضور نداشتند).

1-  با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر تمدید فرصت مطالعاتی ایشان تا یکسال، موافقت گردید.

2-  با درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر سجادی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم دلربا با عنوان «ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش حهت هورمون رشد با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محلPCL-PEG-PCL» موافقت گردید.

3-  با درخواست آقای دکتر تفقدی مبنی بر حذف پایان نامه خانم شیما خشامی از لیست پایان نامه های ایشان به دلیل انصراف دانشجو موافقت گردید.

4- با درخواست خانم دکتر طاهرزاده مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم زهرا قلی زاده از «بررسی و مقایسه اثر اوراپتن و اومبلی پرنین بر بیومارکرهای التهابی در تجویز خوراکی  « به « بررسی و مقایسه اثرات حفاظتی اوراپتن و اومبلی پرنین بر جلوگیری از افزایش بیومارکرهای التهابی در تجویز خوراکی در مدل رت حیوانی» موافقت گردید.

5- با درخواست خانم دکتر طاهرزاده مبنی بر تغییر استاد مشاور پایان نامه خانم زهرا قلی زاده از آقای دکتر رفعت پناه به آقای دکتر رضایی موافقت گردید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان " بررسي اثر تیموکینون بر مدل پیری ناشی از دی-گالاکتوز در رت: اختلال حافظه و مکانیسمهای دخیل در آن " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر زهرا اسکویی می باشد، به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش  با عنوان " ارزیابی اثر آنتاگونیست گیرنده های TRPM8 بر تشنجهای ناشی از تب، شوک الکتریکی و تزریق پنتیلن تترازول در مدل حیوانی" به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای مهیار دری گیو  با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزومهای حاوی فیناستراید و ارزیابی هدفمندی آنها به فولیکول مو" به راهنمایی آقای دکتر محمودرضا جعفری و مشاور خانم دکتر گل محمدزاده به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای عباس نیازمند  با عنوان" بررسی اثر مونت موریلونیت حاد در مسمومیت حاد ناشی از لیتیوم کربنات در رت" به راهنمایی خانم دکتر لیلا  اعتماد و آقای دکتر محسن ایمن شهیدی و مشاور آقای دکتر سیدعادل معلم، آقای دکتر محمد مشیری، خانم پریسا میرحسینی به تصویب رسید.

10-پایان نامه آقای حسین خالوئیان  با عنوان" بررسی اثرات خواب آور فرآورده ترکیبی  داخل بینی برگرفته از طب سنتی ایران محتوی زعفران، دانه کاهو و بنفشه در بیماران مبتلا به بی خوابی مزمن اولیه: کارآزمایی بالینی کنترل شده دوسوکور" به راهنمایی خانم دکتر بهجت جوادی و آقای دکتر فریبرز رضایی طلب و مشاور خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر میلاد ایرانشاهی به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم زهره جهانیان  با عنوان" بررسی اثر محافظت نورونی و آنتی ژنوتوکسیسیته شیره میوه گیاه بلاذر(عسل بلاذر)" به راهنمایی خانم دکتر بهجت جوادی و خانم دکتر فاطمه سلطانی به تصویب رسید.

12-  گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی اثر کلاولانیک اسید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش"مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری  با عنوان" مطالعه پیلوت كارآزمايي بالینی نانو ليپوزومهای موضعي پارومومايسين براي درمان سالک با عامل L. tropica" مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح خانم دکتر لیلا اعتماد  با عنوان" بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید)بر مسمومیت حاد ناشی از مت آمفتامین در رت" مورد تایید قرار گرفت.

15- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری  با عنوان" مطالعه پیلوت كارآزمايي بالینی نانو ليپوزومهای موضعي گلوکانتیم براي درمان سالک با عامل L. tropica " مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادی افراسیابی  با عنوان" بررسی افزایش سرعت انحلال کورکومین با استفاده از روشهای مختلف کریستالیزاسیون" مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی اثرات عصاره آبی  زعفران و کروسین بر کنترل علایم در سندرم محرومیت ناشی از الکل در موش " مورد تایید قرار گرفت.جلسه 379 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر دانش، دکتر حسین زاده، دکتر ملائکه، دکتر اسلامی، دکتر اصیلی، دکتر محمدپور، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 27/10/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

1- با درخواست خانم دکتر طاهرزاده مبنی بر اضافه شدن نام آقای دکتر حیدری بکاولی به عنوان استاد راهنمای دوم پایان نامه خانم منصوره زمان زاده موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکترفضلی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای حسین موحدی‌  با عنوان «اثر اسانس گياه Mentha piperita بر روي بيوفيلم هاي Pseudomonas aeruginosa  در ترکيب با آمينوگليکوزيدها» به «اثر اسانس گياه   Zataria multiflora بر روي بيوفيلم هاي  Pseudomonas aeruginosa در ترکيب با آمينوگليکوزيدها» موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر معلم مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم فاطمه شریعت نیا از « تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخوانی/غضروفی» به « تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخوانی/چربی» موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان " مطالعه اثرات کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در دو محیط سلولی (SH-SY5Y) و حیوانی(رت)" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر سمیه حیدری می باشد، به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" استخراج، خالص سازي و تعيين ساختمان سزکوئي ترپن لاکتون هاي چند گونه از جنس Cousinia ، سنتز مشتقات آمين آنها و بررسي سميت سلولي آنها" مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر فرزین هادیزاده  با عنوان" ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش جهت هورمون رشد با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PCL-PEG-PCL با طول قطعات1000-1000-1000" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی اثر حفاظتی عسل در سمیت عصبی تحت حاد ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنی" مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه 380 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر حسین زاده، دکتر ملائکه، دکتر اسلامی، دکتر اصیلی، دکتر محمدپور، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 11/11/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر ایمن شهیدی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست اقای دکتر هادیزاده مبنی بر تغییر سمت خانم دکتر منا علی بلندی در پایان نامه خانم فاطمه العبدالله از دستیار مشاور به استاد مشاور موافقت گردید.

2- با  درخواست آقای دکتر کریمی مبنی بر دفاع دانشجو آقای نیازی با تغییر در تعداد بیماران طرح موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر امامی مبنی بر انصراف از راهنمایی پایان نامه خانم راضیه رضایی موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس  با عنوان " انتقال هدفمند  SN38با استفاده از کمپلکس  PEG-Aptamer به سلول های سرطان سینه" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش  با عنوان " ارزیابی اثر آنتاگونیست گیرنده TRPA1 بر ترجیح مکانی و نیز علائم وابستگی جسمی ناشی از تزریق مرفین  در موش سوری" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس  با عنوان " بررسی انتقال هدف مند siRNA به لنفوسیت از طریق اتصال به آپتامر اختصاصی CD8" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر سعید اسلامی با عنوان " ارزیابی سطح اضطراب امتحان دردانشجویان دانشکده داروسازی مشهد;  بررسی اثر مداخله رایحه درمانی بر عملکرد تحصیلی" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با عنوان " طراحی و ساخت نانو واکسن  حاوی پروتئین فیوژن  EsxV-  HspX- PPE44محصور شده در نانوذرات PLGA روکش شده با کیتوزان و بررسی ایمنی زایی آن بعد از تجویز از راه بینی در موش" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی با عنوان " بررسی اثرات ویتامین ث بر روی سمیت ایزونیازید و پیرازینامید در سلول های HepG2 و اثر ضد میکوباکتریایی پیرازینامید و اتامبوتول" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان " بررسی تاثیرروغن سیاه دانه و تیموکینون  بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رت" به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم فهیمه فرجی نامقی  با عنوان" بررسی اثرات اوراپتن در مقابل لیز گلبولهای قرمز حاصل از AAPH " به راهنمایی خانم دکتر خدیجه جامی الاحمدی و آقای دکتر غلامرضا کریمی به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای احمد احمدی سفیدسنگ  با عنوان" بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان در مادران باردار بر اساس نسخ بیمه در استان خراسان رضوی به منظور سنجش میزان تجویز نا به جای دارو در حاملگی و ایجاد دستور العمل تجویز دارو در بارداری به صورت بومی سازی شده و متناسب با شرایط موجود در کشور" به راهنمایی آقای دکتر سعید اسلامی و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و مشاور آقای زینلی و خانم دکتر قریشی به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم سمیه شهرکی قدیمی  با عنوان" بررسی اثر سمیت سلولی مشتقات بنزو{ fآزولن-1- اون مرتبط با پودوفیلوتوکسین" به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای سیدمحمد ابوتراب زاده  با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات جدید6-متوکسی 2-آریل کینولینیل-4- ایل متانول به عنوان مهارکنندگان پمپ-p گلیکوپروتئین (pgp) " به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و آقای دکتر فرزین هادیزاده و خانم دکتر فاطمه مصفا به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای احسان محمدی با عنوان" رابطه اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده داروسازی مشهد" به راهنمایی آقای دکتر سعید اسلامی و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم  عرفانه سادات سجادی نیری  با عنوان" بررسی کارآیی شاخص کار (Carr’s Index) و نسبت هاسنر  (Hausner Ratio) برای تعیین خصوصیت جریان پذیری پودرها، و ارزیابی تاثیر عواملی از جمله اندازه ذره ای پودر، و نوع و مقدار گلایدانت بر شاخص های مذکور " به راهنمایی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی و مشاور آقای دکتر سیدکاظم سجادی نیری به تصویب رسید.

17-پایان نامه خانم سحر شهیدی با عنوان" بررسی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی پالپ دندان انسان به سلول استخوان ساز به کمک ژل دگزامتازون " به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده و خانم دکتر الهام خداوردی و مشاور خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.

18- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد امامی  با عنوان" بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از دو گونه آرتمیزیای بومی ایران (Artemisia armeniaca, Artemisia incana) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی" مورد تایید قرار گرفت.

19-گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد امامی  با عنوان" بررسي اثر سيتوتوکسيک وآپپتوز سلولي اسانس هاي 6 گونه Artemisia  شامل(A. kopetdaghensis, turanica, A. turcomanica, A. fragranse, A. khorassanica, A. seberi)   A. بر روي رده هاي سلوليDU145، MCF-7 و PC3 " مورد تایید قرار گرفت.

20-گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد امامی  با عنوان" بررسي تهيه خمير دندان درماني گياهي بر اساس طب سنتي" مورد تایید قرار گرفت.

21-گزارش پایان طرح آقای دکتر علی روحبخش با عنوان" بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرندهGABA بر خواص الکتروفیزیولوژیک نورون های قشر بشکه ای در رتهای نر" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد امامی  با عنوان" جداسازي خالص سازي و تعيين ساختمان الکالوئيدهاي drug-like  از چند گونه گياه خانواده Fumariaceae  و بررسي رابطه ي ساختمان اثر سميت سلولي آنها" مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس  با عنوان" طراحي و ساخت بيوسنسور مبتني بر آپتامر براي سنجش سريع و حساس باقي مانده استرپتومايسين در شير" مورد تایید قرار گرفت.

 


 جلسه 381 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر دانش، دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر محمدپور، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 25/11/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر اسلامی، آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش در جلسه حضور نداشتند).

1- آیین نامه دانشجویان غیرپایان نامه ای مشغول به کار در دانشکده مطرح و پس از اصلاحات به تصویب رسید.

2- دستورالعمل شرکت های دانش بنیان دانشکده مطرح و پس از اصلاحات به تصویب رسید.

3- با درخواست خانم دکتر فاطمه همایی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور به عنوان استاد راهنما در پایان نامه آقای سعید جهانی و خانم فریبا فکری موافقت گردید.

4- با درخواست خانم دکتر طاهرزاده مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر آرمین عطاران به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم قلی زاده و آقای جوینی موافقت گردید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی  با عنوان " بررسی اثر حرارت بر میزان ترکیبات هیدروکربن معطر چند حلقه ای در طی فرآیند

 تولید فرآورده های غذایی نوزاد موجود در ایران: برآورد میزان دریافت و ارزیابی خطر"که پایان نامه تخصصی اقای حسن بدیع بستان می باشد، به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری  با عنوان " بررسي اثر حفاظتي کروسين و کروستين در برابر آسيب ناشي از هايپرگليسمي در سلول هاي شبکيه چشم  "که پایان نامه تخصصی خانم سمانه سپاهی می باشد، به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی  با عنوان " تهیه و تعیین ویژگیهای نانوذرات لیپیدی جامد حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه  Platycladus orientalis " به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان " اثر ضد افسردگی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره ورباسکوزید  بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موش  " به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان " بررسي اثر عصاره هیدروالکلی دانه خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در رت" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی  با عنوان " ارزیابی ارتباط نقص عملکرد آنزیم دی هیدروپیریمین دهیدروژناز و بروز علائم سمیت داروی کپسیتابین در جمعیت بیماران ایرانی مبتلا به سرطان­های گوارشی" به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری  با عنوان " استخراج و آنالیز لینکومایسین در شیرهای بسته بندی شده در خراسان با استفاده از پلیمرقالب گیری شده آن " به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم سپیده علیمرادی با عنوان" اثر ضد افسردگی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه به لیمو و ماده اصلی آن ورباسکوزید  بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موش" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی به تصویب رسید.

13-پایان نامه خانم شیما خشامی با عنوان" غربالگری عصاره متانولی و فراکسیون ها ي جدا شده از گیاهان اندمیک استان چهار محال و بختیاری از لحاظ اثر سیتوتوکسیک بر روی رده های سلولی PC3 و MCF-7 ,CHO,B16F10,MOLT4,HEPG2 " به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و دستیار مشاور خانم دکتر مریم اکابری به تصویب رسید.

14-پایان نامه خانم پریسا رئیسیان با عنوان" تهیه هیدروژلهای قالب گیری شده مولکولی برای فلورومتولون به عنوان سیستم های دارورسانی چشمی و بررسی خصوصیات اتصالی دارو و آزادسازی آن در محیط آبی" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و مشاور خانم دکتر الهام خداوردی به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم فائزه فتحی طرقبه عنوان" طراحی و سنتز مشتقات جدید کینولینی کتوپروفن به عنوان مهارکنندگان پمپ MRP2 " به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و آقای دکتر فرزین هادیزاده به تصویب رسید.

16- پایان نامه آقای سیدمحمد میرحسینی عنوان" اثر ضدافسردگی عصاره دانه انگور و رسوراترول بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موش" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر  مرجان رضوی به تصویب رسید.

17- گزارش پایان طرح خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران  با عنوان" بررسی اثرات آنتي اكسيدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره Viola odorata در رده سلولی ملانوما B16F1"مورد تایید قرار کرفت.

18- گزارش پایان طرح آقای دکتر سعید اسلامی  با عنوان" بررسي فارماکو اپيدميولوژيک مصرف ضد التهابهاي غير استروئيدي در حوزه درماني شهر مشهد " مورد تایید قرار کرفت.

19- گزارش پایان طرح آقای دکتر سعید اسلامی  با عنوان" بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات دارويي سرپايي در داروخانه هاي سطح شهر مشهد" مورد تایید قرار کرفت.

20-  گزارش پایان طرح خانم دکتر صغری مهری  با عنوان" بررسی اثر حفاظتی و درمانی سلنیم بر آسیب عصبی و کبدی ایجاد شده با آکریل آمید در رت" مورد تایید قرار کرفت.

21- گزارش پایان طرح خانم دکتر سپیده الیاسی  با عنوان" ارزیابی و استاندارد سازی رژیم­های درمانی سرطان کولورکتال، با تکیه بر نوع رژیم، برند داروها، روش آماده سازی و تجویز داروها، تداخلات و عوارض جانبی" مورد تایید قرار کرفت.

22- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" سنتز و بررسي اثرات  ضد التهابي  و ضد دردي و سميت مشتقات 2-آريل-4-کربوکسي بنزو{h}کينولين" مورد تایید قرار کرفت.

23- گزارش پایان طرح آقای دکتر سعید مرادی  با عنوان" بررسی ارتباط بین داروهای بیس فسفانات و تزریق اینتراالیگامنت بر استئونکروز فک خوکچه هندید " مورد تایید قرار کرفت.

24-گزارش پایان طرح خانم دکتر  راضیه قدسی  با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید 2-هیدروکسی-1و4-نفتوکینون به عنوان ترکیبات سایتوتوکسیک و مهارکنندگان Hsp90" مورد تایید قرار کرفت.

25- گزارش پایان طرح آقای دکتر بیژن ملائکه  با عنوان" تهیه محلول چشمی تاکرولیموس با استفاده از سیکلودکسترین ها" مورد تایید قرار کرفت.

26- گزارش پایان طرح آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی  با عنوان" سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن (Fe3O4) پوشش داده شده با گالبانیک اسید و بررسی سمیت سلولی آنها روی رده های سلول های سرطانی پروستات PC-3 و LNCaP و  DU-145" مورد تایید قرار کرفت.


جلسه 382 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اسلامی، دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر محمدپور، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 9/12/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر دانش در جلسه حضور نداشتند).

 

1- با درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای مجتبی فروتن از « تعیین اثر کروسین زعفران بر فاکتورهای التهاب خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیک» به « تعیین اثر کروسین زعفران بر سطح سرمی مس و روی و سوپراکسید دسموتاز در افراد مبتلا به سندروم متابولیک " موافقت گردید.

2- درخواست دانشجو آقای موحدی مبنی بر دفاع قبل از موعد مطرح و با دفاع ایشان از تاریخ 9/3/95 به بعد موافقت گردید.

3- امتیاز پژوهشی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا مطرح و با تمدید قرارداد ایشان موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی  با عنوان " ارزیابی ارتباط نقص عملکرد آنزیم دی هیدروپیریمین دهیدروژناز و بروز علائم سمیت داروی کپسیتابین در جمعیت بیماران ایرانی مبتلا به سرطان­های گوارشی" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی  با عنوان " بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان تبريز و بومی سازی و تعیین اعتبار دستورالعمل تجویز منطقی دارو در کودکان" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی  با عنوان " جمع آوري گونه هاي گياهي  زاگرس مياني در راستاي تكميل هرباريوم دانشكده داروسازي، داشگاه علوم پزشكي مشهد." به تصویب رسید.

7-طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش  با عنوان " ارزیابی اثر مهار آنزیم FAAH در مدل آزمایشگاهی اختلال استرس پس از سانحه" به تصویب رسید.

8-طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش  با عنوان " بررسی  اثر تجويز سديم بنزوات و فنيل استات بر هيپرآمونمي ناشي از مسموميت والپروات سديم در رت و مقایسه آن با کارنيتين" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان " بررسی اثر حفاظتی کوآنزیم Q10 در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنی" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان " بررسی اثر سافرانال در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رت" به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده  با عنوان " طراحي، سنتز وبررسی فعالیت آنتی کولین استراز سری جدیدی از مشتقات کينوليني  برای درمان آلزایمر " به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای کوشا اخوان ملایر با عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان مولکولی ترکیبات اندامهای هوایی کمای بیابانی((Ferula foetida" به راهنمایی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی و دستیار مشاور آقای دکتر میلاد ایرانشاهی به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم ندا فروغی نیا با عنوان" تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی، بارگذاری شده با ونکومایسین به عنوان یک سامانه انتقال دارو" به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و استاد مشاور خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز و آقای دکتر سیدابوالقاسم سجادی و آقای دکتر علی تقی پور و دستیار مشاور خانم دکتر نفیسه امیری به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم فائزه رفیعی پور با  عنوان" بررسی اثر محافظتی سافرانال بر فعالیتNF-Kb/erk و p38 MAPK در آسیب سلولهای PC12 ناشی از سمیت آملوئید بتا" به راهنمایی آقای دکتر جواد اصیلی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و مشاور آقای دکتر سیداحمد امامی به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای مسعود عبدلی با  عنوان" کاهش ویسکوزیته محیط تولیدی سیکلوسپورین A جهت تسهیل در Scale-up آن از طریق جهش قارچ تولی پوکلادیوم اینفلاتوم با اشعه فرابنفش" به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم دانش و آقای دکتر محمدرضا بختیاری به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم سارا مالک زاده با عنوان" بررسی اثر سافرانال بر اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم میترا نیازی با عنوان" تهیه و تعیین ویژگی های نانوذرات لیپیدی جامد حاوی فراکسیون های گیاهplatycladus orientalis " به راهنمایی آقای دکتر جواد اصیلی و خانم دکتر شیوا گل محمدزاده و مشاور خانم دکتر سارا دانشمند و آقای دکتر بیژن ملائکه به تصویب رسید.

18-پایان نامه خانم مریم شیخوانلو با عنوان" ارزیابی نقش نقص عملکرد آنزیم دی هیدروپیریمین دهیدروژناز در بروز علائم سمیت داروی کپسیتابین در بیماران سرطانی " به راهنمایی خانم دکتر سپیده الیاسی و خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و مشاور آقای دکتر ابوالقاسم الهیاری و خانم دکتر حمیده معلم زاده به تصویب رسید.

19- پایان نامه خانم فرزانه سادات رضازاده شجاعی با عنوان" بررسی اثربخشی فرمولاسیون موضعی حاوی سیلی مارین در پیشگیری و کنترل عارضه hand-foot syndrome ناشی از مصرف کپسیتابین در بیماران مبتلا به بدخیمی ها" به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم اللهیاری و خانم دکتر سپیده الیاسی و مشاور آقای دکتر غلامرضا کریمی به تصویب رسید.

20- گزارش پایان طرح آقای دکتر علی روحبخش  با عنوان" ارزیابی اثر تزريق داخل مغزي آنتاگونیستهای گیرنده های OX1 و OX2 در مدل صرع ناشی از کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی" مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری  با عنوان" دارورساني هدفمند به سلول هاي بنيادي سرطاني رده سلوليC-26 murine colon carcinoma  با استفاده از نانوليپوزوم هاي دوکسوروبيسين هدفمند شده با آنتي بادي هاي ضد CD44،   CD133 و EpCAM  بصورت برون تن و درون تن" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی اثرات کروسین برروي حافظه تخريب شده با هيوسين بر يادگيري فضايي و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA-Receptor ٬AMPA- Receptor ٬BDNF٬CREB٬ CaMKII٬mTOR و ERK در مغز رت" مورد تایید قرار گرفت.

23-  گزارش پایان طرح آقای دکتر جواد اصیلی با عنوان" مقايسه اثر آنتي اکسيداني، سيتوتوکسيک و آپپتوز سلولي اسانس و هيدرولا(عرق) حاصل از ميوه گياه رازيانه و ارزيابي کمي و کيفي ترکيبات شيميايي با استفاده از گاز کروماتوگرافي طيف سنجي جرمي " مورد تایید قرار گرفت.