امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اخبار و اطلاعیه ها

 

برگزاری دوره بهداشت فردی و محیطی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:4دی ماه 98

 

برگزاری دوره اصول بهداشت محیط کار (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:11دی ماه 98

برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای رایانه ای محتوا سازی الکترونیکی (معاونت اموزشی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:16و17-25و27  شهریور98

 

برگزاری دوره مهارتهای ارتباطی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:6شهریور98

 

برگزاری دوره کنترل هیجانات در محیط کار (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:13شهریور98

 

برگزاری دوره آشنايي با نرم افزار camtasia studio (مربوط به کارشناسان اموزشی معاونت اموزشی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:20و27 آبان 97

 

برگزاری دوره دستورالعمل بهداشت و شستشوی دست (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:1آذر97

 

برگزاری دوره آشنایی با ضوابط و قوانین کار و تامین اجتماعی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده پزشکی

تاریخ:28 تیر 97

 

برگزاری دوره مواد گندزدا و کاربرد ان (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:9مرداد97

 

برگزاری دوره اگونومی و سلامت شغلی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:17مرداد97

 

برگزاری دوره اصول مبارزه با جوندگان و حشرات موذی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:20و 27 مهر96

 

برگزاری دوره مهندسی ارزش در سازمان (مربوط به کارشناسان اموزشی معاونت اموزشی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:16و17آبان 96

 

برگزاری دوره تجزیه تحلیل و اسیب شناسی سیستم (مربوط به کارشناسان اموزشی معاونت اموزشی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:23و24 آبان 96

 

برگزاری دوره بهداشت محیط و مدیریت پسماند (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:21 بهمن95

 

برگزاری دوره تغذیه سالم (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده پزشکی

تاریخ:23 دی95

 

- برگزاری دوره ایمنی کار در مشاغل خدماتی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ:2 دی95

 

- برگزاری دوره آشنایی با شرح وظایف و بسته خدمتی (مختص کارکنان تبصره 4 دانشکده پزشکی و داروسازی)

مکان: دانشکده داروسازی

تاریخ: 10 دی94

 

- قابل توجه کلیه همکاران تبصره4

به اطلاع میرساند که در هر سال مجاز به شرکت در دوره های عمومی (که در سامانه پیام ثبت نام میشود) تا سقف 8 ساعت میباشید. بدین منظور به صفحه آموزش و بهسازی منابع انسانی به آدرس (http://empeducation.mums.ac.ir/news.aspx) مراجعه نموده سپس به سامانه پیام وارد شده و در دوره های عمومی ثبت نام کنید.