فعالیتهای تحقیقاتی دکترعباس اخگری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

به نام خدا

دکتر عباس اخگری

PhD رشته فارماسیوتیکس

دانشیار گروه فارماسیوتیکس

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

Tel: +98 5131801327

Fax: +98 5138823251

E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تحصیلات

 دکترای عمومی ، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (78-1372)

 دوره فرصت مطالعاتی 6 ماهه، دانشکده داروسازی، دانشگاه لویی پاستور، استراسبورگ، فرانسه (1384)

 دکترای PhD فارماسوتیکس،دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (85-1379)

 

گرایشهای تحقیقاتی

فراورده های دارویی آهسته رهش، سیستمهای دارورسانی به روده بزرگ، نانوتکنولوژی دارویی، روکش دهی فرمولاسیونهای دارویی، پلیمرهای وابسته به pH و آهسته رهش، سیستمهای زیست تجزیه پذیر، عبورپذیری داروها، طراحی آماری experimental، اصلاح خصوصیات پودرهای دارویی و اکسپیانتها، نانوفيبرها

 

تجارب آزمایشگاهی

مدیریت دستگاههای روکش دهی fluid bed، تست انحلال، دستگاه قرص زنی، DSC، SEM، تست انتقال بخار آب (WVT)، اکسترودر-اسفرونایزر،دستگاه الكتروريسي، برنامه های نرم افزاری نظیر SPSS، Microsoft Excel و factorial designs

 

تجارب تدریس در دروس دوره عمومي

فارماسیوتیکس 1، 2، 3، 4 و5، فیزیکال فارماسی، کارآموزی داروخانه شهری

دروس دوره PhD

آشنایی با کامپیوتر، سيستمهاي نوين دارورساني، داروسازي صنعتي

 

 سوابق اجرایی

 مدیریت گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی مشهد (  -1398)

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد (98-1396)

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور (89-1388)

 معاونت آموزشی دانشکده داروسازی اهواز (88-1387)

 مديريت دپارتمان داروسازي واحد بين الملل اروند (93-1391)

 مدیریت داروخانه آموزشی دانشگاه (داروخانه امام صادق (ع)) (88-1387)

مدیریت اجرایی مجله علمی دانشکده داروسازی اهواز (Jundishapur J Nat Pharm Prod) (88-1385)

 عضو مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دانشگاه جندی شاپور

 مسؤول واحد ارتباط با صنعت دانشکده داروسازی اهواز (88-1387)

عضو هیأت تحریریه مجله علمی دانشکده داروسازی اهواز(Jundishapur J Nat Pharm Prod)

 

سوابق برتر اجرایی و آموزشی

 رتبه سوم کشوری در بین معاونتهای غذا و دارو (1388)

 طراحی و راه اندازی آزمایشگاه نانوفن آوری دارویی در دانشکده داروسازی اهواز

 طراحی و راه اندازی داروخانه مدل آموزشی در دانشکده داروسازی اهواز

 عضو هیأت علمی برتر آموزشی دانشکده داروسازی اهواز در جشنواره آموزشی شهید مطهری (1387)

 رتبه دوم فرایندهای برتر در حیطه روشها و تکنیکهای آموزشی در جشنواره آموزشی شهید مطهری (1393)

 

داوری مجلات بین المللی

Journal of Pharmacy and Pharmacology- Drug Development and Industrial Pharmacy-Pharmaceutical Research

ثبت اختراع

 ساخت فرمولاسيون پلت خوراكي كمپلكس فسفوليپيد با داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي (NSAIDs)، شماره ثبت اختراع: 99562 مورخ: 1398/07/24

لیست مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی

-Akhgari A., Afrasiabi Garekani H., Sadeghi F., Azimaie M. 2005. Statistical optimization of indomethacin pellets coated with pH-dependent methacrylic polymers for possible colonic drug delivery, Int. J. Pharm., 305, 22-30.

-Akhgari A., Farahmand F., Afrasiabi Garekani H., Sadeghi F., Vandamme T.F. 2006. Permeability and swelling studies on free films containing inulin in combination with different polymethacrylates aimed for colonic drug delivery, Eur. J. Pharm. Sci., 28, 307-314.

-Akhgari A., Sadeghi F., Afrasiabi Garekani H. 2006. Combination of time-dependent and pH-dependent polymethacrylates as a single coating formulation for colonic delivery of indomethacin pellets, Int. J. Pharm., 320, 137-142.

- Akhgari A., Sadeghi F., Afrasiabi Garekani H. 2009. Combination of inulin and time dependent polymethacrylates as a coating system to achieve colonic delivery of indomethacin, DARU, 17(3), 199-208.

-Akhgari A., Farahmand F., Afrasiabi Garekani H., Sadeghi F., Vandamme T.F. 2010. The effect of pectin on swelling and permeability characteristics of free films containing Eudragit RL and/or RS as a coating formulation aimed for colonic drug delivery,  DARU, 18(2), 91-96.

- Sharif Makhmal Zadeh B., Moshtaghi F., Rahim F., Akhgari A. 2010. Preparation and evaluation of sodium diclofenac loaded chitosan controlled release microparticles using factorial design, Int. J. Drug Dev. Res., 2(3), 468-475.

- Akhgari A., Abbaspour MR., Rezaee S., Kuchak A. 2011. Evaluation of the swelling, erosion and drug release from polysaccharide matrix tablets based on pectin and inulin, Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod., 6(1), 51-58.

- Akhgari A., Abbaspour MR., Pirmoradi S. 2011. Preparation and evaluation of pellets using acacia and tragacanth by extrusion-spheronization, DARU, 19(6), 417-423.

- Abbaspour MR., Akhgari A., Beygi V. 2012. Effect of NSAIDs on thermomechanical properties and permeability of Eudragit RS free films, Der Pharmacia Letter, 4(1), 67-75.

- Akhgari A., Heshmati Z., Sharif Makhmalzadeh B. 2013. Indomethacin electrospun nanofibers for colonic drug delivery: preparation and characterization, Adv. Pharm. Bull., 3(1), 85-90.

- Akhgari A., Abbaspour MR., Moradkhanizadeh M. 2013. Combination of pectin and Eudragit RS and Eudragit RL in the matrix of pellets prepared by extrusion-spheronization for possible colonic delivery of 5-amino salicylic acid, Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod., 8(2), 86-92.

- Akhgari A., Sadeghi H., Dabbagh MA. 2014. Modifying of flow and compressibility of corn starch using quasi-emulsion solvent diffusion method, Iran J. Basic Med. Sci., 17(8), 553-559.

- Jalali A., Moghimipour E., Akhgari A. 2014. Enhancing effect of bile salts on gastrointestinal absorption of insulin, Trop. J. Pharm. Res., 13(11), 1797-1802.

- Akhgari A., Saremi H., Khodayar MJ. 2015. Preparation and evaluation of vitamin A nanosuspension as a novel ocular drug delivery, Nanomed. J., 2(4), 283-290.

- Akhgari A. 2015. Role of Polysaccharides in Colon-Specific Drug Delivery, Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod., 10(3), e30388.

- Akhgari A., Rotubati MH. 2016. Preparation and evaluation of electrospun nanofibers containing pectin and time-dependent polymers aimed for colonic drug delivery of celecoxib, Nanomed. J., 3(1), 43-48.

- Bavarsad N., Akhgari A., Seifmanesh S., Salimi A., Rezaie A. 2016. Statistical optimization of tretinoin-loaded penetration-enhancer vesicles (PEV) for topical delivery, DARU, 24(7), 1-12.

- Akhgari A., Tavakol A. 2016. Prediction of optimum combination of eudragit RS/eudragit RL/ethyl cellulose polymeric free films based on experimental design for using as a coating system for sustained release theophylline pellets, Adv. Pharm Bull., 6(2), 219.

- Akhgari A., Ghalambor Dezfuli A., Rezaei M., Kiarsi M., Abbaspour M. 2016. The design and evaluation of a fast-dissolving drug delivery system for loratadine using the electrospinning method, Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod., 11(2).  

- Akhgari A., Heshmati Z., Afrasiabi Garekani H., Sadeghi F., Sabbagh A., Sharif Makhmalzadeh B., Nokhodchi A. 2017. Indomethacin electrospun nanofibers for colonic drug delivery: In vitro dissolution studies, Colloid Surface B: Biointerfaces, 152, 29-35.

- Afrasiabi Garekani H., Dolatabadi R., Akhgari A., Abbaspour MR., Sadeghi F. 2017. Evaluation of ethylcellulose and its pseudolatex (Surelease) in preparation of matrix pellets of theophylline using extrusion-spheronization, Iran J. Basic Med. Sci., 20(1), 9.

- Akhgari A., Shakib Z., Sanati S. 2017. A review on electrospun nanofibers for oral drug delivery, Nanomedicine J., 4(4), 197-207.

- Nejati L., Kalantari F., Bavarsad N., Saremnejad F., Taghavi Moghaddam P., Akhgari A. 2018. Investigation of using pectin and chitosan as natural excipients in pellet formulation, Int. J. Bio. Macromol., 120, 1208-1215.

- Mostoufi A., Bavarsad N., Aryanfar S., Akhgari A. 2018. New Natural Marine Antacid Drug from Cuttlebone, Pharm. Sci., 24, 227-234.

- Shahdadi Sardo H., Saremnejad F., Bagheri S., Akhgari A., Afrasiabi Garekani H., Sadeghi F. 2019. A review on 5-aminosalicylic acid colon-targeted oral drug delivery systems, Int. J. Pharm., 558, 367-379.

- Kaffash E., Saremnejad F., Abbaspour M.R., Mohajeri A., Afrasiabi Garekani H., Jafarian A.H., Shahdadi Sardo H., Akhgari A., Nokhodchi A. 2019. Statistical optimization of alginate-based oral dosage form of 5-aminosalicylic acid aimed to colonic delivery: In vitro and in vivo evaluation, J. Drug Deliv. Sci. Technol., 52, 177-188.

- Kaffash E., Badiee A., Akhgari A., Akhavan Rezayat N., Abbaspour M.R., Saremnejad

  1. 2019. Development and characterization of a multiparticulate drug delivery system containing indomethacin-phospholipid complex to improve dissolution rate, J. Drug Deliv. Sci. Technol., 53, 101177.

- Shahdadi Sardo H., Akhgari A., Afrasiabi Garekani H., Sadeghi F. 2019. Screening of different polysaccharides in a composite film based on Eudragit RS for subsequent use as a coating for delivery of 5-ASA to colon, Int. J. Pharm., 568, 118527.

 

 

 اسکندر مقیمی پور، عباس اخگری، زریفه قاسمیان، 1389. فرمولاسیون گرانول جوشان گلوکوزامین، مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، 9(1)، 33-21.

 

عباس اخگری، محمدعلی دباغ، هستی صادقی، 2011. اصلاح خصوصیات پرس پذیری اکسپیانت مانیتول با استفاده از روش انتشار حلال امولسیونی (QESD)، مجله علوم دارویی (Pharmaceutical Sciences)، 17 (1)، 10-1.

 

 

خلاصه مقالات در همایشها و کنگره های بین المللی

-Akhgari A., Afrasiabi Garekani H., Sadeghi F., Azimaie M. Statisical optimisation of indomethacin pellets coated with pH-dependent methacrylic polymers for possible colonic drug delivery, 9th Iranian Seminar of Pharmaceutical Science Conference, Tabriz, Iran, Aug. 2004.

 

-Afrasiabi Garekani H., Akhgari A., Sadeghi F., Azimaie M. Indomethacin release from pellets coated with Eudragit S100 and Eudragit L100 combinations in media with different pH: an approach to colon delivery, British Pharmaceutical Conference and Exhibition, Manchester, UK, Sep. 2004.

 

-Afrasiabi Garekani H., Akhgari A., Sadeghi F. Combination of time-dependent and pH-dependent polymethacrylates as a single coating formulation for colonic delivery of indomethacin pellets, 2nd EUFEPS Conference, Versailles, France, Nov. 2005.

 

-Afrasiabi Garekani H., Akhgari A., Sadeghi F. Drug targeting to colon: Effect of inulytic enzyme on the indomethacin release from pellets coated with Eudragit RL containing inulin, 15th World Congree of Pharmacology, Beijing, China, Jul. 2006.

 

-Vandamme T., Akhgari A., Farahmand F. Preparation and evaluation of free films containing inulin in combination with different polymethacrylates aimed for colonic drug delivery, 33rd Annual Meeting of the Controlled Release Society, Vienna, Austria, Jul. 2006.

 

-Akhgari A., Farahmand F., Afrasiabi Garekani H., Sadeghi F., Vandamme T.F. Permeability and swelling studies on free films containing pectin in combination with Eudragit RL and RS aimed for possible colonic drug delivery, 10th Iranian Seminar of Pharmaceutical Science Conference, Tehran, Iran, Aug. 2006.

 

-Afrasiabi Garekani H., Akhgari A., Sadeghi F. Combination of inulin as a bacterially degradable polysaccharide and Eudragit RS to achieve colon delivery of indomethacin pellets, British Pharmaceutical Conference and Exhibition, Manchester, UK, Sep. 2006.

 

Afrasiabi Garekani H., Akhgari A., Sadeghi F. Comparison of permeability and swelling characteristics of free films containing pectin or inulin in combination with time dependent polymethaacrylate aimed for colonic drug delivery, Pharmaceutical Science World Congress, Amsterdam, Netherland, April 2007.

 

Moghimipour E., Akhgari A., Ghassemian Z. Formulation of glucosamine effervescent granules, 11th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference, 2008, Kerman, Iran.

 

Akhgari A., Dabbagh M.A., Sadeghi H. Optimization of flow and compressibility characteristics of starch and lactose using quasi emulsion solvent diffusion method aimed for using in direct compression, 3rd BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences, 2009, Antalya, Turkey.

 

Akhgari A., Dabbagh M.A., Sadeghi H. Modification of mannitol compressibility via quasi emulsion solvent diffusion, 7th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmcaeutics and Pharmaceutical Technology, 2010, Valletta, Malta.

 

Abbaspour M., Akhgari A., Beygi V. Comparison effect of some NSAIDs on permeability and thermomechanical behavior of Eudragit RS free films, 12th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, 2010, Zanjan, Iran.

 

- Abbaspour MR., Akhgari A., Beygi V. Effect of indomethacin on thermomechanical properties and permeability of eudragit RS and eudragi S100 free films, 70th Intenational Congress of FIP, 2010, Lisbon, Portugal.

 

- Pirmoradi S., Abbaspour MR., Akhgari A. Preparation and evaluation of ibuprofen pellets by extrusion-spheronization using tragacanth and acacia as binder, 5th Iranian Controlled Release Conference, 2011, Mashhad, Iran.

 

Akhgari A., Abbaspour MR., Moradkhanizadeh M. Preparation and evaluation of a colonic drug delivery system for 5-ASA pellets using combination of bacterially degradable polysaccharides and time-dependent polymethacrylates, 13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, 2012, Isfahan, Iran. Published in Res. Pharm. Sci., 7(5) suppl. S244.

 

- Heshmati Z., Akhgari A., Sharif Makhmalzadeh B. Preparation and evaluation of electrospun indomethacin loaded Eudragit S100 and Eudragit RS100 nanofibers for colon-targeted drug delivery, 13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, 2012, Isfahan, Iran. Published in Res. Pharm. Sci., 7(5) suppl. S245.

 

- Kalantari F., Akhgari A., Bavarsad N., Taghavi Moghaddam P., Nejati L., Imani S. The effects of pectin and chitosan on drug release from theophylline pellets made by extrusion-spheronization, 14th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, 2015, Tehran, Iran.