صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 94

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 94
 
 

جلسه 370 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر ملائکه، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 4/5/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر اصیلی در جلسه حضور نداشتند).

1- در مورد تشکیل کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی در دانشکده بحث شد و اعضای این کمیته به شرح زیر اعلام شدند:

- رئیس کمیته: آقای دکتر محسن ایمن شهیدی

- یک نفر روحانی آشنا به اخلاق پزشکی:دکترفیض آبادی

- یک نفر حقوقدان: خانم اعظم شاه ابراهیمی

- یک نفر متخصص اخلاق زیست پزشکی: خانم دکتر فضلی بزاز

- یک نفر متخصص آمار زیستی یا اپیدمیولوژی: آقای دکتر سعید اسلامی

-  سه نفر پژوهشگر: اقای دکتر غلامرضا کریمی-آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی- آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور

- یک نفر عضو غیرمتخصص به عنوان نماینده جامعه: آقای دکتر امیرعلی آریان

- اعضای کارگروه سه نفره: اقای دکتر غلامرضا کریمی-آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی- آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور

2-نامه آقای دکتر اسلامی در خصوص معرفی نماینده کمیته پژوهش های سلامت و تحقیقات ستادی مطرح و اعضای کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده به دانشگاه معرفی شدند.

3-طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور  با عنوان " بررسي رابطه كلسيفيكاسيون عروق كرونر و ضخامت انتيما/مدياي كاروتيد با غلظت سرمی 2و7 bone morphogenic protein در بيماران مبتلا به بيماري ايسكمي مزمن قلبي" به تصویب رسید.

4-طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و خانم دکتر همایی  با عنوان " بررسی تاثیرکرم موضعی حاوی عسل و آلوئه ورا در درمان درماتیت ناشی از رادیوتراپی  در بیماران مبتلا به سرطان پستان" به تصویب رسید.

5-طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس وآقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان " ایجاد آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص کوکائین بر مبنای دو رشته مکمل" به تصویب رسید.

6-طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس وآقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان " شناسایی سلول های molt4  با استفاده از اپتامر ATP و اپتامر sgc8c" به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم عاطفه رضاپور با عنوان" بررسي رابطه كلسيفيكاسيون عروق كرونر و ضخامت انتيما/مدياي كاروتيد با بیومارکرهای دکورین و بی گلیکان در بيماران مبتلا به بيماري ايسكمي مزمن قلبي" به راهنمایی آقای دکتر سیدعادل معلم و مشاور آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور به تصویب رسید.

8-پایان نامه آقای دانیال منتظری میلانی  با عنوان" بررسی اثر نانو میسلهای حاوی کورکومین بر آسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولیHepG2 " به راهنمایی خانم دکتر لیلا اعتماد و آقای دکتر غلامرضا کریمی و مشاور آقای دکتر محمودرضا جعفری به تصویب رسید.

9-پایان نامه خانم آتنا صباغ  با عنوان" مطالعه اثرات فارنزول و نرولیدول به عنوان جذب افزا در نفوذپذیری پوستی دیکلوفناک دی اتیل آمین در پچ های تهیه شده با پایه اتیل سلولز" به راهنمایی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی و مشاور آقای دکتر عباس اخگری به تصویب رسید.

10-پایان نامه آقای هادی فرخاری  با عنوان" بررسی اثر پرگابالین بر روند تکاملی عصبی با استفاده از سلولهای بنیادی جنین موشی" به راهنمایی خانم دکتر لیلا اعتماد و اقای دکتر سیدعادل معلم و مشاور آقای دکتر غلامرضا کریمی به تصویب رسید.

11-گزارش پایان طرح آقای دکتر فرزین هادیزاده با عنوان" سیستمهای دارورسانی کنترل رهش با استفاده از نانوذرات سیلیکاتی عامل دار" مورد تایید قرار گرفت.

12-گزارش پایان طرح آقای دکتر امید رجبی با عنوان" بررسی استفاده از گاز  ازون جهت از بین بردن ترکیبات آلوده کننده محیط زیست از پس آبهای صنایع دارویی" مورد تایید قرار گرفت.جلسه 371 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر اصیلی، دکتر ملائکه، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 18/5/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر اسلامی در جلسه حضور نداشتند).

1-درخواست اقای دکتر کریمی مبنی بر سلب پایان نامه از آقای عصاران به دلیل کم کاری مطرح و مقرر گردید به دانشجو نامه اخطار داده شود.

2-با  درخواست آقای دکتر بسکابادی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای وحیدرضا عسگری از « بررسی اثر عصاره آبی-الکلی خرفه و آلفا لینولنیک بر تکثیر لنفوسیت های انسانی و تعادل Th1/Th2» به « بررسی اثر عصاره آبی-الکلی خرفه، آلفا لینولنیک، فرولا سویتزینا و اوراپتن بر تکثیر لنفوسیت های انسانی و تعادل Th1/Th2» موافقت گردید

3-با  درخواست آقای دکتر مهاجری مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای آرمان جهان نیا از" اثر ضدمیکروبی لنزهای تماسی حاوی نقره بر گونه های ایزوله ی بیمارستانی جداشده از لنزهای آلوده» به «اثر ضدمیکروبی لنزهای تماسی حاوی نانو ذرات نقره بر گونه های ایزوله ی بیمارستانی جداشده از لنزهای آلوده» موافقت گردید.

4-طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی و اقای دکتر خلیل آبنئوس  با عنوان " نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با دوکسوروبیسین و هدفمند شده با پپتید PNC-27 به عنوان یک سامانه هدفمند ضد سرطان" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر فاطمه اراسته می باشد، به تصویب رسید.

5-طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی و خانم دکتر مهناز امینی  با عنوان " بررسی تاثیر ویتامین ث خوراکی بر سمیت کبدی و اثر بخشی درمانی داروهای ضد سل- كارآزمايي باليني دو سو کور"به تصویب رسید.

6-طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی و خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا  با عنوان " بررسی  اثر  کروسین و کروستین استخراج شده از زعفران در تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي به سلولهاي استخواني" به تصویب رسید.

7-پایان نامه خانم هنگامه قصیم با عنوان" بررسی اثر کروسین و کروستین استخراج شده از زعفران در تمایز سلولهای مزانشیمی به سلولهای استخوانی" به راهنمایی خانم دکتر مریم هاشمی  و خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و مشاور آقای دکتر محمد رمضانی به تصویب رسید.

8-پایان نامه آقای نوید نیشابوری نژاد با عنوان" ارزیابی اثرات کروستین استخراج شده از زعفران و نانوذرات PLGA حاوی کروستین در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی" به راهنمایی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و خانم دکتر مریم هاشمی و مشاور آقای دکتر محمد رمضانی و اقای دکتر جواد بهروان به تصویب رسید.

9-پایان نامه خانم سیده زهرا ابطحی با عنوان" تهیه و ارزیابی شیاف ویتامین ای برای مصرف واژینال" به راهنمایی آقای دکتر سید ابوالقاسم سجادی طبسی و آقای دکتر فرزین هادیزاده و مشاور آقای دکتر سیداحمد مهاجری به تصویب رسید.
جلسه 372 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر اصیلی، دکتر اسلامی، دکتر ملائکه و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 15/6/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم دکتر فضلی، خانم دکتر صادقی و آقای دکتر مهاجری در جلسه حضور نداشتند).

1-با درخواست آقای دکتر سیداحمد مهاجری مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای یاسر انتظاری از «بررسی اثر درون تنی عصاره های دانه کرفس بر فشار خون رت» به « بررسی اثر درون تنی عصاره هگزانی دانه کرفس بر فشار خون رت» موافقت گردید.

2-درخواست آقای وفا برادران رحیمی و آقای وحیدرضا عسگری مبنی بر پرداخت کمک هزینه رفت و آمد در کننگره فیزیولوژی فارماکولوژی کاشان، مطرح و مقرر گردید هزینه ثبت نام نامبردگان توسط دانشکده پرداخت گردد.

3-با درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر تغییر روش کار پایان نامه آقای سهراب رادبین(تغییر زمانهای نمونه گیری به صفر، 1،2، 4) موافقت گردید.

4-با درخواست خانم دکتر رضوی مبنی بر تغییر روش کار پایان نامه خانم زهرا تندیسه پناه(حذف بخش درمانی) موافقت گردید.

5-با درخواست آقای دکتر حسین حسین زاده مبنی بر اضافه نمودن خانم دکتر رضوی به عنوان استاد مشاور دوم در پایان نامه آقای علیرضا رضایی، موافقت گردید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و اقای دکتر محمد تقدیسی حیدریان  با عنوان " انتقال هدفمند همزمان اپی روبیسین و ملیتین با استفاده از نانوساختار کربنات کلسیم و آپتامر به سلول های سرطان پستان" به تصویب رسید.

7-طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و اقای دکتر محمد تقدیسی حیدریان  با عنوان " طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور بر مبنای آنزیم اگزونوکلئاز I و نانوذرات سلیکابرای تشخیص کانامایسین  " به تصویب رسید.

8-طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و اقای دکتر محمد تقدیسی حیدریان  با عنوان " انتقال هدفمند ایرینوتکان با استفاده از کمپلکس  Aptamer-PEG-cetylated carboxymethyl cellulose به سلول های سرطان کولورکتال " به تصویب رسید.

9-پایان نامه خانم فاطمه مشهدی با عنوان" بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با بیومارکرهای احتمالی موثر در آترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبی" به راهنمایی آقای دکتر سید عادل معلم به تصویب رسید.

10-پایان نامه خانم فائزه حسینی با عنوان" ارزیابی ارتباط افزایش سطح غلظت سرمی هورمون پاراتیروئید پس از وقوع آنفارکتوس حاد میوکارد با میزان بیان ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و مهارکننده بافتی آنها" به راهنمایی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و مشاور خانم دکتر مریم موسوی نژاد  به تصویب رسید.

11-پایان نامه خانم مریم اختیاری با عنوان" بررسی اثر حفاظتی عصاره الکلی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره verbascoside بر زخم گوارشی القا شده با ایندومتاسین در رت" به راهنمایی آقای دکتر محسن ایمن شهیدی و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی به تصویب رسید.

12-پایان نامه خانم نگار خردمند با عنوان" بررسی اثر حفاظتی عصاره آبی برگ گیاه به لیمو بر زخم گوارشی القا شده با ایندومتاسین در رت" به راهنمایی آقای دکتر محسن ایمن شهیدی و مشاور خانم دکتر بی بی مرجان رضوی به تصویب رسید.

13-گزارش پایان طرح آقای دکتر علی بدیعی با عنوان" بهینه سازی روش تهیه نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن های محلول انگل لیشمانیا (SLA) و تعیین خصوصیات آنها"مورد تایید قرار گرفت.


 

جلسه 373 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقایان دکتر حسین زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر اصیلی، دکتر ملائکه، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 22/6/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش، خانم دکتر صادقی و آقای دکتر دانش و آقای دکتر اسلامی در جلسه حضور نداشتند).

1-درخواست آقای دکتر سیداحمد امامی مبنی بر نارضایتی از دانشجو خانم راضیه رضایی مطرح گردید و مقرر شد نامه اخطار یک ماهه به دانشجو داده شود.

2-با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر اضافه نمودن نام خانم رضوان یزدیان به عنوان مشاور پایان نامه خانم نیلوفر صابر مقدم موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر رضوی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم نرگس پورمحمود از" بررسی اثر هیستوپاتولوژیک تزریق اینترالیگامنت بر استخوان فک خوکچه هندی دریافت کننده داروی زولدورنیک اسید" به " بررسی اثر هیستوپاتولوژیک تزریق اینترالیگامنت بر استخوان فک رت دریافت کننده داروی زولدورنیک اسید" موافقت گردید.

4-طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان " تهیه نانوکریرهای اگزوزومی حاوی آنتی ژن به عنوان یک راهکار جهت درمان تومور"  که پایان نامه تخصصی خانم دکتر زهره فیروزی می باشد، به تصویب رسید.

5-طرح پژوهشی آقای دکتر جیرائیل موفق و اقای دکتر سید ابوالقاسم سجادی  با عنوان " کشت سلول های بنیادی بالغ پوست بر روی ورقه ساخته شده از نانوفيبرهاي کيتوسان/ژلاتین تهیه شده به روش الکتروريسي" به تصویب رسید.

6-طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی  با عنوان " طراحي، سنتز و بررسي اثر مشتقات 2-آريل بنزو[h] کينولين  و 2-آريل تتراهيدر بنزو[h] کينولين  به عنوان ترکيبات ضد سرطان" به تصویب رسید.

7-پایان نامه خانم زهره روزبه با عنوان" تهیه و مطالعه ویژگی های داربست نانوفیبرهای الکتروریسی شده کیتوزان/ژلاتین به عنوان سوبسترای مناسب برای کشت سلول." به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و آقای دکتر سید ابوالقاسم سجادی طبسی و مشاور آقای دکتر بهروز قرانی، آقای دکتر عباس طباطبایی یزدی و خانم دکتر نفیسه امیری به تصویب رسید.

8-پایان نامه خانم زهرا باغشنی با عنوان"بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر وضخامت انتیما مدیای کاروتید با بیومارکرهای احتمالی موثر در آترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبی." به راهنمایی آقای دکتر سید عادل معلم به تصویب رسید.

9-پایان نامه خانم فاطمه ناصری با عنوان" ارزیابی الگوی مصرف مروپنم در بیمارستان امام رضا(ع)." به راهنمایی آقای دکتر ناصر وحدتی و آقای دکتر محمدرضا صابری و مشاور خانم دکتر سپیده الیاسی به تصویب رسید.

10-گزارش پایان طرح خانم دکتر مریم موسی نژاد با عنوان" استانداردسازی سلامت داروهای شیمی درمانی، پیشگیری از خطاها و عوارض جانبی در بیماران مبتلا به کنسر پستان در شمال شرق ایران" مورد تایید قرار گرفت.