صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 94

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 94

جلسه 362 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر دانش، آقای دکتر ملائکه، آقای دکتر اسلامی، آقای دکتر امامی،آقای دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 23/1/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

1- با درخواست آقای دکتر عرفایی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای مجتبی شیخانی از «فرمولاسیون و تهیه معجون اطریفل به شکل قرص روکش دار» به « فرمولاسیون و تهیه معجون اطریفل به شکل قرص خوراکی» موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر قدسی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای مهدی علیزاده از" طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی و مهارکنندگی توبولین مشتقات بتا-استامیدو-بتا-آریل پروپیوفنون به « سنتز مشتقات بنزو{f} آزولن مرتبط با پودوفیلوتوکسین به عنوان ترکیبات ضدسرطان» موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی و آقای دکتر محسن ایمن شهیدی با عنوان " بررسی اثر دکسرازوکسان در سمیت قلبی فسفید آلومینیوم در رت" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر پوران مخدومی می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده و خانم دکتر راضیه قدسی با عنوان" سنتز و بررسي  بیولوژیک مشتقات کومارین  به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل  ضد سرطان" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر طوبی عبدی زاده می باشد، به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر محمد رمضانی با عنوان " جداسازي DNA آپتامر برای شناسایی اختصاصی PD-L1(CD274) و بررسی عملکرد آن" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر رضوان یزدیان رباطی می باشد، به تصویب رسید.


 

جلسه 363 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر دانش، آقای دکتر ملائکه، آقای دکتر اسلامی، آقای دکتر امامی،آقای دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 30/1/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

1-  با درخواست آقای دکتر فرزین هادیزاده مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر جمشیدخان چمنی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم خدیجه دلربا موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی و خانم دکتر صغری مهری با عنوان "  بررسی اثر تروپی­سترون بر سیستیک هموراژیک ناشی ازoxazaphosphorine  ها ( سیکلوفسفامید یا ایفسفامید) در رت" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر محمدرضا زیرک می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان " بررسی مکانیسمی اثر حفاظتی کروسین، در برابر سمیت سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو در هپاتوسیت های ایزوله رت" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر بهاره سادات یوسف ثانی می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه و خانم دکتر فاطمه سلطانی با عنوان " تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی انتقال ژن نانوکمپلکس های هدفمند  شده متشکل از لیپوزوم-پروتامین با وزن مولکولی پایین اصلاح شده-پلاسمید " که پایان نامه تخصصی آقای دکتر حسن زارعی می باشد، به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه و آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان " بررسی اثر پیپرین و کوئرستین بر کارایی ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی  SN38 به دنبال مصرف خوراکی" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر سمیرا نصیری زاده می باشد، به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی و آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان " نانوفیبرهای الکتروریسی شده حاوی پپتید لیپوزومال BMP-2 جهت افزایش تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال به استخوان" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر مرضیه محمدی می باشد، به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم دانش و آقای دکتر غلامرضا کریمی با عنوان "بررسي اثر محافظتي تجویز باکتري هاي پروبيوتيک بر غلظت سرمی آهن در رت مسموم با سولفات آهن" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی با عنوان " بررسی اثر فنوفیبرات در مهار کسب و تمایل مجدد به شرطی شدن مکانی ناشی از الکل در موش" به تصویب رسید.

 


جلسه 364 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر حسین زاده، دکتر دانش، دکتر ملائکه، دکتر اسلامی، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 13/2/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

1- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه مصفا و آقای دکتر جواد بهروان با عنوان "  بررسی اثرات سایتوکاین های پیش التهابی و فاکتور رشد TGF β بر بروز مقاومت به داروی تاموکسیفن  در سلولهای سرطانی پستان  دارای گیرنده استروژنی و نقش فاکتورهای رونویسی  NF-ҡB, Nrf2, PXR در بروز این تاثیرات" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر نفیسه علم الهدایی می باشد به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با عنوان " استفاده از مطالعات 3D-QSAR  در طراحی وسنتز و بررسی برون تنی ترکیبات 1و4-دی هیدروپیریدین  بعنوان مهار کننده  پمپ p-گلیکوپروتئین" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر شیرین ملازاده می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی و خانم دکتر شیوا گل محمدزاده با عنوان " تهیه فرآورده درمانی- آرایشی چشمی جهت درمان ریزش مژه برگرفته از متون طب سنتی" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد و آقای دکتر سیدعادل معلم با عنوان " بررسی اثر سینامالدئید  بر آسیب عصبی ایجاد شده با مت آمفتامین در رده سلولی PC12" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با عنوان " بررسی اثر فلاونوئید دهیدرومیریستین بر بیان و اکتساب  ترجیح مکانی و نیز علائم وابستگی ناشی از تزریق مورفین در موش سوری " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر سعید اسلامی با عنوان " بررسي  اثر ضد افسردگی کلاله زعفران در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان " به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط با عنوان " حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات پلیمر قالب مولکولی جهت تعیین مقدار دیازینون" به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم فاطمه مطهریان با عنوان" حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات پلیمر قالب مولکولی جهت تعیین دیازینون" به راهنمایی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط و مشاور آقای علی مطهریان به تصویب رسید.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثرکربنوکسولون درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تني و برون تني" مورد تایید قرار گرفت.

 

جلسه 365 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر حسین زاده، دکتر دانش، دکتر ملائکه، دکتر اسلامی، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 20/2/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

1- با تمدید قرارداد سرکار خانم دکتر کلالی نیا هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، موافقت گردید.

2- پایان نامه آقای بهنام صارمی با عنوان" اثر نانوذرات نقره بر گونه های ایزوله ی بیمارستانی سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم" به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز و مشاور آقای دکتر بهمن خامنه باقری به تصویب رسید.

 

جلسه 366 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر ملائکه، دکتر اسلامی، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 3/3/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی بزاز، آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس حضور نداشتند).

 

1- اعلام نیاز مراکز تحقیقاتی برای جذب هیات علمی پژوهشی مطرح شد و با درخواست مرکز تحقیقات علوم دارویی مبنی بر جذب یک عضو هیات علمی پژوهشی با مدرکPhD با گرایش سیستمهای دارورسانی و بیوسنسورها و همچنین درخواست مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند مبنی بر جذب یک عضو هیات علمی پژوهشی با مدرک PhD با گرایش دارورسانی هدفمند، موافقت گردید. لازم به ذکر است با درخواست مراکز تحقیقات بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی با توجه به عدم احراز حداقل شرایط امتیاز دانشکده، موافقت نگردید.

2- نامه دکتر تفقدی در خصوص معرفی اعضای هیات علمی واجد تعاملات بین المللی برجسته مطرح گردید و مقرر شد آقای دکتر محمودرضا جعفری به عنوان عضو هیات علمی واجد تعاملات بین المللی برجسته دانشکده، مدارک لازم را جهت ارجاع به دانشگاه ارائه دهند.

3- با تمدید قرارداد خانم دکتر مریم هاشمی به عنوان هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی، به دلیل عدم کسب حداقل امتیاز لازم موافقت نگردید

4- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا صابری و خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان " توسعه و بررسی سمیت سلولی نسل نوین ایمنو توکسین های باکتریایی مؤثر بر سرطان های وابسته به her-2" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر  زینب امیری طهرانی می باشد، مطرح و مقرر گردید از مجریان محترم طرح در جلسه بعدی شورا دعوت به عمل آید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر محمد رمضانی با عنوان " سنتز آپتاسنسور فلورسنت با استفاده از پروب نانوهیبرید گرافن کوانتوم دات-پلی پیرول متصل به آپتامر بر پایه گرافن اکساید جهت سنجش کانامایسین درشیر " به تصویب رسید.

 


جلسه 367 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر حسین زاده، دکتر ملائکه، دکتر اسلامی، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 10/3/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

1-  نامه دکتر تفقدی درخصوص معرفی نماینده کمیته بررسی طرح های هدفمند مطرح و سرکار خانم دکتر سپیده الیاسی به عنوان نماینده دانشکده در این کمیته معرفی شدند.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری و آقای دکتر علی بدیعی با عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزومهای حاویIFN gamma هدفمند شده با پپتید M2 و بررسی اثرات ضد توموری و القای پلاریزاسیون ماکروفاژهای توموری ازM2 به M1 به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای کارسینومای کولون (C26)." به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد و آقای دکتر غلامرضا کریمی با عنوان " بررسی اثر نانوکورکومین برآسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولی HepG2" به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با عنوان " ارزیابی اثر تزريق داخل مغزي آنتاگونیست گیرنده TRPA1  بر تشنج های ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی" به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط و آقای دکتر غلامرضا کریمی با عنوان " بررسي ميزان اتانول و متانول در برندهای تجاری ماءالشعیر موجود در بازار ایران " به تصویب رسید.

6-  پایان نامه خانم سوفیا سالاری با عنوان" بررسی اثر سایتوتوکسیک ماده اوراپتن بر رده های سلولی A2780 و Hela و نقش آن در بازدارندگی فعالیت ماتریکس متالوپروتئینازها" به راهنمایی خانم دکتر خدیجه جامی الاحمدی و آقای دکتر غلامرضا کریمی و مشاور خانم لیلا غلامی و آقای امیر آوان به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم ملیحه عزتی با عنوان" بررسی اثر فنوفیبرات در مهار کسب و تمایل مجدد به شرطی شدن مکانی ناشی از الکل در موش " به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کریمی و مشاور خانم دکتر فائزه وحدتی حسنی و خانم دکتر کبری شیرانی به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای اشکان باروطی با عنوان"  بررسي ميزان اتانول و متانول در برندهای تجاری ماءالشعیر موجود در بازار ایران " به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کریمی و آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط و مشاور خانم دکتر زهرا خشیارمنش و خانم دکتر کبری شیرانی به تصویب رسید.

 

 

جلسه 368 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر ملائکه، دکتر اسلامی، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 17/3/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر محمدپور حضور نداشتند).

 

1- طرح پژوهشی آقای دکترغلامرضا کریمی و آقای دکتر محسن ایمن شهیدی با عنوان " بررسی اثرکورکومین در جلوگیری از آسیب قلبی عروقی تحت  مزمن  ناشی از بیسفنول آ در رت" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر محمود گرجی می باشد، به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه سلطانی و آقای دکتر محمد رمضانی با عنوان " سنتز و تعیین ویژگی نانو حاملهای مبتنی بر هیبرید آمفیفیلیک اولیگو آرژنین (R9) قابل احیا و کلسترول برای انتقال ژن " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و آقای دکتر سیداحمد امامی با عنوان " بررسی مکانیسم اثرات محافظتی زعفران، کروسین و سافرانال بر آسیب سلول های PC12 ناشی آملوئید بتا" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و خانم دکتر راضیه قدسی با عنوان " بررسي اثر سميت سلولي مشتقات بنزو ] [fآزولن -1-اون مرتبط با پودوفيلوتوکسين" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی با عنوان " تهیه، ارزيابي و مقایسه برون تن پچ هاي پوستي  حاوي ديکلوفناک سديم و يا ديکلوفناک دي اتيل آمين تهیه شده با استفاده از پلیمر های مختلف " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی با عنوان " مقایسه اثر آنتی اکسیدانی، سیتوتوکسیک و آپوپتوز سلولی اسانس و هیدرولا(عرق) حاصل از میوه گیاه رازیانه و ارزیابی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی با استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی" به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای علی خاکساری با عنوان" بررسی رابطه مصرف NSAIDS و خونریزی گوارشی در بیماران مراجعه کننده با خونریزی گوارشی فوقانی به بیمارستان قائم در سال 1393" به راهنمایی خانم دکتر سمانه سجادی، خانم دکتر میترا احدی و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و مشاور آقای دکتر اسلامی به تصویب رسید.

 


جلسه 369 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر ملائکه، دکتر اسلامی، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 31/3/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

 

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا صابری و خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان " توسعه و بررسی سمیت سلولی نسل نوین ایمنو توکسین های باکتریایی مؤثر بر سرطان های وابسته به her-2" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر  زینب امیری طهرانی می باشد، به تصویب رسید.

2- با درخواست آقای دکتر کریمی مبنی بر اضافه کردن نام آقای دکتر روحبخش به عنوان استاد راهنما در پایان نامه خانم ملیحه عزتی موافقت گردید.

3- پایان نامه خانم منا یوسفیان خورشیری با عنوان" تهیه و بررسی محلولیت فازی کمپلکس گنجایشی مومتازون فوروات با سیکلودکسترینها به منظور افزایش محلولیت در آب دارو" به راهنمایی آقای دکتر سیدابوالقاسم سجادی و آقای دکتر بیژن ملائکه به تصویب رسید.

4- پایان نامه آقای حشمت یعقوبی با عنوان" بررسی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایزر بر خصوصیات میکروکپسول های حاصل از سه ویسکوزیته مختلف اتیل سلولز حاوی دیکلوفناک سدیم تهیه شده به روش امولسیون-تبخیر حلال" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم فروغ دری با عنوان" تهیه فرآورده درمانی-آرایشی جهت درمان ریزش مژه برگرفته از متون طب سنتی" به راهنمایی خانم دکتر بهجت جوادی و خانم دکتر شیوا گل محمدزاده و مشاور خانم دکتر فضلی بزاز و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر بیژن ملائکه با عنوان" تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضدتوموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN38 در مدل حیوانی" مورد تایید قرار گرفت.