امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تماس با دفتر توسعه آموزش

نشاني: مشهد- میدان آزادی- بلوار وکیل آباد- پردیس دانشگاه- دانشکده داروسازی- طبقه اول- دفتر توسعه آموزش

صندوق پستی: 91775-1365

نمابر: 38823251 (051)

تلفن: 31801551 - 051

پست الکترونیکی: PHS.EDO [at] mums.ac.ir