امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده

دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی با چشم انداز تعالی آموزش داروسازی شکل گرفته است و در راستای ارتقاء کیفیت آموزش فعالیت می نماید. این دفتر با شناخت ظرفیت های بالقوه، بررسی همه جانبه و ایجاد بستر اجرایی مناسب، فرآیندهای آموزشی و فعالیت های نوآورانه را در مسیر مناسب هدایت می کند و با به کارگیری دانش روز، زمینه مناسب برای نهادینه شدن تغییر و تحولات آموزشی و پیاده کردن تجارب مفید را فراهم می نماید. از این رو مشارکت همه جانبه اعضای هیات علمی و تشکیل کار گروههای مختلف در زمینه نوآوری، فراگیری و ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی در کانون توجه دفتر توسعه آموزش قرار می گیرد.

هدف کلی این دفتر ارتقاء آموزش علوم داروسازی به منظور بالا بردن سطح دانش علمی دانش آموختگان بر اساس نیازهای جامعه می باشد که نهایتاً منجربه تسهیل و تامین و ارتقاء سلامت جامعه می گردد.

دفاتر توسعه آموزش از نظر ساختاری تابع دانشکده های مربوطه هستند ولی به منظور همسوسازی سیاستها و برنامه های ارتقای کیفی آموزش دانشگاه، کلیه فعالتیهای دفاتر توسعه با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات (EDC) دانشگاه انجام می شود.