صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 93

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 93
 
 

جلسه 345 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر رجبی، دکتر جعفری، دکتر آبنوس، دکتر محمدپور، دکتر سجادی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 1/4/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر ایمن شهیدی حضور نداشتند).

1-  با درخواست خانم دکتر فضلی بزاز مبنی بر جایگزینی آقای هوشنگ میرآخورلی به جای آقای مازیار سبحانی به عنوان دانشجوی پایان نامه با عنوان" بررسی نگرش داروسازان به همکاری با پزشکان در فرایند درمان بیماران در ایران" موافقت گردید.

2-  با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر اضافه شدن نام خانم رضوان یزدیان دستیار بیوتکنولوژی به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه خانم زهرا حسینی نژاد با عنوان" شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان مری با روش پروتئومیکس" موافقت گردید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی و آقای دکتر فرزین هادیزاده با عنوان" تهیه و بررسی خصوصیات درون تنی و برون تنی نانوشبكه هوشمند تنظیم کننده قند خون با پایه نانوذرات PLGA  و کیتوزان " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر فاطمه محمدپور می باشد، به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی با عنوان" تهيه و ارزيابي برون تن افشانه بيني ميدازولام " به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا خشیارمنش و خانم دکتر کبری شیرانی با عنوان" بررسي ميزان سرب و کادمیوم در مارك هاي پرمصرف محصول آرايشي کرم پودر در شهر مشهد  " به تصویب رسید.

6-  طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه و آقای دکتر اکبر درخشان با عنوان" تهیه محلول چشمی تاکرولیموس با استفاده از سیکلودکسترین ها " به تصویب رسید.

7-  طرح پژوهشی آقای دکتر محمد تقدیسی و آقای دکتر خلیل آبنوس  با عنوان" ایجاد آپتاسنسور بر مبنای آنزیم اگزونوکلئاز III  و سایبر گلد برای تشخیص استرپتومایسین  در شیر، خون و عسل " به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای محسن کریمی با عنوان" بررسی اثر آنتی اکسیدانی و خاصیت ضدمیکروبی رنگ های لوتئین، آناتو و پاپریکا روی میکروارگانیسم های آلوده کننده مواد غذایی" به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز و مشاور آقای دکتر وحید سهیلی و آقای دکتر ابوالفضل شاکری به تصویب رسید.

9-  پایان نامه آقای سهراب رادبین با عنوان" بررسی تاثیر کورکومین بر تعدادی از بیومارکرهای دخیل در ناپایداری پلاک آترواسکلروتیک در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و خانم دکتر معصومه سالاری و مشاور آقای دکتر مصطفی داستانی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم فرزانه حاجی احمدی با عنوان" تهیه محلول چشمی تاکرولیموس با استفاده از سیکلودکسترین ها" به راهنمایی آقای دکتر بیژن ملائکه و آقای دکتر اکبر درخشان و مشاور خانم دکتر ملیحه نیک اندیش به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای هوشنگ میرآخورلی با عنوان"بررسی نگرش داروسازان به همکاری با پزشکان در فرآیند درمان بیماران در ایران" به راهنمایی  خانم دکتر فضلی بزاز، خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر محمدامین کراچیان و مشاور آقای دکتر سعید اسلامی و خانم دکتر منور افضل آقایی به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای امین عصاران خانرودی با عنوان" بررسی اثرات نانوذرات سریم اکساید در مقابل لیز گلبولهای قرمز حاصل از AAPH" به راهنمایی خانم دکتر خدیجه جامی الاحمدی و آقای دکتر غلامرضا کریمی و مشاور آقای دکتر مجید درودی و آقای دکتر بامداد ریاحی به تصویب رسید.

13- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان" بررسی تاثیر ریفامپین بر روی استافیلوکوک اورئوس در حضور ان-استیل سیستئین و یا آسکوربیک اسید" مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح خانم دکتر فاطمه مصفا با عنوان" بررسی نقشAKT در میزان حساسیت به اثرات سیتوتوکسیک TNF-α در سلولهای سرطان پستان و مشتقات مقاوم به داروی آنMCF-7/Adr,MCF-7/MX " مورد تایید قرار گرفت.

15- گزارش پایان طرح آقای دکتر احمد قربانی با عنوان" بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کندرBoswellis serrata و ماده موثره آن 3-استیل 11-کتو-β-بوسولیک اسید(AKBA) بر آسیب ناشی از القا ایسکمی در سلولهایPC12" مورد تایید قرار گرفت.

 

 

جلسه 346 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر رجبی، دکتر جعفری، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 22/4/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر محمدپور حضور نداشتند).

1- تقاضای ثبت اختراع آقای مجتبی صادقی، خانم فهیمه صادقی و آقای محمد صادقی چهر با عنوان فرآورده نیمه جامد موضعی جهت درمان سوختگی" مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

2-  با درخواست خانم دکتر الهام خداوردی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم ملیکا جوان از «سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از تری بلاک و دی بلاک کوپلیمرهای PCL-PEG 20000 کمپلکس شده با آلفا سیکلودکسترین» به «سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمرهای PCL-PEG 20000 کمپلکس شده با آلفا سیکلودکسترین» موافقت گردید.

3-  با درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر فاطمه اطیابی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم مونا علی بلندی، موافقت گردید.

4-  موضوع عدم حضور خانواده در بخش علمی دفاع از پایان نامه دانشجویان مطرح و مقرر گردید طبق روال قبل انجام شود.

5-  با درخواست آقای دکتر حسین زاده مبنی بر جایگزینی خانم دکتر مرجان رضوی به عنوان استاد مشاور به جای خانم دکتر مرضیه راشدی نیا در پایان نامه های خانم عادله نصیری و خانم فرزانه ذوالفقاریان موافقت گردید.

6-  با درخواست آقای دکتر اسلامی مبنی بر جایگزینی خانم دکتر طاهرزاده به عنوان استاد راهنما در پایان نامه خانم سحر قریشی، موافقت گردید.

7-  طرح پژوهشی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده و آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان" تهیه نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) وحاملهای با پایه لیپیدی نانو(NLC)حاوی اوراپتن وبررسي خصوصيات، اثرات ضد التهابی، آنتی تیروزینازی و مرطوب کنندگی آن " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر سارا دانشمند می باشد به تصویب رسید.

8-  طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" تشخیص سرب برمبنای آپتامر، پلیمر کاتیونی و نانوذرات طلا  " به تصویب رسید.

9-  طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی و خانم دکتر ساره حسینی با عنوان" بررسی تاثیر فرم محلول و قرص سيلي مارين در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردن " به تصویب رسید.


 

 

جلسه 347 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی، دکتر جعفری، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 29/4/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر رجبی حضور نداشتند).

1-  درخواست برگزاری همایش در گروه های آموزشی دانشکده مطرح و پس از بحث و بررسی در خصوص نظرات مختلف گروه ها و مدیران محترم گروه ها تصمیمات زیر اتخاذ شد.

الف- گروه داروسازی بالینی در انتهای سال 93 یا اوایل سال94 یک همایش بین المللی داروسازی بالینی برگزار نمایند.

ب- گروه بیوتکنولوژی مستولیت برگزاری یکی از کنگره های سالانه بیوتکنولوژی را امسال یا سال آینده تقبل کنند.

ج- همایش علوم دارویی با مشارکت همه اعضای دانشکده و پیگیری ریاست محترم دانشکده در خصوص تقبل برگزاری آن صورت گیرد.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان با عنوان" تشخیص دیگوکسین بر مبنای خاموش شدن فلورسانس و رنگ سنجی آپتاسنسور بوسیله ذرات طلا سوسپانسیون شده در آب" به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه و آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن پلی آلیل آمین های اصلاح شده با پپتیدهای نفوذ کننده به سلول" به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم فاطمه فهیمی نیا با عنوان" بررسی اثر مقادیر مختلف ابربازکننده ها بر سرعت انحلال سیمواستاتین از پلتهای با پایه میکروگریستالین سلولز تهیه شده به روش اکستروژن-اسفرونیزیشن" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقادکتر هادی افراسیابی به تصویب رسید.

5-  پایان نامه آقای محمد جاویدی با عنوان" بررسی اثر افزایش ابر بازکننده ها بر سرعت انحلال سیمواستاتین از پلتهای  حاوی پلی اتیلن گلایکول و میکروکریستالین سلولز تهیه شده به روش اکستروژن-اسفرونیزیشن" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی به تصویب رسید.

6-  پایان نامه آقای مقصودجان رستم زاده با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی و مهارکنندگی توبولین مشتقات اکسازینونفتالن-3-اون" به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و آقای دکتر جواد بهروان به تصویب رسید.

7-  پایان نامه خانم سارا نیکوئیان با عنوان" تهیه و ارزیابی برون تن افشانه بینی میدازولام" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم نغمه سنجر موسوی با عنوان" سنتز، شناسایی و ارزیابی ترانسفکشن نانوحامل های ژنی هدفمند مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین-دگزامتازون برای ورود به هسته سلول" به راهنمایی آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی و آقای دکتر بیژن ملائکه به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم سروناز صبوری راد با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن پلی آلیل آمین های اصلاح شده با پپتیدهای نفوذکننده به سلول" به راهنمایی آقای دکتر بیژن ملائکه و آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی و مشاور خانم دکتر اسما محمودی به تصویب رسید.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان"بررسي اثر هم افزايي ورباسکوزايد، به ليمو و متيل گزانتين ها بر فعاليت ضد ميکربي جنتامايسين در برابر گونه هاي جداشده ي کلينيکي استافيلوکوک آرئوس و اشرشيا کلي در محيط برون تني" مورد تایید قرار گرفت.


 

 

جلسه 348 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی، دکتر جعفری، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر رمضانی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 5/5/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی و آقای دکتر رجبی حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی و آقای دکتر امید رجبی با عنوان" ترجمه و حاشیه نویسی کتاب الجامع لمفردات الادویه والاغذیه به زبان فارسی و تهیه فرمولاسیون شربت خوراکی از میوه عناب براساس داروسازی سنتی ایران در مقیاس آزمایشگاهی" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر زهرا سبحانی می باشد، به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با عنوان" بررسی اثرات آنتي اكسيدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره هاي حاصل از میوه های نارس دو زیرگونه بنه (پسته وحشی) Pistacia atlantica Desf. شامل P. atlantica subsp. kurdica وP. atlantica subsp. mutica  و پوسته خارجی میوه Pistacia vera  در رده سلولی ملانوما B16F1 " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" سنجش باقیمانده آنتی بیوتیک فلورفنیکل در موادغذایی بر پایه آپتامر با بکارگیری سیستم  رنگ سنجی مبتنی بر نانو ذرات طلا " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر محمد تقدیسی با عنوان" انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس Apt-HAuNS " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر محمد تقدیسی با عنوان" تشخیص و تعیین مقدار دیگوکسین با استفاده از نانوذرات سلیکا و آپتامر " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر موسوی نژاد با عنوان" تاثیر خدمات داروسازی در بهبود پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در بیماران تحت عمل جراحی: ارزیابی، مداخله آموزشی و بررسی پیامد" به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای محمدرضا نیازی مقدم با عنوان" بررسی تاثیر سیلی مارین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردن" به راهنمایی خانم دکتر سپیده الیاسی و خانم دکتر ساره حسینی و مشاور آقای دکتر غلامرضا کریمی و آقای دکتر آل داوود و آقای دکتر محمودرضا جعفری به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای رضا محمدزاده با عنوان"تاثیر خدمات داروسازی در بهبود پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در بیماران تحت عمل جراحی: ارزیابی، مداخله آموزشی و بررسی پیامد" به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی نژاد و آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و مشاور آقای دکتر حسین ابراهیم زاده و خانم دکتر آسیه فتاحی به تصویب رسید.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر مجید غیور مبرهن با عنوان" بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر  با غلظت سرمی استئوپونتین در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر جواد اصیلی با عنوان" بررسي سميت سلولي و القاي آپپتوز توسط اسانس حاصل از اندامهاي هوايي گونه هاي Nepeta  شامل N. cataria، N.binaludensis و N. glomerulosa، بر رده هاي سلولي سرطان، پروستات (PC3)، (DU-145) و پستان (MCF-7) " مورد تایید قرار گرفت.

11-  گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با عن وان" ایجاد آپتامر برای گلوکز" مورد تایید قرار گرفت.

 12- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر ضد اسهالی عصاره آبی کلاله زعفران و اجزای موثر آن ، کروسین و سافرانال ، در موش" مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح آقای دکتر ناصر وحدتی با عنوان" مقایسه تغییرات بالانس استرس اکسیداتیو در بیماران قلبی و افراد سالم در طی ماه مبارک رمضان" مورد تایید قرار گرفت.

 

 

جلسه 349 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی، دکتر جعفری، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر رجبی، دکتر رمضانی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 2/6/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

1- با درخواست آقای دکتر فرزین هادیزاده مبنی بر اضافه شدن نام آقای دکتر مهاجری به عنوان استاد مشاور و نام خانم علی بلندی به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه خانم الهام مین باشی موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر محمدحسین بسکابادی مبنی بر جایگزینی آقای دکتر خلیل آبنوس به جای آقای دکتر عبدالرحیم رضایی در پایان نامه اقای وحیدرضا عسگری موافقت گردید.

3- با درخواست خانم نفیسه دهقان نیری مبنی بر انصراف از پایان نامه با عنوان «اثر کندر بر حافظه تخریب شده توسطTrimethyltin» موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه مصفا و آقای دکتر جواد بهروان با عنوان" بررسی و مقایسه پروتئومیکسی  مسیر های انتقال پیام در نتیجه اتصال TNF-α به گیرنده های غشائی اختصاصی خود در دو رده سلولی MCF-7 و مشتق مقاوم به میتوکسانترون آن (MCF-7/MX) " که پایان نامه تخصصی آقای سعید نوروزی می باشد، مطرح و به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی و خانم دکتر پوران لایق با عنوان" بررسی اثرات روغن زیتون ازونه شده در درمان آکنه ولگاریس " به تصویب رسید.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر بیژن ملائکه نیکوئی با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات ضدتوموری نانوذرات متخلخل سیلیکا حاوی اپی روبیسین و siRNA علیه پروتئینBcl-2 در مدل حیوانی" مورد تایید قرار گرفت.


 

 

جلسه 350 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی، دکتر جعفری، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر رجبی، دکتر رمضانی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 9/6/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد. (خانم دکتر خشیارمنش و آقای دکتر رجبی حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم موسوی نژاد و خانم دکتر سپیده الیاسی با عنوان" تاثیر خدمات داروسازی در بهبود پیشگیری ازعفونت  جراحی های ارتوپدی: ارزیابی، مداخله آموزشی و بررسی پیامد " به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر سیامک زارعی با عنوان" بررسی تاثیر کروسین بر ماکولوپاتی دیابتی و کاتاراکت به روش کارآزمايی بالينی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر محمد رمضانی با عنوان" جداسازی و تعیین خصوصیات آپتامر اختصاصی برای سلول های TUBO " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی با عنوان" بررسی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایزر بر خصوصیات میکروکپسول های  حاصل از سه ویسکوزیته مختلف اتیل سلولز حاوی سه مدل دارویی (تئوفيلين، پروپرانولول هيدروکلرايد و یا ديکلوفناک سديم) تهيه شده به روش امولسيون- تبخير حلال  " به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم پریسا شکوهنام با عنوان" بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره های حاصل از میوه های نارس زیرگونه بنه(پسته وحشی):Pistacia atlantica Desfبا نامP.atlantica subsp.kardica در رده سلولی ملانوماB16F1 " به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم هما رحیمی زارع با عنوان" بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره های حاصل از میوه های نارس زیرگونه بنه(پسته وحشی):Pistacia atlantica Desfبا نامP.atlantica subsp.mutica در رده سلولی ملانوماB16F1 " به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم مریم اکبری با عنوان" فرمولاسیون و بررسی اثرات روغن زیتون ازونه شده در درمان آکنه ولگاریس" به راهنمایی آقای دکتر امید رجبی و خانم دکتر پوران لایق و مشاور آقای دکتر محمدتقی شاکری به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم منا رضازاده با عنوان" بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز اسانس و عصارهRosa damascene در رده سلولی ملانوماB16F1" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و مشاور آقای دکتر جواد اصیلی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم فاطمه شریعت نیا با عنوان" تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخوانی/غضروفی" به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و خانم دکتر لیلا اعتماد و مشاور آقای دکتر سیدعادل معلم به تصویب رسید.

10-  پایان نامه خانم نفیسه دهقان نیری با عنوان" بررسی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایزر بر خصوصیات میکروکپسول های حاصل از سه ویسکوزیته مختلف اتیل سلولز حاوی مدل دارویی پروپرانولول هیدروکلراید امولسیون-تبخیر حلال" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی به تصویب رسید.

11-  پایان نامه آقای محمد پروانه با عنوان" مقایسه اثربخشی و عوارض جانبی فیلگراستیم ساخت کارخانه داروسازی ثامن و Neupogen در بیماران مبتلا به کانسر پستان" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و خانم دکتر فاطمه همایی شاندیز به تصویب رسید.

12-  پایان نامه خانم نیره آیتی با عنوان" ارزیابی غلظت سرمی اسیمتریک دی متیل آرژنین(ADMA) به عنوان یک بیومارکر مستقل قلبی عروقی در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و آقای دکتر مجید غیور مبرهن و استاد مشاور خانم دکتر سپیده الیاسی به تصویب رسید.

13-  پایان نامه خانم مهسا حسین زاده با عنوان"بررسی تاثیر کورکومین خوراکی بر آریتمی های دهلیزی و بطنی در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و خانم دکتر معصومه سالاری و استاد مشاور آقای دکتر محمودرضا جعفری و آقای دکتر مصطفی داستانی به تصویب رسید.

14-  پایان نامه خانم محمد پروانه با عنوان" مقایسه اثربخشی و عوارض جانبی فیلگراستیم ساخت کارخانه داروسازی ثامن و Neupogen در بیماران مبتلا به کانسر پستان" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و خانم دکتر فاطمه همایی شاندیز به تصویب رسید.

15-  گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر سینرژیسمی تیموکینون و متیل گزانتین ها(کافئین و تئوفیلین) بر فعالیت ضدمیکروبی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنی" مورد تایید قرار گرفت.

16-  گزارش پایان طرح آقای دکتر امید رجبی با عنوان" بررسی بر هم کنش همزمان پردنيزولون و رانیتیدن با آلبومین سرم انسانی (HSA)" مورد تایید قرار گرفت.

17-  گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان" تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکو شیمیایی نانولیپوزوم های فوزوژنیک حاوی پپتیدهای Her2و ادجوانت MPLو یا  CpG-ODNبه عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی " مورد تایید قرار گرفت.

 
 

 
 
 

جلسه 351 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر محمدپور، دکتر رجبی، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 23/6/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد. (آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر جعفری حضور نداشتند).

 

1-  بحث اولویتهای پژوهشی دانشکده با حضور آقای دکتر سعید اسلامی مدیر محترم پژوهشی دانشگاه مطرح گردید و مقرر شد اولویتهای پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده اخذ و اعلام گردد.

2-  با درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر اضافه شدن نام خانم مونا علی بلندی در پایان نامه خانم مرجان رضایی به عنوان دستیار مشاور موافقت گردید.

3-  با درخواست آقای دکتر حسین زاده مبنی بر جایگزین شدن نام خانم دکتر مهری به جای خانم دکتر لاری در پایان نامه های آقای علی خضری، آقای محمد فتحی و آقای نیما باقرپسند موافقت گردید.

4-  با درخواست تمدید فرصت مطالعاتی آقای دکتر علی بدیعی به مدت 6 ماه، موافقت گردید. ضمنا مقرر شد گزارش 6 ماه فرصت مطالعاتی ایشان به مدیر گروه ارائه گردد.

5- درخواست آقای دکتر مهاجری مبنی بر سلب پایان نامه از آقای جواد احمدیان به دلیل کم کاری مطرح و مقرر گردید به دانشجو نامه اخطار داده شود که ظرف مدت یک ماه وضعیت پایان نامه خود را معین نماید در غیراینصورت پایان نامه از ایشان سلب خواهد شد.

6- گزارش پایان طرح خانم دکتر الهام خداوردی با عنوان"ساخت و بررسی خصوصیات نانومیسلهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید-پلی اتیلن گلیکول" مورد تایید قرار گرفت.

7-  گزارش پایان طرح آقای دکتر بیژن ملائکه با عنوان" تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی توانایی انتقال پلاسمید توسط نانولیپوزومهای اصلاح شده با پلیمر کاتیونی در کشت سلولی" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر محسن تفقدی با عنوان" تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده(WLL) و آنتی ژن محلول لیشمانیا(SLA) در مدل موشی" مورد تایید قرار گرفت.

9-  گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان" انکپسولاسيون بربرين در ساکاروميسز سرويزيه به عنوان حاملي  نوين و آناليز ميکروکپسول هاي حاصله براي استفاده به منظور سيستم نگهدارنده اي طبيعي در صنايع غذايي و دارویی" مورد تایید قرار گرفت.

10-  گزارش پایان طرح آقای دکتر هادی افراسیابی با عنوان" مهندسی ذرات سلکوکسیب به منظور بهبود خصوصیات انحلال آن: نانونیزه کردن  در مقابل خشک کردن افشانه اي و سيستمهاي پراکنده جامد" مورد تایید قرار گرفت.

11-  گزارش پایان طرح آقای دکتر هادی افراسیابی با عنوان" تهیه و ارزیابی سیستم های پراکنده جامد کورکومین و سولوپلاس با استفاده از دو روش ذوب و تبخیر حلال" مورد تایید قرار گرفت.

12-  گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" تهیه بیوسنسور برای اندازه گیری متانول در عرقیات گیاهی به روش آمپرومتریک" مورد تایید قرار گرفت.

13-  گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" تهیهRNA آپتامر علیه بیومارکرهای اختصاصی فاز عفونت زای انگل لیشمانیا ماژور به روشCell SELEX " مورد تایید قرار گرفت.