صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي بهار 93

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 93
 
 

جلسه 340 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رجبی، دکتر جعفری، دکتر سجادی، دکتر آبنوس، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 24/1/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر حسین زاده با اطلاع قبلی و آقای دکتر رمضانی بدون اطلاع قبلی حضور نداشتند).

1-  طرح پژوهشی آقای دکتر سید احمد امامی و آقای دکتر امید رجبی با عنوان" ترجمه و حاشیه نویسی کتاب المغنی فی فن الطب به زبان فارسی  و تهیه فرمولاسیون  شربت خوراکی از گیاه بوزیدان بر اساس داروسازی سنتی ایران در مقیاس آزمایشگاهی" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر مرجان عیدی می باشد به تصویب رسید.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر سید احمد امامی و آقای دکتر امید رجبی با عنوان" ترجمه و حاشیه نویسی کتاب المغنی فی فن الطب به زبان فارسی  و تهیه فرمولاسیون  شربت خوراکی از گیاه بوزیدان بر اساس داروسازی سنتی ایران در مقیاس آزمایشگاهی" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر مرجان عیدی می باشد به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی و آقای دکتر محمود محمودی با عنوان"  بررسی سمیت ایمنی آفلاتوکسین M1  و رابطه آن با ميزان بيان155  MicroRNA در موش کوچک" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر کبری شیرانی می باشد به تصویب رسید.

4- پایان نامه آقای حسین قاسم زاده با عنوان" بررسی اثر دولوکستین بر وابستگی و تحمل به مورفین در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر علی روحبخش و آقای دکتر غلامرضا کریمی و مشاور خانم دکتر تکتم ضیایی به تصویب رسید.

5-  گزارش پایان طرح آقای دکتر مجید غیور مبرهن با عنوان" بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی اسیمتریک دی متیل آرژنین(ADMA) در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح خانم دکتر فاطمه مصفا  با عنوان" بررسی اثرات تماس طولانی مدت سایتوکاین های پیش التهابی IL-1β ، IL-6و  TNF-α  بر بیانmRNA  و عملکرد ناقلین دخیل در مقاومت چند دارویی در سلول های سرطان پستان دارای گیرنده های استروژنی" مورد تایید قرار گرفت.جلسه 341 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رجبی، دکتر جعفری، دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 7/2/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر سجادی حضور نداشتند).

1-  آئین نامه تشویقی هفته پژوهش مطرح و موارد زیر توسط اعضای شوا پیشنهاد شد:

-   پیش شرط تعداد طرح ها برای شرکت در رقابت، برداشته شود. با توجه به اینکه بعضی از همکاران گرنت کمتری دارند یا تمایل به ارائه یک طرح بزرگتر که چند پایان نامه از آن استخراج می شود، را دارند.

-   در مورد بازه زمانی سال 2013، با توجه به انتخاب افراد سال قبل، پیشنهاد می شود که سال 2013 و2014 و در مورد مقالات فارسی سال 92و93 در نظر گرفته شود.

-   به سه نفر افراد دارای بالاترین h-Index هم جوایزی تعلق بگیرد.

-   به جای کارت هدیه یا سایر جوایز نقدی، پایه تشویقی برای برندگان رقابت هفته پژوهش در نظر گرفته شود.

2- با درخواست آقای دکتر داوود مهدیان مبنی بر اضافه شدن نام ایشان به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم هدی یاوری موافقت گردید.

3-  با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم مهسا بابایی از « طراحی بیوسنسور بر پایه آپتامر برای شناسایی کوکائین» به «طراحی بیوسنسور بر پایه آپتامر برای اکسی تتراسایکلین» موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد بهروان و آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان"  بررسی ایمنی ضد تومور پپتید E75  مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7  و نانولیپوزوم پپتید E75  در موش BALB/c   " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر عاطفه عرب می باشد به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان"  بررسی اثر دیابت بر توکسیکوکینتیک و توکسیکوژنتیک آکریل آمید در خرگوش " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر فائزه وحدتی حسنی می باشد، به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدعادل معلم و خانم دکتر لیلا اعتماد با عنوان" ارزیابی سمیت جنینی پتاسیم بنزوات با استفاده از سلولهای عصبی و قلبی مشتق شده از سلولهای بنیادی جنینی موشی" به تصویب رسید.

7-  گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد مهاجری با عنوان" استخراج و آناليز ديازينون در گوجه فرنگی با استفاده از پليمر ايمپرينت شده آن"مورد تایید قرار گرفت.

8-  گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد مهاجری  با عنوان" بررسی تاثیر کروسین در درمان اختلال افسردگی اساسی" مورد تایید قرار گرفت.

 
 

 

جلسه 342 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رجبی، دکتر جعفری، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس، دکتر محمدپور، دکتر سجادی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 14/2/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر اصیلی حضور نداشتند).

1-  طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده و خانم دکتر الهام خداوردی با عنوان" سیستمهای دارورسانی کنترل رهش برای دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام با استفاده از نانو ذرات سیلیکاتی  عامل دار " به تصویب رسید.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر محسن ایمن شهیدی و خانم دکتر مرجان رضوی با عنوان" بررسي اثر حفاظتي عصاره هاي  آبی و الکلی برگ گياه به ليمو و ماده موثره verbascoside بر زخم گوارشي القاشده با ایندومتاسین در رت" به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با عنوان" بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده  GABAc بر خواص الکتروفیزیولوژیک نورون های قشر بشکه ای در رتهای نر"به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی خانم دکتر صغری مهری و آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر سلنیم بر آسیب عصبی و کبدی ایجاد شده با آکریل آمید در رت" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر سعید اسلامی و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با عنوان" بررسی فارماکو اپیدمیولوژیک مصرف ضد التهابهای غیر استروئیدی در حوزه درمانی شهر مشهد " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری با عنوان" بررسي اثر کلاولانیک اسید بر وابستگي و تحمل به مرفين در موش " به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای هادی چراغی فارمد با عنوان" بررسی اثر حفاظتی و درمانی سلنیم بر آسیب عصبی و کبدی ایجاد شده با آکریل آمید در رت" به راهنمایی خانم دکتر صغری مهری و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده به تصویب رسید.

 

 
 

جلسه 343 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر رجبی، دکتر جعفری، دکتر سجادی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 21/2/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر محمدپور، آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر حسین زاده حضور نداشتند).

1-  در مورد دستیارانی که در پایان نامه های عمومی مشارکت دارند، قرار بر این شد که از این پس در صفحه جلد و پروپوزال پایان نامه از واژه دستیار مشاور به جای استاد مشاور استفاده شود.

2- با درخواست آقای دکتر بسکابادی مبنی بر اضافه شدن نام آقای دکتر ایرانشاهی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای وحیدرضا عسگری موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر اضافه شدن نام خانم دکتر نبوی نیا به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه خانم حسن زاده موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر جمال شمس آرا با عنوان" مقایسه 11 scoring function در رتبه بندی برهمکنش بین لیگاند و آنزیم های خانواده ماتریکس متالوپروتئیناز " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد و آقای دکتر سیدعادل معلم با عنوان" بررسی اثر امولسيون چربي داخل وریدی (اينتراليپيد)برمسمومیت حاد ناشی از مت آمفتامین در رت " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی و خانم دکتر زهرا طیرانی با عنوان" بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره آبی Viola odorata بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز " به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی و آقای دکتر سیداحمد امامی با عنوان" بررسی اثرات آنتي اكسيدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره Viola odorata در رده سلولی ملانوما " به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر سعید اسلامی و آقای دکتر محمدرضا حسیبیان با عنوان" ارزيابي وضعيت دسترسي به داده ها و طراحی مرکز و سامانه جمع آوری و مدیریت داده های سلامت  در دانشگاه علوم پزشکی مشهد  " به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد و آقای دکتر سیدعادل معلم با عنوان" بررسی اثر پرگابالین بر روند تکاملی عصبی با استفاده از سلولهای بنیادی جنین موش " به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد بهروان و آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان" بررسی ایمنی ضد تومور پپتید AE37  مشتق شده از پروتئین HER2 با استفاده از نانو پارتیکل های سوپر لایتیک فاژ λF7  و نانولیپوزوم پپتید AE37  در موش BALB/ " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر نسترن براتی می باشد، به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم وفا برادران رحیمی با عنوان" بررسی فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره Viola odorata در رده سلولی ملانوما B16F1" به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و آقای دکتر سیداحمد امامی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم راضیه رضایی با عنوان" بررسی مکانیسم اثرات محافظتی Viola odorata آبی بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.


 
 

جلسه 344 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر رجبی، دکتر جعفری، دکتر آبنوس، دکتر محمدپور، دکتر سجادی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 11/3/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر حسین زاده حضور نداشتند).

1-  با درخواست آقای دکتر رجبی مبنی بر انصراف از راهنمایی پایان نامه آقای هوشنگ میرآخورلی موافقت گردید.

2-  با درخواست آقای دکتر صادق نیا مبنی بر جایگزینی خانم دکتر حسینی به عنوان استاد مشاور به جای خانم دکتر اسدپور در پایان نامه خانم افروز آداب موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با عنوان" تهیه ، تعیین ویژگی ها و بررسي اثر بخشی سامانه ی پودر خشک ریوی نانوذرات آلبومین حاوی استرپتومایسین در درمان سل" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر فریده شیعه زاده می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور  با عنوان" بررسی تاثیرامولسیون چربی تزریقی ( اینترا لیپید) بر توکسوکینتیک و توزیع بافتی ترامادول در خرگوش " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر سمیه حیدری می باشد، به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر سعید اسلامی و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده  با عنوان" بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات دارویی سرپایی در داروخانه های سطح شهر مشهد " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر جمال شمس آرا  با عنوان" معرفی کلاس جدیدی از ترکیبات مهار کننده برای آنزیم MMP-2 با قابلیت مهار متاستاز به صورت برون تنی از طریق نتایج به دست آمده از غربالگری مجازی "  به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم سیده فاطمه آفتابی با عنوان" بررسی افزایش سرعت انحلال سیمواستاتین از پلتهای تهیه شده به روش اکستروژن-اسفرونیزیشن حاوی پلی اتیلن گلایکول های با وزن مولکولی مختلف" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی به تصویب رسید.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی  با عنوان" بررسی سمیت سلولی عصاره ها و فراکسیون های 5 نمونه از  اسفنج های خلیج فارس" مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد مهاجری با عنوان" سنتز نانو ذرات ايمپرينت شده براي برخي سموم ارگانو فسفره (گلايفوزيت، مالاتيون، دي کلروس) و بررسي خصوصيات اتصالي آنها در محيط هاي آبي و آلي" مورد تایید قرار گرفت.

10-  گزارش پایان طرح خانم دکتر الهام خداوردی با عنوان" بررسي و ارزيابي سیستمهای دارورسانی کنترل شده ديکلوفناک سديم و پيروکسيکام بارگيري شده بر روي انواع زئوليتها " مورد تایید قرار گرفت.