صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي زمستان 92

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 92


جلسه 333 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر رجبی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس ، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 3/9/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر سجادی و آقای دکتر رمضانی حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر حسین زاده مبنی بر حذف نام آقای حسام محمدیانی از لیست پایان نامه های ایشان، موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی با عنوان" تهيه و ارزيابي شربت خوراکي ميدازولام هيدروکلرايد " به تصویب رسید.

3- پایان نامه خانم شهرزاد صدقی با عنوان"ارزیابی کارائی دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین(PPI) نسل 5 به عنوان وکتور غیرویروسی مورد استفاده در Co-delivery دارو و ژن" به راهنمایی خانم دکتر مریم هاشمی و آقای دکتر محمد رمضانی و مشاور خانم سارا عامل فرزاد و خانم دکتر حمیده پرهیز به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم مریم قریشی با عنوان"ارزیابی کارائی دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین(PPI) اصلاح شده با زنجیره های آلکیل به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در Co-delivery دارو و ژن" به راهنمایی خانم دکتر مریم هاشمی و آقای دکتر محمد رمضانی و مشاور خانم سارا عامل فرزاد و خانم دکتر حمیده پرهیز به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح خانم دکتر فاطمه مصفا با عنوان" بررسی اثرات تماس طولانی مدت سایتوکاین های پیش التهابی IL-1β ، IL-6و TNF-α توام با 17- بتا استرادیول بر بیانmRNA و عملکرد ناقلین دخیل در مقاومت چند دارویی در سلول های سرطان پستان دارای گیرنده های استروژنی" مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر رجبی با عنوان" فرمولاسیون قطره چشمی ترانگزامیک اسید " مورد تایید قرار گرفت.

 

 

 


 

جلسه 334 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر رجبی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر سجادی، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 15/10/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر آبنوس حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر تفقدی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر ایمن شهیدی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم مشهوری موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر حسین زاده مبنی بر انصراف از راهنمایی پایان نامه آقای محمود عوض نیا موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر مهری به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای علی جشن ساز موافقت گردید.

4- با درخواست آقای دکتر رمضانی مبنی بر انصراف از راهنمایی پایان نامه آقای وحید مازیار و خانم آزاده اسلامی موافقت گردید.

5- با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر نبوی نیا به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم حسن زاده موافقت گردید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی و خانم دکتر خدیجه جامی الاحمدی با عنوان" بررسي اثرات نانوذرات سریم اکساید در مقابل ليز گلبولهاي قرمزحاصل از AAPH" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی با عنوان" بررسي افزايش سرعت انحلال سيمواستاتين با تهيه پلتهاي سريع الرهش حاوي پلي اتيلن گلايکول و اَبَر بازکننده ها " به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای محمود عوض نیا با عنوان" بررسی اثر کلاولانیک اسید، یک مهارکننده رقابتی بتالاکتاماز بر روی آلودینیا و هایپرآلژزیای ایجادشده در درد نوروپاتی مزمن در رت" به راهنمایی خانم دکتر صغری مهری و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر بهاره امین به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای طاها جعفریان هریس با عنوان" انجام تست غربالگری بر روی تعدادی از قارچهای جداشده از مناطق مختلف رامسر و مشهد به منظور کشف میکروارگانیزمهای تولیدکننده پلی مالیک اسید" به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم دانش و خانم دکتر حمیده پرهیز و مشاور آقای دکتر محمد رمضانی و آقای دکتر محمدجواد نجف زاده به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای مازیار صبحیان نجف آبادی با عنوان" بررسی نگرش داروسازان به همکاری با پزشکان در فرایند درمان بیماران" به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز، خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر محمد امین کراچیان و مشاور آقای دکتر سعید اسلامی و خانم دکتر منور افضل آقایی به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم مریم اشراقی با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی برگ گیاه به لیمو بر روی آلودینیا و هایپرآلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رت" به راهنمایی خانم دکتر بهاره امین و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم خدیجه دلربا برزل آبادی با عنوان" ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش حهت هورمون رشد با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محلPCL-PEG-PCL" به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده، خانم دکتر الهام خداوردی و مشاور آقای دکتر تفقدی و آقای دکتر بهمن خامنه باقری به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم مینا احمدی با عنوان" سیستمهای دارورسانی کنترل رهش با استفاده از نانوذرات سیلیکاتی عامل دار" به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده، خانم دکتر الهام خداوردی به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای وحیدرضا عسگری با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی-الکلی خرفه و آلفا لینولنیک بر تکثیر لنفوسیت های انسانی و تعادل Th1/Th2" به راهنمایی آقای دکتر محمدحسن بسکابادی و مشاور آقای دکتر عبدالرحیم رضایی به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم آزاده اسلامی با عنوان" بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات دارویی سرپایی در داروخانه های سطح شهر مشهد" به راهنمایی آقای دکتر سعید اسلامی و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده به صورت استثنا و به خاطر شرایط خاص نامبرده بدون ارائه طرح تصویب شد.

16- پایان نامه آقای وحید مازیار با عنوان" بررسی فارماکواپیدرمیولوژیک مصرف ضدالتهاب های غیر استروئیدی در حوزه درمانی شهر مشهد" به راهنمایی آقای دکتر سعید اسلامی و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده به صورت استثنا و به خاطر شرایط خاص نامبرده بدون ارائه طرح تصویب شد. دفاع نامبرده در کمتر از فاصله 6 ماه بلامانع است.

17- گزارش پایان طرح آقای دکتر جبرائیل موفق با عنوان" تهیه و مطالعه اثر ترکیب ژل­ کیتوسان و آلوئه ورا در ترمیم آسیب­های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی" مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان" فرمولاسیون تهيه و ارزیابی نانولیپوزومهای دارای دوکسوروبیسین تهیه شده از دی استرول فسفولیپیدها و هدفمند شده با پپتیدهای RGD " مورد تایید قرار گرفت.

19- گزارش پایان طرح خانم دکتر بی بی مرجان رضوی با عنوان" بررسی اثر کروسین بر روی رفتار شبه افسردگی ایجاد شده با مالاتیون در رت: نقش فاکتور نوروتروفیکBDNF" مورد تایید قرار گرفت.

20- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان" تولید فرآورده موضعی آمفوتریسینB برای درمان سالک نوع شهری با عامل لیشمانیا تروپیکا و ارزیابی فاز2-1 " مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" اثر عصاره هیدورالکلی سیاه دانه(Nigella sativa) و تیموکینون، ماده موثره آن بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رت " مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح آقای دکتر کیوان صدری با عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای PEG نشاندار شده با 99mTc-HMPAO برای سنتیگرافی جریان خون در مدل حیوانی " مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمود رضا جعفری با عنوان" تهیه نانومیسل های کورکومین برای مصرف خوراکی " مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره هاي آبي و الکلي برگ گیاه به ليمو و ماده موثره آن Verbascoside بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رت " مورد تایید قرار گرفت.

 

 جلسه 335 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر رجبی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر سجادی، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 22/10/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر آبنوس حضور نداشتند).

1- طبق مصوبه 332 شورای پژوهشی مورخ19/8/92، دفاع آقای رضا کوثری و آقای محمد عامری بلامانع است.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با عنوان" سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با گالبانیک اسید و بررسی سمیت سلولی آنها روی رده های سلول های سرطانی پروستات PC-3 و LNCaP وDU-145 " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم موسوی نژاد و آقای دکتر سعید اسلامی با عنوان" مقایسه تاثیر سه روش آموزشی در ارتقاء سطح دانش و عملکرد داروسازان در رابطه با سلامت خواب مبتنی بر شواهد " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز و آقای دکتر وحید سهیلی با عنوان" بررسي تأثير اسانس گياه Pulicaria undulata بر روي بيوفيلم هاي Pseudomonas aeroginosa در حضور يا عدم حضور توبرامايسين " به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم لیلا محتشمی با عنوان" سنتز نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با گالبانیک اسید و بررسی سمیت سلولی آنها روی رده های سلول های سرطانی پروستات PC-3 و LNCaP و DU-145" به راهنمایی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی و مشاور خانم دکتر نرجس غوث و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای امیر عزیزنژاد روشن با عنوان" بررسي تأثير اسانس گياه Pulicaria undulata بر روي بيوفيلم هاي Pseudomonas aeroginosa در حضور يا عدم حضور توبرامايسين " به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز و مشاور آقای دکتر وحید سهیلی و آقای دکتر ابوالفضل شاکری به تصویب رسید.

7- گزارش پایان طرح خانم دکتر الهام خداوردی با عنوان" ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش دگزامتازون‌سدیم‌فسفات با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGA جهت استفاده در پالپ دنداني" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح خانم دکتر الهام خداوردی با عنوان" سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای تشکیل شده از بلاک کوپلیمرهای PCL-PEG کمپلکس شده با انواع سیکلودکسترینها" مورد تایید قرار گرفت

 


جلسه 336 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 13/11/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش آقای دکتر رجبی و آقای دکتر رمضانی بدون اطلاع قبلی و آقای دکتر جعفری و آقای دکتر سجادی با اطلاع قبلی حضور نداشتند).

 

1-با درخواست آقای دکتر رمضانی مبنی بر اضافه کردن نام خانم دکتر پرهیز  به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم هانیه رضاقلی زاده و آقای سید مقداد طباطبایی موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر تفقدی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر بدیعی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای صباغی موافقت گردید.

3- طبق مصوبه 332 شورای پژوهشی مورخ19/8/92، دفاع آقای امیرحسین صباغی بلامانع است.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره ابی والکلی زعفران و ماده موثره آن، سافرانال بر روی لرزش ناشی از هارمالین در رت" مورد تایید قرار گرفت.

5-گزارش پایان طرح خانم دکتر صادقی با عنوان" بررسی تاثیر ویسکوزیته پلیمر در تهیه و خصوصیات میکروکپسولهای اتیل سلولز محتوی تئوفیلین، پروپرانولول هیدروکلراید و دیکلوفناک سدیم به عنوان سه مدل دارویی تهیه شده به روش امولسیون-تبخیر حلال" مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" بررسی سمیت سلولی فراکسیونهای جداشده از گیاهان کلپورهTeucrium polium و کما Ferula oopoda بر سلولهای سرطانی" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهای موجود در گیاه شاهترهFumaria vaillantii" مورد تایید قرار گرفت 
 

جلسه 337 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رجبی، دکتر جعفری، دکتر سجادی، دکتر آبنوس، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 20/11/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی با اطلاع قبلی حضور نداشتند).

1-  تمرکز تحقیقاتی اساتید دانشکده مطرح و مقرر گردید پیشنهاد اعضای محترم شورای پژوهشی دانشکده در خصوص تشویق اعضای هیات علمی که تحقیقات متمرکز دارند، به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، ارائه گردد.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده و خانم دکتر الهام خداوردی با عنوان" ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش جهت هورمون رشد با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما،  قابل تزریق و ژل شونده در محل PCL-PEG-PCL با طول قطعات 1000-1000-1000  " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز و آقای دکتر سهیلی و آقای دکتر شاکری با عنوان" بررسي اثر آنتي اکسيداني و خاصيت ضد ميکروبي رنگ هاي لوتئين، آناتو و پاپريکا روي ميکروارگانيسم هاي آلوده کننده مواد غذايي   " مطرح و پس از ارائه اطلاعات تکمیلی توسط مجری محترم، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و آقای دکتر وحید پوراسماعیل با عنوان" بررسی اثر درمانی داروی جدید چند ترکیبی بر روی مدل موشی مبتلا به کولیت اولسرو " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با عنوان" بررسی اثر اوراپتن بر اختلال حافظه و ایسکمی ناشی از دمانس عروقی در رت" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثرات عصاره آبی  زعفران و کروسین بر کنترل علایم رفتاری ناشی از وابستگی به الکل در موش" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثرات عصاره آبی  زعفران و کروسین بر کنترل علایم رفتاری ناشی از وابستگی به الکل در موش " به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای مهدی علیزاده با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی و مهارکنندگی توبولین مشتقات بتا-استامیدو-بتا-آریل پروپیوفنون" به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و آقای دکتر بهروان به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم معصومه صنمی جوین با عنوان" تهيه و ارزيابي  شربت خوراکي ميدازولام  هيدروکلرايد" به راهنمایی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی به تصویب رسید.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد مهاجری با عنوان" تهیه لنز نرم دارورسان چشمی برای بریمونیدین، بررسی برون تنی خصوصیات اتصالی و مطالعات درون تنی آن در چشم خرگوش" مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح آقای دکتر جواد اصیلی با عنوان" تهیه لنز نرم دارورسان چشمی برای بریمونیدین، بررسی برون تنی خصوصیات اتصالی و مطالعات درون تنی آن در چشم خرگوش" مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" بررسی الگوی اتصال اریتروپویتین به پروتئین های بافت مغز موش کوچک" مورد تایید قرار گرفت.

 13- گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" القا مرگ سلولی با siRNA رسانی هدفمند به سلولهای بنیادی سرطان کولون با استفاده از کونژوگه کربن نانوتیوب-آپتامر" مورد تایید قرار گرفت.
جلسه 338 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رجبی، دکتر جعفری، دکتر سجادی، دکتر آبنوس، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 17/12/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر حسین زاده با اطلاع قبلی حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر ایرانشاهی مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر طیرانی به عنوان استاد راهنما در پایان نامه خانم فاطمه ابراهیمی موافقت گردید.

2-  با درخواست آقای دکتر رمضانی مبنی بر اعلام خانم نیلوفر صابر مقدم به عنوان دانشجو به جای آقای وحید مازیار موافقت گردید.

3-  با درخواست آقای دکتر تفقدی مبنی بر دفاع زودتر از موعد خانم مهناز کریمی موافقت گردید.

4- با درخواست خانم دکتر الهام خداوردی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم سحر محمددوست از " تهیه غشاهای مرکب هتروژن محتوی نانوذرات حساس به PH N- ایزوپروپیل آکریل آمید-متاکریلیک اسید و بررسی نفوذ مدلهای دارویی مختلف از خلال آنها" به " تهیه غشاهای مرکب هتروژن محتوی نانوذرات حساس به PH N- ایزوپروپیل آکریل آمید-متاکریلیک اسید و بررسی نفوذ مدل دارویی دوکسوروبیسین هیدروکلراید از خلال آنها" موافقت گردید.

5- نامه آقای دکتر تفقدی در مورد برگزاری همایش بین المللی در دانشکده مطرح و مقرر گردید جهت بررسی امکان برگزاری همایش بین المللی از گروه های دانشکده استعلام شود.

6- تعهدنامه برای دانشجویان خارج از دانشکده مطرح و نظرات اصلاحی اعضای محترم شورا در تعهدنامه اعمال گردید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر علی روحبخش با عنوان" ارزیابی اثر تزريق داخل مغزي آنتاگونیستهای گیرنده های OX1 و OX2 در مدل صرع ناشی از کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی " به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" طراحي نرم افزار مولتي مديا براي آزمايشگاه فارماکولوژي ويژه دانشجويان داروسازي " به تصویب رسید.

9-  پایان نامه آقای محمد وکیلی احراری با عنوان" تهیه و ارزیابی درون تنی(In vivo) نانوذرات جامد لیپیدی(SLN) حاوی دیکلوفناک به دنبال تزریق داخل ویتره" به راهنمایی آقای دکتر مجید ابریشمی و آقای دکتر بیژن ملائکه به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم مریم شجاع با عنوان" بررسی اثرات عصاره آبی زعفران و کروسین بر کنترل علایم در سندرم محرومیت ناشی از الکل در موش" به راهنمایی خانم دکتر بهاره امین و خانم دکتر صغری مهری و مشاور آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای هادی عبود با عنوان" بررسی اثر کلاولانیک اسید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش" به راهنمایی خانم دکتر صغری مهری و مشاور آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم نیکتا شبیری با عنوان" طراحی،سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی و مهارکنندگی توبولین مشتقات2- آریل 6و7و8-تری متوکسی کینولین" به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و خانم دکتر فاطمه مصفا به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای سینا احمدی فر با عنوان" بررسی ارتباط روشهای مختلف آمادگی برای آزمون بر نمره به عنوان شاخص یادگیری دانشجویان دانشکده داروسازی مشهد" به راهنمایی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر سعید اسلامی و مشاور خانم دکتر رضوی و خانم دکتر مریم موسوی نژاد به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم مریم راشدی با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی و مهارکنندگی توبولین آنالوگهای کینولینی فلاونها" به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و خانم دکتر فاطمه مصفا به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم نیلوفر صابرمقدم با عنوان" شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان کولورکتال با روش پروتئومیکس" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر آل داوود به تصویب رسید.

16- گزارش پایان طرح آقای دکتر ابوالقاسم سجادی با عنوان" تهیه و ارزیابی قرص کروسین " مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح آقای دکتر ابوالقاسم سجادی با عنوان" بررسی محلولیت فازی و سرعت انحلال کمپلکس دربرگیرنده سیکلودکسترین- فلودروکورتیزون" مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز  با عنوان" تاثیر نانولیپوزوم های حاوی جنتامایسین بر استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین"

19- گزارش پایان طرح آقای دکتر علی روحبخش  با عنوان" بررسي اثر آگونيست و آنتاگونيست گيرنده هاي GPR55 بر فعاليتهاي اضطرابي موشهاي صحرايي نر" مورد تایید قرار گرفت.

20- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسي اثر ضد تشنج گونه هاي پيازچه در موش" مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسي اثر لينالول در کاهش تمايل به مرفين در مدل ترجيح مکاني شرطي شده Conditioned Place Preference در موش" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسي اثر عصاره آبي زعفران  در سميت حاد و تحت حاد سافرانال  در رت" مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی اثر ضد اضطرابی و خواب آوریverbascoside  و عصاره هاي آبي و اتانولي  برگ گیاه Lippia citriodora   در موش" مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی اثرات ضد افسردگی کروستین یکی از اجزاء تشکیل دهنده زعفران درموش سوری" مورد تایید قرار گرفت.

25- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی اثر سمیت و تراتوژنیک عصاره آبی و ماده موثره (ورباسکوزاید)گیاه به لیمو" مورد تایید قرار گرفت.

 
 


جلسه 339 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رجبی، دکتر جعفری، دکتر سجادی، دکتر آبنوس، دکتر محمدپور، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 24/12/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر حسین زاده با اطلاع قبلی و آقای دکتر رمضانی بدون اطلاع قبلی حضور نداشتند).

1-طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و آقای دکتر عبدالرحیم رضایی با عنوان" بررسی اثر محافظتی کرایزین در سمیت ناشی از دیازینون با اثر برتعادل سيستم ايمني درموش BALB/c  " که پایان نامه تخصصی اقای دکتر مجید زینلی می باشد به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه و آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و  اثرات ضدتوموری نانوذرات سوپر پارامغناطیس پوشیده شده با سیلیکای متخلخل حاوی اپی روبیسین در مدل حیوانی  " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر لقا انصاری می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه و آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و  اثرات ضدتومور دندریمرهای حاوی SN38 هدفمند شده با پپتیدهای نفوذ کننده به سلول  " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر اسما محمودی می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر راضیه قدسی با عنوان" سنتز و بررسي اثرات  ضد التهابي  و ضد دردي و سميت حاد مشتقات 2-آريل-4-کربوکسي بنزو{h}کينولين" به تصویب رسید.

5-طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با عنوان" تعیین اثر سمیت سلولی پلی اکسو متال (X= P, Si) [X2W18Cd4(H2O)2O68]12- و[P2W18Zn2Cd2(H2O)2O68]12- و[P2W18Zn4(H2O)2O68]12- و [P2W18Co4(H2O)2O68]10-و[P2W18Mn4(H2O)2O68]10- و [SiW9V3O39] 7- بر رده های سلول سرطاني MCF7 و PC3 وDU145 و B16F10" به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم فاطمه مظاهری با عنوان" سنتز و بررسي اثرات  ضد التهابي  و ضد دردي و سميت حاد مشتقات 2-آريل-4-کربوکسي بنزو{h}کينولين" به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای محسن صدفی با عنوان" ساختDNA  واکسنMtb72fمایکوباکتریوم توبرکلوزیس" به راهنمایی خانم دکتر محبوبه نادری نسب و آقای دکتر محمد رمضانی و مشاور خانم دکتر زهرا مشکات و خانم دکتر مریم السادات نبوی نیا به تصویب رسید.