دکتر محمود رضا جعفری - گروه فارماسیوتیکس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

دكتر محمود رضا جعفری(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی
 
 
        JafariMR[at]mums.ac.ir
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801336-051    نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051    
              
 
 
 
 

 

 
سوابق تحصیلی
 دكتراي عمومي داروسازي، دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، سال 1367
 دكتراي تخصصي Ph.D. در فارماسوتيكال بيوتكنولوژي، دپارتمان علوم دارويي، دانشكده داروسازي دانشگاه ساسكاتچوان، كانادا، سال 1377
 دوره فرصت مطالعاتی در نانو تکنولوژی دارویی به عنوان Visiting Associate Professor در :
Department of Biopharmaceutical Sciences and Pharmaceutical Chemistry; School of Pharmacy, University of California at San Francisco (UCSF), 2006-2007
 
 
مراتب علمی
 مربي در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1367-1372
 دوره Ph.D. در دانشكده داروسازي دانشگاه ساسكاتچوان، كانادا، 1377-1372
 استاديار در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1377 – 1382
 دانشيار در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1382 - 1387
 استاد در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1387 تا کنون

 

سوابق اجرایی
 سرپرست بخش ميكروسكوپ الكتروني، پژوهشكده بوعلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 12/10/77 ، 15/5/88
 معاون آموزشي دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، 19/5/82 ، 15/5/85
رئيس مركز تحقيقات علوم دارويي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 25/4/82 ، 15/5/83
 رئيس مركز تحقيقات بيوتكنولوژي ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 15/5/83، 15/5/85
 دبیر ستاد نانوفن آوری دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، 11/11/86 -20/2/1388
 مدیر گروه فارماسوتيکس, دانشكده داروسازي،  دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، 16/2/87-30/6/89
 رئيس مركز تحقيقات نانوفن آوری ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،20/2/1388- ادامه دارد
 مدیر گروه نانوفناوری دارویی, دانشكده داروسازي،  دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، 6/10/91 ادامه دارد.
 مدیر مسئول مجله Nanomedicine Journal  دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، 1/9/91 ادامه دارد.
 رئیس کمیته فن آوری و نوآوریهای علوم پزشکی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور، 11/11/93ادامه دارد.
 
سوابق تدریس
 سيستمهاي نوین دارو رساني - ليپوزوم ها
 فرمولاسيون داروهاي پپتيدي و پروتئيني