دکتر محمدرضا صابری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

دكتر محمد رضا صابری(PharmD, PhD)

                                                           عضو هیات علمی  گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی

 
 آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه شیمی دارویی، 1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی 31801113-051 نمابر: دانشکده داروسازی 8823251-051
 
 
 
رزومه فارسی               CV in english
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1374
 مربی گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد 1378-1374
 PhD شیمی دارویی و بیوانفورماتیک از دانشگاه کاردیف انگلستان 1382
 استادیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد 1382 تا 1387
   
 دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد  1387 تا 1396
   
 استاد گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد  1396 تا کنون

 

شرکت در دوره های آموزشی
کارگاه های ارائه شده
 کارگاه روش تحقیق  مدیریت منابع علمی در قالب نرم افزارهای Reference Manager  و EndNote
 مبانی سخت افزاری شبکه (CCNA)  کاربرد کامپیوتر در داروخانه
 چندین کارگاه اطلاع رسانی و استفاده از نرم افزارهای مدیریت مراجع  کاربرد اینترنت و منابع اینترنتی برای داروساز
 دوره تابستانی انفورماتیک پزشکی در دانشگاه آمستردام هلند  مبانی شیمی دارویی برای داروسازان
     Docking در قالب نرم افزار AutoDock3.0 تحت سیستم عامل Linux
     کارگاه مدل سازی مولکولی، مدل سازی پروتئین و داکینگ در MOE
     کارگاه مدل سازی پروتئین در Modeller

 

 
سوابق اجرایی
 مدیر داروخانه بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد 1376 - 1374
 مدیر فرهنگی دانشکده داروسازی مشهد 1378 - 1375
 سرپرست آموزش دانشکده داروسازی مشهد 1377 - 1376
 رئیس کتابخانه دانشکده داروسازی مشهد 1383 تا 1387
 مسئول واحد رایانه دانشکده داروسازی 1382 تا 1385
 عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387 - 1385
 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387 تا 1385
 عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386 - 1385
 مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1384 تا 1391
 عضو کمسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386 تا 1391
 رئیس کمیته تخصصی فناوری اطلاعات کمسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386 تا 1391
 عضو کمیته استراتژیک دانشگاه 1386 تا 1391
 عضو کمیته راهبردی بیمارستان های هیئت امنایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386 تا 1391
 عضو ستاد نانوفناوری دانشگاه 1386 تا 1390
 عضو ستاد آموزش مجازی دانشگاه 1386 تا 1391
 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوی دانشگاه 1386 – 1385
 عضو شورای سیاستگزاری و عضو کمیته علمی قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور 1388 تا 1391
 عضو شورای فرهنگی دانشگاه 1387 تا 1390
 دبیر اجرایی همایش مصرف منطقی دارو 1394
 دبیر اجرایی اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال 1396
 معاون غذا و دارو دانشگاه 1391 تا کنون

 

سوابق تدریس
 شیمی آلی تئوری و عملی                                                                
 شیمی تجزیه تئوری و عملی
 شیمی دارویی
 بیوانفورماتیک
 بیوشیمی
 شیمی پروتئین ها
 اطلاع رسانی پزشکی
 مبانی رایانه
 کارآموزی داروخانه

 

علائق تحقیقاتی

 مدل سازی ملکولی، مطالعه برهمکنش پروتئین لیگاند – (Docking) ، مدل سازی پروتئین ها،بیوانفورماتیک، شیمی دارویی، مطالعات SAR ، مطالعات QSAR ،مطالعات دینامیک مولکولی،  طراحی، سنتز و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات دارویی به روش برون تن، طراحی، سنتز و بررسی اثرات بیولوژیک مهار کننده های آنزیمی به روش برون تن، طراحی، سنتز و بررسی اثرات بیولوژیک داروهای ضد سرطان، دارورسانی داروهای ضد سرطان به روشهای نانوتکنولوژی، طراحی نرم افزارهای شیمی و مطالعات ملکولی و سنتز و بررسی اثر پروتئین های اصلاح شده با ماکرومولکول هایی مانند پلی اتیلن گلایکول