دكتر حسين حسين زاده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

  دكتر حسین حسین زاده(PharmD, PhD)
  عضو هیئت علمی گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی    
  
 
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی، 1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی 3180193-0511      نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-0511     
 

 

 
سوابق تحصیلی
 
مراتب علمی
 دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکیمشهد 1367
 مربی گروه فارماکودینامی و سم شناسی: 28/12/67
  phD داروشناسی ازدانشگاه گلاسکو اسکاتلند سال 1373
 استادیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی: 14/10/73
   
 دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی: 20/12/77
 
 
 استاد گروه فارماکودینامی و سم شناسی: 25/2/82
 
 
اهم سوابق شغلی و تجربی
 رييس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد (حدود 14 سال)، 26/12/1375  تا 29/10/1389
 مدير گروه فارماكودينامي و سم شناسي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، 8/7/74  تا سال 1379
معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 22/2/1375 تا 26/12/1375
عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته سم شناسی از 6/9/80 تاکنون
عضو هيات مميزه، کمیته تخصصی و منتخب دانشگاه
عضو هيات تحريريه مجله علوم پايه ايران
عضو هیات مدیره موسسه درمانی و دارویی استان قدس
 
کسب مقام
قرار گرفتن در زمره يک درصد دانشمندان برتر جهان در گرايش داروشناسي و سم شناسي از اپريل 2012 به صورت متوالي (رتبه مارس 2020 در حیطه مربوطه 401جهانی)
قرار گرفتن 6 مقاله در زمره يک درصد مقالات برتر با استناد بالا (یا مقاله داغ) جهان در گرايش داروشناسي و سم شناسي
رتبه اول جهان در بانک اطلاعاتي ISI و اسکوپوس از جهت تعداد مقالات (بیش از 110 مقاله) مرتبط با علوم پزشکي زعفران و مواد موثره ان
داروساز نمونه به انتخاب سازمان نظام پزشکي 1391
كسب رتبه اول در بخش علوم دارويي هفتمين جشنواره كشوري رازي، 80
كسب رتبه دوم در بخش علوم دارويي دوازدهمين جشنواره كشوري رازي، 85
پژوهش برتر دومين مرحله شانزدهمين جشنواره کشوري رازي 1389
كسب رتبه اول در بخش محققین علوم پایه پزشکی بیست و یکمین جشنواره كشوري رازي، 1394
پژوهشگر نمونه در سطح کشور در سال 80
استاد نمونه کشوري به انتخاب انجمن متخصصين علوم دارويي، 83
پژوهشگر برگزیده جشنواره 30 سال خدمت کشوری، 1387
برگزيده جايزه کشوري (جايزه تعالي آموزش)  در شانزدهمين جشنواره ابن سينا 1393
پژوهشگر برتر شانزدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری کشور اذر 1394
رتبه یازدهم در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران
استاد نمونه دانشگاه در پنج سال متوالي 84-80
پژوهشگر برتر دانشکده داروسازي 1389
كسب رتبه اول هيات علمي برتر آموزشي دانشکده 1391
كسب رتبه اول هيات علمي برتر آموزشي دانشکده 1394
استاد ممتاز دانشگاه شهریور 1396
پژوهشگر برتر دانشگاه دی ماه 1396
پژوهشگر برتر دانشگاه دی ماه 1397
پژوهشگر برتر استان، 1387
كسب رتبه دوم طرح برگزيده استان خراسان رضوي 1389
داروساز برگزیده استان خراسان رضوی 1394
برگزیده جایزه علمی رضوی از استانداری 1396
 
 
 
سوابق تدریس
 فارماکولوژی نظری و عملی داروسازی                                                                
 فارماکولوژی پیشرفته
 سم شناسی
 اطلاعات دارویی
 زبان تخصصی
 کارآموزی داروخانه
 آمار و روش تحقیق
   
 
علائق تحقیقاتی
 نرو فارماکولوژی،فارماکولوژی رفتاری ، گیاهان دارویی به خصوص در زمینه زعفران و سیاه دانه