دکتر جواد اصیلی - گروه فارماكوگنوزي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
 
دكتر جواد اصیلی(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی ، دانشکده داروسازی

 
 

 
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکوگنوزي،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801269-051   نمابر: دانشکده داروسازی 38823251 -051