دكتر الهام خداوردي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

دكتر الهام خداوردی(PharmD, PhD)
 عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی

                                                                     

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس ،  17871   91886
          تلفن: دانشکده داروسازی31801326 -051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051              

 
سوابق تحصیلی
 دکتری داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد   1378- 1373

  ph.D فارماسیوتیکس - دانشگاه علوم پزشکی تهران   1385- 1379

 دوره فرصت مطالعاتی - دانشگاه تورنتو کانادا  2006-2005
 
 
مراتب علمی
 استادیار گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی مشهد
 دانشيار گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی مشهد از سال 1391 تا 1400
 
 استاد گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی مشهد از سال 1400 تا کنون
 
 
جوایز و افتخارات
  کسب جایزه برتر بهترین مقاله به صورت پوستر در نهمین همایش بین المللی علوم دارویی تبریز، 1383
  کسب جایزه برتر بهترین مقاله به صورت پوستر در نهمین همایش بین المللی علوم دارویی تهران، 1385
  کسب جایزه برتر بهترین مقاله در دومین سمینارسراسری دانشجویان داروسازی کشور، 1373
  دارنده مقاله برتراز لحاظ کیفیت علمی به صورت سخنرانی در کنگره کنترل ریلیز ( CRS ) آمریکا ، 1384
 
  
 
سوابق تدریس
دوره عمومی داروسازی
  فیزیکال فارماسی 1 و 2 (تئوری)
  فارماسیوتیکس1 و 4 و 5 (تئوری)
  فارماسیوتیکس 3 عملی (محلولها)
  فارماسیوتیکس 4 عملی (نیمه جامدات)
  فارماسیوتیکس 5 عملی (سیستمهای دارورسانی نوین)
دوره تخصصی (ph.D)
  فیزیکال فارماسی (کریستال مایع)
  فارماسیوتیکس (سیستمهای دارورسانی نوین با استفاده از هیدروژلها)
 
 
سوابق اجرایی
 رئیس مرکز تحقیقات سامانه های دارورسانی از 21/1/91
 عضو شورای عالی مرکز تحقیقات سامانه های دارورسانی از 21/1/91
 عضو و رابط EDOجهت همکاری در کمیته امتحانات و تحلیل آزمون از تاريخ 15/6/89
 رئیس دفتر استعدادهای درخشان از 23/7/87
 رئیس آزمایشگاه اشکال دارویی از 15/2/87
 عضو کمیته علمی حیطه تفکر علمی در علوم پایه اولین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی از تاريخ 20/2/87
 مسئول ایمنی و بهداشت محیط آزمایشگاههای فارماسیوتیکس از 16/10/86
 
 
زمینه های کاری و تحقیقاتی
  طراحی سیستمهای دارورسانی  پاسخگو به دما و جریان الکتریسیته با استفاده ازکریستالهای مایع
  طراحی سیستمهای دارورسانی هوشمند و پاسخگو به محرک  با استفاده ازهیدروژلها
  طراحی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش ژل شونده در محل (In-situ Forming Hydrogels )
  طراحی نانو ذرات هیدروژلی هوشمند و پاسخگو به محرک
 
 
 
شرکت در دوره های آموزشی
  کارگاه  Scientific Writing    ،1383،  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  کارگاه پژوهش در آموزش، 1385، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  کارگاه  End-note    ،1385،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  کارگاه ارزشیابی درونی، 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 کارگاه ایمنی و بهداشت در محیط آزمایشگاهها، 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 کارگاه معرفی بانکهای اطلاعاتی جستجوی مقالات، 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 کارگاه آموزش مجازی، 1387، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

                             

عضویت در انجمن های علمی
  عضو انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران، تهران