دکتر جبرائیل موفق

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
دكتر جبرائیل موفق
استادیار گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی مشهد
 
  
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801324-051 نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051