دکتر علی بدیعی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 
دكتر علی بدیعی (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه نانوفناوری داروئی  ، دانشکده داروسازی مشهد
 
 

 

 
 آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه نانو فناوری داروئی،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801339-051   نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دکترای داروسازی (Pharm.D ) از دانشکده داروسازی مشهد
 استادیار گروه فارماسیوتیکس از سال 1387 تا 1392
 Ph.D فارماسیوتیکس از دانشکده داروسازی مشهد   دانشیار گروه نانو فناوری داروئی ازسال 1392 تا کنون 
 دوره تکمیلی Ph.D، دانشکده داروسازی دانشگاه کوئینزلند، استرالیا
 
 
 
 
شرکت در دوره های آموزش
  کارگاه فارماکوکینتیک - فارماکودینامیک پایه در طراحی و توسعه داروها، تهران، 1382
  کارگاه ارزشیابی درونی، تهران، 1386
 
 
  
 
 

گرایشهای پژوهشی

 ایمن سازی با استفاده از سیستم های دارورسانی لیپیدی (لیپوزوم، ایمونولیپوزوم، ویروزوم و...)، طراحی سیستم های لیپیدی هدفمند جهت رساندن دارو یا واکسن
 
 
 
افتخارات و جوایز
  جایزه پایان نامه برتر Ph.D در بین دانشکده های داروسازی ایران، یازدهمین همایش علوم دارویی، کرمان، 1387