دکتر فاطمه مصفا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دكتر فاطمه مصفا (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی ، دانشکده داروسازی مشهد

                                                                     
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه بيوتکنولوژي،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801204-051 نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
 
 
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
 
مراتب علمی
 دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1381- 1375
 استادیار گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی مشهد،1388 تا 1393
دکترای تخصصی (.Ph.D) بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1388- 1382
 دانشیار گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی مشهد، 1393 تا 1399
 دوره تکمیلی Ph.D.، دانشگاه Charite، برلین، آلمان، 2006-2007
 
  استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی مشهد، 1399 تا کنون
 
 
عناوین ویژه
 دانشجوی نمونه داروسازی کشور، سال تحصیلی80-1379
 دانشجوی ممتاز (نفر اول) ورودی 1375 دانشکده داروسازی مشهد
 دستیار برتر دانشکده داروسازی مشهد، 1386
 هیئت علمی برتر آموزشی گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی سال 1389
 برنده جایزه کتاب شایسته تقدیر نهمین دوره جایزه کتاب فصل در بخش ترجمه، بهار 1388
 کاندید دریافت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش پزشکی در سال 1389 (یکی از سه کتاب برگزیده از میان 953 عنوان کتاب در گروه پزشکی)
 
  
 
مسئولیتهای اجرایی
 رابط EDO گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از 1389 تا کنون
 مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از اسفند 1389 تا 1392
 استاد مشاور دانشجویان دختر ورودی 89 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از 1389 تا کنون
 معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فروردین 1390 تا کنون
 
 
عضویت در سازمان ها
 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 
تجربیات حرفه ای
 مسؤول بخش ساخت داروهای ترکیبی داروخانه امام، (82-1381)

 
علایق پژوهشی
بررسی مکانیسم های مولکولی دخیل در بروز مقاومت دارویی در سرطان ها
 مطالعه رابطه بین التهاب،  سرطان و مقاومت دارویی
 غلبه بر مقاومت دارویی در سرطان ها