دکتر علي روح بخش - فعاليتهاي تحقيقاتي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دكتر علي روحبخش(PharmD, PhD)

عضو هيئت علمي گروه فارماکودينامي و سم شناسي دانشكده داروسازي

 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودينامي و سم شناسي، 1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی 31801180-051 نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
 تدريس درس فارماكولوژي براي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري، اطاق عمل، هوشبري، مامايي، فوريتهاي پزشكي، بهداشت خانواده، بهداشت دهان و دندان در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان از مهرماه 1385 لغايت خردادماه 1391.
 تدریس درس فارماکولوژی جهت دانشجویان دکتری عمومی داروسازی و دانشجویان PhD در دانشکده داروسازی مشهد
 
 
مراتب علمی
 استاديار گروه فارماکودينامي و سم شناسی دانشکده داروسازي،1385تا1392
 دانشیار گروه فارماکودينامي و سم شناسی دانشکده داروسازي،1392تا 1398
 استاد گروه فارماکودينامي و سم شناسی دانشکده داروسازي،1398تا کنون
 
 
حضور در کارگاهها
 كارگاه تشخيص ملكولي سرطان، دانشكده داروسازي دانشگاه تهران، 1383
 كارگاه اصول فارماكوكينتيك و فارماكودينامي در اكتشافات دارويي، دانشكده داروسازي دانشگاه تهران، 1382
 كارگاه مدلهاي بررسي رفتار حيواني در مطالعات دارويي، انستيتو پاستور، 1383
 كارگاه روش تحقيق مقدماتي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1385
 كارگاه مقدماتي روش تحقيق كيفي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1386
 كارگاه فيش برداري الكترونيكي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1386
 كارگاه طرح درس، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1386
 كارگاه نامه نگاري به انگليسي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1388
 كارگاه كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1387
 كارگاه اتوماسيون در آزمايشگاههاي كنترل مواد غذايي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1388
 كارگاه نشان ايمني و سلامت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1388
 كارگاه آموزشي بررسي آئين نامه داروخانه‌ها، دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1388
 كارگاه آموزشي منابع الكترونيكي و اطلاعاتي Uptodate، Ebsco و Ovid دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1389
 كارگاه ايرادات مطرح در كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا. دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1390
 كارگاه انديشه سياسي اسلام و مباني انقلاب، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1391
 دوره آموزشي تكنيكهاي مشاوره، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1391
 کارگاه آموزشی پلاژیاریسم و راه های پیشگیری و تشخیص. 6 آبان 1394
 
 
عناوين و امتيازات ويژه
 نفر سوم امتحانات جامع علوم پايه داروسازي كشور در سال 1387
دانشجوي نمونه داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1379
 نفر اول امتحانات دكتري فارماكولوژي كشور در سال 1380
 محقق برگزيده دانشگاه علوم پزشكي رفسجان
 كسب Travel grant از International Brain Organization جهت شركت در 5th Congress of Federation of Asian and Oceanian Neuroscience Societies
 
 
انتشارات (کتاب)
 مباني باليني روان-داروشناسي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (انتشارات سمت)، مترجمان سعيد پورنقاش تهراني، اعظم بختياريان، علي روحبخش. 1386.
 
 

فعاليتهاي اجرايي

 مدير غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان: از تاريخ 10/9/1386 لغايت 31/5/1391
عضو كميته تجويز و مصرف منطقي داروي دانشگاه رفسنجان از تاريخ 17/4/1387 لغايت 31/5/1391
 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، از تاريخ 24/11/1386 لغايت 15/2/1390
مدیر داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تاریخ 17/2/1392 تا 24/06/1393
مدیر اجرایی مجله Iranian Journal of Basic Medical Sciences از تاریخ 25/3/1392 تاکنون