دکتر مرجان رضوي - هيات علمي گروه فارماکودينامي و سم شناسي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
دكتر بي بي مرجان رضوي (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماکودينامي و سم شناسي ، دانشکده داروسازی مشهد

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودينامي و سم شناسي ، 1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی 31801194-051    نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
 
 

تحصیلات
   ورود به دانشکده داروسازی مشهد، سال 1371، اتمام دوره داروسازی،1376
  ورود به دوره دکترای سم شناسی، سال 1386 ، اتمام دوره، 1391
 
 
تشویق نامه ها و جوایز
 کسب رتبه برتر علمی دانش آموختگان ورودی 1371  مشهد
  رتبه دوم دستیاران برتر دانشکده  داروسازی مشهد سال 1388
  دستیار برتر در هفته پژوهش دانشکده داروسازی  مشهد در سال 1389
  رتبه سوم دستیاران برتر دانشکده  داروسازی مشهد در جشنواره آموزشی سال 1391
 
  
ترجمه و تالیف کتاب
 در ترجمه کتاب تداخلات دارویی فکت، جلد اول و دوم، 1390
  مشارکت در تالیف  کتاب اکستازی ، 1391
 مشارکت در تالیف  کتاب سموم طبیعی، 1391
 مشارکت در ترجمه کاربرد بالینی طب گیاهی، جلد دوم: درمان بیماریهای عفونی،  1391
 مشارکت در تالیف فصل قارچهای سمی کتاب Clinical Toxinology ، سال 1393