خدمات کتابخانه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آیین نامه خدمات

خدمات کتابخانه شامل

امانت : امانت منابع لاتین و فارسی ، تمدید و استرداد منبع

فراهم آوری و سازماندهی منابع: شناسایی و فراهم آوری لیست منابع و تهیه آنها و فهرستنویسی وآماده سازی آنها جهت انتقال به بخش امانت

وجین منابع : خارج کردن منابع فرسوده  با توجه به سیاستهای کتابخانه از مخزن و اجرای قانون وجین( اهدا، فروش یا امحاء آنها)

بخش مرجع: پاسخگویی به سوالات مراجعین در زمینه بازیابی منابع و دسترسی هر چه سریعتر و مطمئن تر به منابع مورد نیاز مراجعین و ارائه آموزش لازم به آنها

بخش پایان نامه ها: ورود اطلاعات پایان نامه ها در نرم افزار کتابخانه و افزودن فایل پی دی اف آنها در نرم افزار به جهت بازیابی و دسترسی مراجعین به آنها

سالن مطالعه ها: رسیدگی به سالن مطالعه خواهران و برادران به جهت نظافت، ایجاد سکوت و محیط آرام جهت استفاده مراجعین و نظارت بر اعمال قانون در آنها