واحد تحصیلات تکمیلی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
 
 
   شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده(شرح وظایف شورا، اعضاء، صورتجلسات)
   برنامه آموزشی دروس رشته های تحصیلات تکمیلی فعال در دانشکده
   فرآیندهای اجرایی مرتبط با تحصیلات تکمیلی
  مقاله شرط دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D)
   برنامه عملیاتی حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده
   پایان نامه های در حال انجام دوره تحصیلات تکمیلی
   پایان نامه های محصول محور
   راهنمای نگارش پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D)
   منابع آزمون ورودی دوره های تخصصی رشته های مختلف داروسازی
   منابع آزمون جامع گروه های آموزشی
   دانشگاه نسل سوم
   تقویم آزمونها
   لیست دوره های کوتاه مدت حرفه ای
شماره تلفن تماس : 31801742 051                                                                                Email :MontazeriM2[at]mums.ac.ir