کمیته تحقيقات دانشجویی دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   کمیته تحقیقات دانشجویی
 
 
کمیته تحقيقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از واحدهاي وابسته به معاونت پژوهشی این دانشگاه است که با هدف ساماندهی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محيطي مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش ، آموزش فنون پژوهش، ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان جهت همکاری در طرحهای پژوهشی از سال 1372 شکل گرفته و فعالیتهای خود را در شاخه های مختلف و در جهت رسیدن به این اهداف متمرکز ساخته است. 
 
 
کمیته تحقیقات دانشکده داوسازی
 
مسئول کمیته :  دکتر مرضیه محمدی
 
دفتر کمیته تحقیقات دانشکده داروسازی در اوایل سال 86 فعال شده و در این مدت اقدام به برگزاری کارگاههای زیر نمود:
1- کارگاه آموزش روش تحقیق
2- آموزش پیشرفته Pubmed
3- کارگاه refrence manager
4- همچنین در طول یکسال گذشته این دانشکده تعدادی طرح تحقیقاتی به شورای پژوهشی به کمیته تحقیقات ارائه داده است که با همکاری اساتید محترم و دانشجویان گرامی در حال انجام می باشد این دفتر در سال تحصیلی جدید نیز آماده همکاری با دانشجویان علاقمند می باشد.