كسب مقام سوم بانوان در رشته دارت در مسابقات ورزشي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سركار خانم فاطمه آشنا

كسب مقام سوم بانوان در رشته دارت در مسابقات ورزشي به مناسبت هفته تربيت بدني را به شما تبريك گفته، توفيق روزافزون شما از درگاه خداوند متعال را خواهانيم