کسب عنوان"استاد ممتاز" دو تن از اساتید دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دکترمحمودرضا جعفری، استاد گروه فارماسیوتیکس و دکتر غلامرضا کریمی استاد گروه فارماکودینامی و سم شناسی دانشکده داروسازی به رتبه استاد ممتازی نائل شدند.این موفقیت برگ زرین دیگری است بر کارنامه پربار علمی و پژوهشی این عزیزان و افتخاری است بزرگ برای دانشکده داروسازی مشهد که در دامان خویش میزبان چنین تلاشگران اندیشمندی است.

یادآوری می شود که پیش از این  و از زمان اجرایی شدن آیین نامه استاد ممتازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 آقایان دکتر حسین حسین زاده استاد گروه فارماکودینامی و سم شناسی و دکتر محمد رمضانی استاد  گروه بیوتکنولوژی دارویی این دانشکده نیز موفق به کسب رتبه استاد ممتازی  شده اند.