تبریک ارتقاء خانم دکتر الیاسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
   

همکار گرامی

سرکار خانم دکتر الیاسی

با آرزوی موفقیت بیشتر، ارتقاء مقام علمی جنابعالی را به درجه دانشیاری صمیمانه تبریک می گوییم