کسب رتبه دوم مرکز تحقیقات علوم داروئی در بین مراکز تحقیقاتی کشور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


مرکز تحقیقات علوم داروئی موفق به کسب رتبه دوم در بین مراکز تحقیقاتی کشور با ردیف بودجه مستقل گردید

این موفقیت را به جناب آقای دکتر محمد رمضانی استاد گروه بیوتکنولوژی و همکاران ایشان در مرکز تحقیقات علوم داروئی صمیمانه تبریک می گوییم.