دكتر محمد رمضاني

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
  
دكتر محمد رمضانی(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی ، دانشکده داروسازی
 
 
 ramezanim[at]mums.ac.ir                 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه بیوتکنولوژی،  17871   91886
        تلفن: دانشکده داروسازی 31801201-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051           
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
فعالیتهای تحقیقاتی (سامانه علم سنجی)
 
سوابق تحصیلی
مدارج علمي
 دكتري عمومي داروسازي، دانشكده داروسازي مشهد،67-1362
 مربي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد،71-1368
 دكتري تخصصي بيوتكنولوژي، دانشگاه دال هوسي كانادا،75-1371
 استاديار دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد،79-1375
 فوق دكتري بيوتكنولوژي، دانشگاه مينه سوتا آمريكا، 83-1382
 دانشيار دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد،84-1379
 
 
 استاد دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد،84 تاكنون
 
 
سمتهاي دانشگاهي و عضويت

مدير پژوهشي دانشگاه 1386تا 1393

 رئيس مرکز تحقيقات علوم داروئي 1384تاکنون

 سردبير مجله انگليسي زبان Nanomedicine Journal 1391 تا کنون

 دبير بورد بيوتکنولوژي داروئي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 1389تاکنون

 عضوکميته نانوفناوري فرهنگستان علوم پزشکي کشور 1390تاکنون

 عضو بورد بيوتكنولوژي دارويي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 1379تاكنون

 عضو شبکه نانوفناوري وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 1390تاکنون

 عضو شوراي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1386تاكنون

 عضو کمیته تخصصی ارتقاء دانشگاه 1382تاکنون

 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1384تاكنون

 عضو هيأت تحريريه مجله علوم پايه پزشكي ايران- دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1380تاكنون

 عضو هيأت علمي نيمه وقت مركز تحقيقات علوم دارويي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379تاكنون

 عضو هيأت علمي نيمه وقت مركز تحقيقات بيوتكنولوژي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1389-1383

 عضو انجمن نانو فن آوري ايران 1385تاكنون

 
 
 
زمینه های تحقیقاتی
 نانومديسين، ژن رساني، ژن درماني، پروتئوميکس

a) طراحي و سنتز نانوذرات مبتني بر پلي‌اتيلن‌ايمين، پلي‌پروپيلن‌ايمين، پلي‌آميدوآمين، کربن نانوتيوب، گرافن و نانوذرات مغناطيسي براي استفاده در ژن رساني و خاموش سازی ژنی و يا دارورساني هدفمند

با انجام تغييرات ساختماني مرحله به مرحله بر روي ساختارهاي مختلف از جمله پلي‌اتيلن‌ايمين، پلي‌پروپيلن‌ايمين، پلي‌آميدوآمين، کربن نانوتيوب، گرافن و نانوذرات مغناطيسي، حاملهاي غيرويروسي به دست مي‌آيند كه اثرات آنها در انتقال ژن به درون سلولها بررسي مي‌شود. ساختارهاي سنتز شده كه علاوه بر قابليت انتقال ژن به درون سلول، ژن رساني را به صورت هدفمند نيز انجام مي‌دهند. در همین راستا، با اتصال توالیهای پپتیدی بروی این ساختارها، کارائی ترنسفکشن این وکتورها نیز بررسی می شود. پروژه های در دست اجرا در قالب پایان نامه های دستیاران تخصصی بیوتکنولوژی داروئی و يا نانوفناوري داروئي و نيز شيمي آلي ارائه شده اند و بودجه آنها از محل بودجه مرکز تحقیقات علوم داروئی، مرکز تحقيقات نانوفناوري و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد تامین شده است.

b) طراحی و ساخت بیوسنسور مبتنی بر آپتامر

فرآیند SELEX برای شناسائی و جداسازی آپتامرها بطور کامل در آزمایشگاه نانومدیسین راه اندازی شده و در حال حاضر چندین پروژه بروی ساخت بیوسنسور با استفاده از آپتامرها برای شناسائی سموم و فلزات سنگین انجام شده است که منجر به چاپ نزدیک به 10 مقاله در سال 2015 شده است. همچنین چندین پروژه نیز برای ساخت بیوسنسور برای تشخیص با حساسیت بالای مواد مخدر شامل مرفین، هروئین و کوکائین و نیز باقی مانده آنتی بیوتیکها در گوشت مرغ در دست انجام است.

c) طراحی و بیان پروتئینهای هم جوش به عنوان وکتور  براي استفاده در ژن رساني

 با توجه به توانائی سیستمهای بیولوژی در بیوسنتز ترکیبات پیچیده و عدم امکان سنتز اینگونه ترکیبات به صورت آزمایشگاهی، سعی شده تا با طراحی الیگونوکلئوتیدهای کد کننده برای پپتیدها و پروتئینهای هوشمند که قادر به پیوند شدن به DNA (ژن)، انتقال آن به داخل سلول، فرار از اندوزومها، ورود به هسته سلول برای ترانسکریپشن باشد، سیستم جدید ژن رسانی هوشمند طراحی شود.

d) پروتئوميکس

بررسي پروتئوم سلول بدنبال مجاورت آن با مواد جهت بررسي سميت مواد، بررسي پروتئوم بافتهاي سرطاني پستان و کولورکتال براي يافتن مارکر.   

 
 
 
جوايز

 برگزیده رتبه دوم پانزدهمین جشنواره پزشکی رازی در بخش فناوریهای نوین، 1388

 پژوهشگر برتر دانشگاه در سالهاي 1385، 1389، 1390و 1391

 مقاله برگزيده دانشگاه با بالاترين ضريب تاثير در سال 1389

 نفر سوم ار نظر H-indexدر بين اعضا هيئت علمي دانشگاه در سال 1390

 تشویق 18 پایان نامه دکتری تخصصی بیوتکنولوژی داروئی، يک پايان نامه دکتري تخصصي نانوفناوري، سه دانشجوي دکتري تخصصي شيمي آلي، يک دستيار تخصصي بيوتکنولوژي دامپزشکي، يک دستيار تخصصي کنترل دارو، يک دستيار تخصصي بيوتکنولوژي پزشکي و 8 پایان نامه دکتری عمومی داروسازی و 2 پایان نامه کارشناسی ارشد توسط ستاد نانوفناوری ریاست جمهوری

 انتخاب ترجمه کتاب راهنمای آزمایشگاهی بیولوژی مولکولی، 1388، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران سال 1388.

 
 
 
 
کتاب
 گیاه درمانی در اطفال، ترجمه 1382، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 بیوتکنولوژی داروئی: روشهای تهیه و فراورده های داروئی حاصل از آن، تالیف، 1386، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 راهنمای آزمایشگاهی بیولوژی مولکولی، ترجمه 1388، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد