اهم وظایف واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 
  
1-انجام کليه امورآموزشي مربوط به دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلات تکميلي (مقاطع کارشناسي ارشد ودکتري تخصصي ph.D)
 
2-معرفي پذيرفته شدگان جديدالورود به گروههاي آموزشي مربوطه
 
3-مکاتبه با ساير دانشکده هاي بمنظور تأمين استاد
 
4-دعوت از اساتيد ، براي شرکت درجلسات دفاع پايان نامه دانشجويان وبرگزاري امتحان جامع دانشجويان ph.D
 
5-انجام کليه امور فارغ التحصيلي دانشجويان ...
 
6- مکاتبه با اداره کل آموزش براي تمديد مجدد سنوات تحصيلي دانشجوياني که پس از تمديد سنوات اوليه درشوراي تحصيلات تکميلي نتوانسته اند تحصيل خودرا به اتمام برسانند (بررسي واقدام براي مواردخاص)
 
7- انجام مکاتبات مربوط به نامه هايي که ازمعاونت محترم آموزشي ورياست محترم دانشکده ارجاع شده است (دررابطه باپيشنهاد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد درمقطع کارشناسي ارشد دکتري ph.D – معرفي متقاضيان استفاده از 6ماه دوره تحصيلات تکميلي خارج از کشور، متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي و...)
 
8-انجام امور مربوط به انتخاب واحد وحذف واضافه دروس دانشجويان
 
9-تقاضاي شماره دروس جديد از اداره کل
 
10-پيگيري مداوم براي دريافت نمرات (پرينت کامپيوتري)
 
11-انعکاس مکاتبات اداره کل ومعاونت آموزشي به گروههاي آموزشي ودانشجويان ذينفع
 
12-انجام امور مربوط به ميهماني و ترک تحصيل موقت
 
13-درخواست اصلاح کارنامه کلي کامپيوتري دانشجوياني که درشرف فراغت ازتحصيل مي باشند
 
14-بررسي بعضي امور مربوط به حق التدريس اساتيد وتاييد آن
 
15-هماهنگي برگزاري کلاسها با اساتيد ودانشجويان ونمره

16-انجام امور ثبت سیستم ارزشیابی

17-پیگیری جهن رفع مشکلات فضای فیزیکی، تجهیزاتی

18-پیگیری برگزاری جلسات ارائه گزارش پیشرفت کار 1 و 2 دانشجویان تخصص

19- پیگیری معافیت تحصیلی دانشجویان

20- ارائه اطلاعات جهت بروز رسانی سایت دانشکده

21-بازنگری فرایندهای جاری اداره آموزش تحصیلات تکمیلی

22- ارائه آمار به سایر بخشهای ذیربط