فعالیتهای تحقیقاتی دکتر معلم - پایان نامه ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 پایان نامه ها 
 بررسي تأثير مصرف زنجبيل بر تهوع و استفراغ دوران بارداري
 بررسي اثرات ضد دردي و ضد التهاب حاد و مزمن سيانوكوبالامين بر روي موش سفيد كوچك
 بررسي اثرات ضد دردي و ضد التهاب حاد و مزمن تيامين
 بررسي اثرات گياه انكوزا بر جنيني موش سوري
 بررسي اثرات ضد تهوعي سركه سيب خوراكي بر روي جوجه
 بررسي اثرات تراتوژن برگ گیاه نعناع بر روی موش کوچک
 بررسي اثرات تراتوژن ريشه و ريزوم گياه سنبل الطيب بر روي موش كوچك
 بررسي اثر ضد افسردگي گياه گاو زبان در موش سوري
 بررسي اثرات پايين آورندگي قند خون سركه سيب خوراكي بر روي موشهاي سوري ديابتي شده توسط استرپتوزوسين
 اثرات تراتوژن ميوه گياه زنيان بر روي موش كوچك
 بررسي اثرات تراتوژن گياه نوروزك (Salvia leriifolia)
 بررسي اثرات تراتوژن گياه كلپوره (Teucrium polium L) بر روي موش كوچك
 بررسي اثرات تراتوژن گياه Echium italicum بر روي موش كوچك
 ارزيابي باليني اثر فرآورده موضعي ازالائیک اسید در درمان آلوپسي آندروژنتيك مردان و زنان
Evaluation of molecular relationship between heat shock-induced tratogenicity and apoptosis
 بررسي اثرات ضد درد و ضد التهاب حاد و مزمن عصاره آبي و الكلي برگ انجير (Ficus carica) بر روي موش كوچك
 بررسي اثرات ضد درد و ضد التهاب حاد و مزمن گیاه خارخسک
 بررسي اثرات ضد تهوعي ريزوم زنجبيل بر روي جوجه
 بررسي نمونه‌هاي خوني و علايم باليني مسمومين به اوپيوئيدها در بخش مسمومين بيمارستان امام رضا (ع) مشهد
 بررسي نمونه‌هاي ادراري و علايم باليني مسمومين به اوپيوئيدها در بخش مسمومين بيمارستان امام رضا (ع) مشهد
 مقايسه كارآيي الكل سنج تنفسي با روش گاز كروماتوگرافي (GC) در مظنونين به شرب خمر در پزشكي قانوني خراسان
 بررسي نقش اپاپتوز در تراتوژنيسيته گياه Perovskia abrotanoids در جنين موش سفيد نژاد balb-c با روش الكتروفورز DNA
 تعيين باقيمانده غلظت ديازينون در محصولات كشاورزي (خربزه و خيار)
 بررسي اثرات ضد تهوعي فراكسيونهاي مختلف اندامهاي هوايي آويشن كوهي (Thymus transcaspicus)
 بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی در شهر مشهد
 Transplantation and characterization of mesothelial stem/progenitor cells of the peritoneum cavity during in vitro transdifferentiation
 ارزیابی اثر متامفتامین بر مورفولوژی اسپرم بالغ، تکثیر و آپوپتوزیس سلولهای اجدادی در بیضه موش صحرائی
 بررسی اثر مشتقات پیریدینیل تری آزول در مهار آنزیم p38 MAPK 
بررسی اثرات تراتوژنیک داروی کاربامازپین بر روی سیستم اسکلتی جنین موش
 بررسی اثرات سرکوب کننده سیستم ایمنی آنالوگ های ایمیدازول و بیس فنیل جدید لفلونامید به روش برون تنی اندازه گیری اینترفرون گاما در کشت لنفوسیتها
 بررسی اثرات مهار کنندگی آنزیم سیکلواکسیژناز پنج آنالوگ جدید سلکوکسیب به روش برون تنی
 بررسی تاثیر اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت سرمی مارکرهای التهابی و هموسیستئین در بیماران پیوند کلیه
 بررسی رابطه ضخامت انتیمامدیای کاروتید با غلظت سرمی کاتپسین دی در بیماران همودیالیزی
 بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین بر میزان وقوع فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت بای پس عروق کرونر
 بررسی رابطه ضخامت انتیمامدیای کاروتید با غلظت سرمی Heat Shock Protein 27 در بیماران همودیالیزی
 یافتن مهار کنندگان جدید سیکلواکسیژناز-2 بوسیله غربالگری مجازی و بررسی اثرات آنها در مهار آنزیم سیکلواکسیژناز و رشد سلول های سرطانی