امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
مدارک مورد نياز جهت فارغ التحصيلي
 
1- 6 قطعه عکس
2- تاييديه پيش دانشگاهي
3- فرم ميزان بدهي ( بعد از تسويه حساب با امور دانشجوئي)
4- سوگند نامه
5- کارت دانشجويي
6- 3 سري تمام صفحات شناسنامه
7- برگه تسويه حساب