فعالیتهای تحقیقاتی دکترلیلا عربی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
  
دكتر لیلا عربی
 استادیار گروه نانوفناوری دارویی ، دانشکده داروسازی مشهد
                                                                     
  
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه نانوفناوری دارویی  ،  17871   91886
     تلفن: دانشکده داروسازی 31801327-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-0511            
 
 
 
 
افتخارات

رتبه اول کشوری در آزمون ورودی دکتری تخصصی نانوتکنولوژی دارویی 1388

 

رتبه اول کشوری بورد تخصصی نانوتکنولوژی دارویی 1390

 

جایزه بهترین پوستر در همایش the European and Global Summit for Clinical Nanomedicine and targeted medicine, شهر بازل سوییس در سال 2018

 

جایزه بهترین پوستر در همایش Biovalley Life Science، شهر بازل سوییس در سال 2012

 

انتخاب به عنوان Communication Chair گروه مرکزی شاخه Immune-Delivery در انجمن بین المللی (Controlled Release Society (CRS در سال 2019

 

انتخاب به عنوان سفیر در کمیته دانشمندان جوان (Young Scientist Committee) انجمن بین المللی  CRS در سال 2019