دکتر سید احمد مهاجری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
  
دكتر سید احمد مهاجری
عضو هیات علمی گروه فارماکودینامی و سم شناسی ، دانشکده داروسازی مشهد
                                                                     
  
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه  فارماکودینامی و سم شناسی ، 1365-91775
     تلفن: دانشکده داروسازی 31801181-0511        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-0511            
 
 
 
 
تحصيلات دانشگاهي
 دكتري عمومي داروسازي، دانشكده داروسازي مشهد، 1375- 1381
 دكتري تخصصي (Ph.D) فارماكولوژي،دانشكده علوم پزشكي ايران، 1381- 1387
 
 
تجربيات حرفه اي
  مسؤول فني داروخانه امام (ع) از مهر 1388 تا بهمن 1389
  مدیر پژوهشکده بوعلی از سال 1390 تا 1393
   رئیس مرکز تحقیقات سامانه های دارورسانی هدفمند از اردیبهشت 1394 تا کنون
 
 
تجربيات آموزشي
  فارماکولوژي تئوري 1
  فارماکولوژی تئوری 2
  فارماکولوژی پیشرفته
  کارآموزي داروخانه عملي 1 و 2 
 کار آموزي عملي در عرصه شهري (کارورزي)
 کار آموزي عملي در عرصه شهري (کارورزي)
 تدريس تداخلات دارويي در دوره بازآموزي داروسازان ، شهرستان تربت حيدريه
 تدريس داروهاي نوين قلبي و عروقي در بازآموزي داروسازان ، شهرستان مشهد
 
 
عناوين و امتيازات ويژه
 پژوهشگر برتر دانشگاه در گروه فارماکودینامی و سم شناسی در سال 1394 
 پژوهشگر برتر دانشکده داروسازی در مرتبه استادیاری در سال 1393 (رتبه اول)
 پژوهشگر برتر جوان دانشگاه در سال 1392 (رتبه اول)
 پژوهشگر برتر دانشگاه در بخش علوم دارویی در سال 1391 (رتبه سوم)
 پژوهشگر برتر دانشکده داروسازی در مرتبه استادیاری در سال 1391 (رتبه اول)
 پژوهشگر برتر دانشگاه در بخش علوم دارویی در سال 1390 (رتبه سوم)
 پژوهشگر برتر دانشکده داروسازی در مرتبه استادیاری در سال 1390 (رتبه اول)
 رتبه سوم آزمون سراسري ورودي PhD فارماکولوژي در سال 1381
 جزو 3 نفر پذيرفته شده آزمون سراسري تخصصي سم شناسي در سال 1381
 رتبه نخست پايان نامه برتر در جشنواره فردوسي در سال 1381
 رتبه دوم آزمون علوم پايه پزشکي در سطح دانشگاه در سال 1377