دکتر عباس اخگری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
دكتر عباس اخگری (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی مشهد
 
 

 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس ،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801327-051 نمابر: دانشکده داروسازی 8823251-051
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
دکترای عمومی ، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (78-1372)
 استادیار گروه فارماسیوتیکس از سال 1394تا 1398
 دوره فرصت مطالعاتی 6 ماهه، دانشکده داروسازی، دانشگاه لویی پاستور، استراسبورگ، فرانسه (1384)
 دانشیار گروه فارماسیوتیکس از سال 1398 تا کنون
 دکترای PhD فارماسوتیکس،دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (85-1379)
   
 
 
سوابق اجرایی
تجارب تدریس
مدیریت گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی مشهد (  -1398)
  فارماسیوتیکس 1، 2، 3، 4 و5 (دوره عمومی)

  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد (98-1396)

  فیزیکال فارماسی (دوره عمومی)

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور (89-1388)

  کارآموزی داروخانه شهری (دوره عمومی)

معاونت آموزشی دانشکده داروسازی اهواز (88-1387)

  آشنایی با کامپیوتر

مديريت دپارتمان داروسازي واحد بين الملل اروند (93-1391)

  سيستمهاي نوين دارورساني

مدیریت داروخانه آموزشی دانشگاه (داروخانه امام صادق (ع)) (88-1387)

   داروسازي صنعتي

مدیریت اجرایی مجله علمی دانشکده داروسازی اهواز (Jundishapur J Nat Pharm Prod) (88-1385)

   

عضو مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دانشگاه جندی شاپور

   

مسؤول واحد ارتباط با صنعت دانشکده داروسازی اهواز (88-1387)

   

عضو هیأت تحریریه مجله علمی دانشکده داروسازی اهواز(Jundishapur J Nat Pharm Prod)

   
 
 

گرایشهای تحقیقاتی

فراورده های دارویی آهسته رهش، سیستمهای دارورسانی به روده بزرگ، نانوتکنولوژی دارویی، روکش دهی فرمولاسیونهای دارویی، پلیمرهای وابسته به pH و آهسته رهش، سیستمهای زیست تجزیه پذیر، عبورپذیری داروها، طراحی آماری experimental، اصلاح خصوصیات پودرهای دارویی و اکسپیانتها، نانوفيبرها
 
 
 
تجارب آزمایشگاهی

مدیریت دستگاههای روکش دهی fluid bed، تست انحلال، دستگاه قرص زنی، DSC، SEM، تست انتقال بخار آب (WVT)، اکسترودر-اسفرونایزر،دستگاه الكتروريسي، برنامه های نرم افزاری نظیر SPSS، Microsoft Excel و factorial designs