تالیف و ترجمه سال 1394

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تالیف و ترجمه سال 1394

 


راهنمای دارودرمانی اختلالات روانپزشکی

مترجمین. دکتر حسین حسین زاده، دکتر مریم امیرنصر، دکتر فاطمه دوستی، دکتر وحیده ذاکری، دکتر غزال علیپور طالش و دکترمرضیه محمدی

 

سال انتشار: 1394داروشناسی پزشکی در یک نگاه

ترجمه . دکتر حسین حسین زاده، دکتر رامین رضایی، دکتر محمود هاشم زایی

 

سال انتشار: 1394تولید و ارزیابی فرآورده های پپتیدی و پروتئینی

تالیف . دکتر مریم هاشمی، دکتر محمد رمضانی، دکتر محمود رضا جعفری، دکتر احدمختارزاده، دکتر فاطمه سلطانی، دکتر حمیده پرهیز

 

سال انتشار: 1394ملاحظات دارودرمانی در سالمندان به انضمام معیارهای روزآمد شده و بومی سازی شده Beers و STOPP

تالیف و ترجمه: دکتر سعید اسلامی حسن آبادی، دکتر ژیلا طاهرزاده، دکتر فائزه وحدتی حسنی، دکتر نرگس قریشی، امیر قادری

سال انتشار: 1394


 

روشهای جداسازی مواد موثره عصاره های طبیعی (تجدید چاپ)

ترجمه: دکتر مهرداد ایرانشاهی، دکتر امیر حسین صاحبکار

سال انتشار: 1394 

 

فارماسیوتیکس اولتون، طراحی و ساخت فرآورده های دارویی (جلد اول)

ترجمه: دکترهادی افراسیابی، دکتر محسن تفقدی، دکتر سید ابوالقاسم سجادی، دکتر فاطمه صادقی، دکتربی بی صدیقه فضلی فزاز

سال انتشار: 1394

مبانی داروسای سنتی با تکیه بر نظرات ابن النفیس قرشی

تالیف و گردآوری: دکتر بهجت جوادی، دکتر سید احمد امامی

سال انتشار : 1394


راهنمای روغنهای فرار

ترجمه : دکتر بهجت جوادی

سال انتشار : 1394

Behjat Javadi, Milad Iranshahy and Seyed Ahmad Emami. (2015)  Anticancer Plants in Islamic Traditional Medicine. In: Complementary Therapies for the Body, Mind and Soul.. Chapter5. InTech Publication.
Nassiri-Asl, M. and Hosseinzadeh, H. (2015). Neuropharmacology effects of saffron (Crocus sativus) and its active constituents. In Watson, R. and  Preedy, V. R. Bioactive Nutraceuticals and Dietary Supplements in Neurological and Brain Disease, 1st Ed. Chapter 3. Amsterdam: Academic Press.
Amin, B and Hosseinzadeh, H. (2015). Analgesic and anti-inflammatory effects of Crocus sativus L., (saffron) In Watson, R. and  Preedy, V. R. Bioactive Nutraceuticals and Dietary Supplements in Neurological and Brain Disease, 1st Ed. Chapter 33. Amsterdam: Academic Press  

Karimi. GRazavi. B.M. (2015). Poisonous mushrooms. In Gopalakrishnakone. P.  Faiz. A.  Fernando. R.  Gnanathasan. C.A.  Habib. A.G.  Yang. C. C. Toxinology: Clinical toxinology in Asia Pacific and Africa.

 
Karimi. GMehri. S. (2015). Current insights into mycotoxins. In Gopalakrishnakone. P.  Balali-Mood M.  Llewellyn. L.  Singh. B.R. Biological toxins and bioterrorism.