تالیف و ترجمه سال 1393

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تالیف و ترجمه سال 1393

 

کتاب آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه چاپ چهارم (با اصلاحات) بهار 93

ترجمه :دکتر گل محمدزاده،دکتر حسین زاده

سال انتشار : 1393


 1001 راه طبيعي جوان ماندن و افزايش طول عمر
مولف:  ماريوت، سوزانا
ترجمه: حسين زاده، حسين، نصيري اصل، مرجان، مهاجري، احمد و رضايي، رامين
سال انتشار:1393


راهنمای دارو درمانی بیماری های روانی

ترجمه: حسین زاده، حسین، امیر نصر، مریم، دوستی، فاطمه، ذاکری، وحیده، علیپور، غزال و مرضیه محمدی

سال انتشار: 1393

 

Nassiri-Asl, M. and Hosseinzadeh, H. (2014). Neuropharmacology effects of saffron (Crocus sativus) and its active constituents. In Watson, R. and  Preedy, V. R. Bioactive Nutraceuticals and Dietary Supplements in Neurological and Brain Disease, 1st Ed. Chpter 3. Amsterdam: Academic Press.

 

Amin, B and Hosseinzadeh, H. (2014). Analgesic and anti-inflammatory effects of Crocus sativus L., (saffron) In Watson, R. and  Preedy, V. R. Bioactive Nutraceuticals and Dietary Supplements in Neurological and Brain Disease, 1st Ed. Chpter 33. Amsterdam: Academic Press