تالیف و ترجمه سال 1392

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تالیف و ترجمه سال 1392

 
کاربرد باليني طب گياهي
جلد اول : داروهاي گياهي در گستره تاريخ و جغرافياي ملل
ترجمه و تحقيق‌:دکتر سيد احمد امامي، مريم اکابري
زير نظر:دکتررضا فريد حسيني، دکتر محمد مهدي اعتمادي، دکتر حسين حسين زاده
سال انتشار: 1392

مرجع گياهان داروئي (جلد دوم)
تاليف و ترجمه:احمد امامي، شيرين فصيحي، ايرج مهرگان
با همکاري: رامين ابريشمي، اميرهوشنگ محمدپور، امير مهدي طالب، حسين خليلي
سال انتشار :1392

کشت سلولي کاربردي
تالیف: دکتر زهرا طیرانی نجاران، دکتر زهره آموزگار
سال انتشار : 1392
 

The History of Islamic Medicine at a Glance

ترجمه: دکتر زهرا طیرانی

سال انتشار: 1392


 

اشکال دارویی و سامانه های دارورسانی

مولف هووارد انسل.مترجمین: دکتر الهام خداوردی، دکتر شکیب اذر، دکتر علی بدیعی، دکتر فاطمه صادقی، دکتر علی غلامزاده، دکتر عالیا موسویان

جلد اول

سال انتشار: 1392

 

 

اشکال دارویی و سامانه های دارورسانی

مولف هووارد انسل.مترجمین: دکتر الهام خداوردی، دکتر شکیب اذر، دکتر علی بدیعی، دکتر فاطمه صادقی، دکتر علی غلامزاده، دکتر عالیا موسویان

جلد دوم

سال انتشار: 1392

 

راهنمای گیاهان دارویی مصوب با رویکرد علمی و دارویی

ترجمه : دکتر حسین حسین زاده، دکتر محسن ایمن شهیدی، دکتر رامین رضایی

سال انتشار: 1392