امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

انتصاب رییس جدید کتابخانه دانشکده

بنا به دستور ریاست محترم دانشکده، سرکار خانم دکتر زهرا طیرانی عضو هیات علمی دانشکده به عنوان رییس جدید کتابخانه منصوب شدند. 

شایان ذکر است جناب آقای دکتر خلیل آبنوس به مدت چندین سال ریاست کتابخانه را به عهده داشتند .

 

 تشکیل اولين جلسه شوراي تخصصي کتابخانه هاي دانشگاه در سال 1398

سی و پنجمین نشست شورا که اولین جلسه آن درسال 1398 میباشد در تاریخ اول مرداد در سالن شورای معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد .

ارائه نتايج و مصوبات نشست کميته تخصصي کارشناسان کتابخانه ها در 29 تيرماه و بررسي اقدامات و فعاليت هاي ضروري در جهت تکميل

صفحه وب سايت کتابخانه هاي دانشکده اي و بيمارستاني براساس الگوي عرضه شده توسط کتابخانه مرکزي دانشگاه و تعيين سطح دسترسي

به متن پايان نامه ها از طريق شبکه داخلي دانشگاه در اين نشست شورا بحث و بررسي شد.

 

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دومین جلسه هم اندیشی کتابداران واحدهای آموزشی و بالینی دانشگاه مشهد و کتابخانه مرکزی دانشگاه  در 29 تیرماه

به میزبانی کتابخانه دانشکده دندانپزشکی برگزار شد .

اطلاع رسانی در مورد راه اندازی سامانه های وزارت از جمله ترجمان دانش و برگزاری کارگاه آشنایی با ترجمان دانش جهت اعضای هئیت علمی

در شهریور ماه و نیز بررسی فرم های سه ماهه پایش وزارتخانه در خصوص ارزیابی کتابخانه ها و طراحی سایت کتابخانه مطابق فرم ارسالی

به کتابخانه ها (بر اساس شیوه نامه ای که از وزارتخانه تنظیم شده و 25 نسخه تا خرداد 98 ارسال شده) و گزارش کارکرد به کتابخانه مرکزی

از موارد بیان شده در این جلسه هم اندیشی بود .

گفتنی است مصوبات این جلسه به عنوان موارد اصلی جلسه شورای سیاستگزاری کتابخانه ها مطرح میگردد.

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تهیه لیست منابع موردنیاز مراجعین و تطبیق با موجودی کتابخانه 

خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب و نیز خرید در طول سال 

وجین منابع قدیمی و تخریب شده یا بلااستفاده 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جابجایی کلی منابع و قفسه ها اعم از کتابهای لاتین و فارسی و پایان نامه ها و تمامی تجهیزات کتابخانه از ساختمان قدیمی دانشکده داروسازی به ساختمان جدید التاسیس 

از اردیبهشت ماه تا اواخر خردادماه

تهیه منابع لاتین و فارسی جدید مورد نیاز مراجعین 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
شاخص های خود ارزیابی ايندكس H دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

 

کد
حوزه شاخص عنوان شاخص وجود شاخص نوع مستندات لینک مستندات
H.2 آموزشی           دانشگاه، فایل های دقیق و به روزی را از دانشجویان ایجاد، نگهداری می کند و آن ها را ایمن ذخیره می کند   مستنداتی       
 
H.2.1 آموزشی          

دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای ایجاد، و نگهداری فایل های دانشجویی

مستنداتی         
H.2.2 آموزشی             مستنداتی         
H.2.3 آموزشی             مستنداتی         
H.1  بین الملل

زیرساخت مناسبی برای رسیدگی به تقاضانامه های دانشجویان و ارائه پیشنهاد تحصیل به آنان وجود دارد. این زیرساخت باید حاوی شناسایی کاربران سطح 1 (Level 1 User) مناسبی برای مقاصد اداره مهاجرت انگلستان (UK/Iran BA) باشد. روندهای اداری مکتوبی برای موارد زیر وجود دارد: تصدیق هدف اصلی دانشجو از تحصیل، پردازش تقاضانامه ها، پایش تعداد پیشنهادات ارائه شده و پذیرفته شده، پذیرش دانشجویان ازجمله استعلام یا تاییدیه صلاحیت های علمی یا دانشگاهی دانشجویان شامل صلاحیت های زبان انگلیسی در سطح مناسبی، بررسی موجودیت های مالی دانشجویان؛ برای پذیرش و ثبت نام دانشجویان، پرداخت سپرده ها و شهریه ها، نگهداری سوابق مالی، به همراه خط مشی استرداد سپرده ها. دانشگاه به دانشجویان درباره حقوق و التزامات آن ها مطابق با مقررات مربوط به نوع ویزایشان اطلاع رسانی می کند. (فهرست مقررات انواع ویزا در وب سایت اداره مهاجرت انگلستان موجود است/ قوانین ویزای ایران در وب سایت اداره مربوطه در وزارت امورخارجه یافت شود)

  مستنداتی    
H.1.1  بین الملل 

فرم تقاضانامه دانشجویان

  مستنداتی    
H.1.2  بین الملل  نمودار فرایند/ رویه های اداری مکتوب برای پردازش تقاضانامه های دانشجویان از جمله تصدیق هدف واقعی دانشجویان از تحصیل     مستنداتی    
H.1.3  بین الملل 

نمونه نامه پیشنهاد به تحصیل غیرشرطی

  مستنداتی    
H.1.4  بین الملل  نمودار فرایند/ رویه های اداری مکتوب برای پایش تعداد پیشنهادات داده شده به دانشجویان، و تعداد پذیرش شده ها، با ویزا و بدون ویزا    مستنداتی   
H.1.5  بین الملل 

تاییدیه صلاحیت های دانشگاهی دانشجویان [استعلام مدارک] و صلاحیت های زبان انگلیسی پیش از پیوستن به دوره های آموزشی (باید در فایل دانشجویان موجود باشد)

  مستنداتی    
H.1.6  بین الملل  دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای بررسی وضعیت مالی دانشجویان (مخصوص دانشجویان با ویزا)    مستنداتی    
H.1.7  بین الملل 

فرم ثبت نام

  مستنداتی    
H.1.8  بین الملل 

دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای پذیرش و ثبت نام دانشجویان

  مستنداتی    
H.1.9  بین الملل  دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای مدیریت سپرده ها، پرداخت شهریه ها، استرداد و نیز نگهداری سوابق تراکنش های مالی    مستنداتی    
H.1.10  بین الملل 

خط مشی دانشگاه در بازپرداخت سپرده ها

  مستنداتی    
H.1.11  بین الملل  فهرست تمامی دانشجویان با ذکر دوره آموزشی، تاریخ اولین ثبت نام در دانشگاه، تاریخ ثبت نام در دوره کنونی، ملیت، کپی پاسپورت، و جزئیات ویزا    مستنداتی    
H.1.12  بین الملل 

اطلاعات مکتوبی برای دانشجویان درباره حقوق و مقرراتی که تحت ویزایشان دارند

  مستنداتی    
H.3 بین الملل  دانشگاه می تواند نشان دهد که برای شناسایی آن دسته از دانشجویانی که به آن ها جهت تحصیل در دانشگاه ویزا اعطا شده است اما نتوانسته اند ظرف 10 روز کاری از اعلام زمانبندی شروع دوره ثبت نام کنند اقداماتی را انجام داده است و دانشگاه قادر است تا مقامات مهاجرت (UK/Iran BA)/ یا اداره مرتبط معادل در ایران را متعاقبا ظرف 10 روز کاری مطلع سازد.    مستنداتی   
H.3.1  بین الملل  دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای کشف غیبت های ثبت نامی دانشجویان و گزارش به مقامات مهاجرت    مستنداتی
 
H.7  بین الملل  برای دانشجویان با ویزا، دانشگاه قادر است تا به مقامات مهاجرت ظرف مدت 10 روز کاری تاییدیه انصراف یا معوقه در تحصیل اختیاری دانشجو به همراه دلایل آن را اعلام کند.    مستنداتی
 
H.7.1  بین الملل  دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای رسیدگی به انصراف از تحصیل یا  معوقه در تحصیل دانشجویان و گزارش دهی به مقامات مهاجرت    مستنداتی
 
H.10  بین الملل      مستنداتی  
H.10.1  بین الملل 

دانشگاه دارای سیستم یا سازوکاری برای اعلام تغییرات مرزهای جغرافیای [تغییر یا توسعه در محدوده زمین های دانشگاه] دانشگاه به مقامات مهاجرت و نیز ASIC را دارد.

  مستنداتی  
H.4  بین الملل  دانشجویان نیازمند ویزا در دوره هایی با حداقل 15 ساعت روزانه در هفته (به جز زمان های استراحت یا break) ثبت نام شده اند و حضور آن ها در کلاس ها روزانه ثبت می شود و حداقل هفتگی مورد پایش قرار می گیرد. دانشجویان باید مطابق با قانون حداقل 80 درصد حضور در کلاس ها رفتار شوند.   مستنداتی   
H.4.1  بین الملل دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای ثبت و پایش حضور دانشجویان. روندها باید ناظر بر امر حضور به موقع (سروقت) در کلاس و پایش میزان تاخیر دانشجویان در کلاس ها باشد   مستنداتی  
H.4.2  بین الملل

ثبتیات تکمیل شده حضور و غیاب دانشجویان

مستنداتی  
H.4.3 بین الملل

نمونه سوابق حضور تجمیعی

مستنداتی  
H.5 بین الملل دانشگاه روندهای سخت گیرانه ای برای تماس با دانشجویانی که با دلایل غیر موجه در کلاس ها حضورنمی یابند دارد تا دلیل غیبت را معین کند و اخطاریه هایی برای لغو ثبت نام در صورت حضور ناکافی دانشجو در کلاس های درس صادر کند. مستنداتی  
H.5.1 بین الملل دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای رسیدگی به موضوع غیبت دانشجویان و گزارش دهی به مقامات مهاجرت مستنداتی  
H.5.2 بین الملل نمونه نامه های اخطار به دانشجویان درخصوص حضوری که رضاتبخش نیست مستنداتی  
H.6 بین الملل

دانشگاه به دقت پیشرفت آموزشی دانشجویان را پایش می کند. برای مثال از طریق سیستم آموزش دانشگاهی شخصی یا از طریق برگزاری آزمون های میان ترمی تا از توانایی دانشجو در اتمام موفقیت آمیز دوره انتخابی اش اطمینان حاصل کند. دانشگاه قوانین سخت گیرانه ای برای صدور نامه های اخطار به دانشجویانی دارد که پیشرفت تحصیلی رضایتبخشی ندارند. دانشگاه همچنین به مقامات مهاجرت درخصوص اتمام ناموفق احتمالی دانشجو در زمان مشخص برای آن دوره ظرف مدت 10 روز کاری از تشخیص این موضوع اطلاع رسانی می کند.

مستنداتی  
H.6.1 بین الملل دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای پایش پیشرفت تحصیلی و گزارش دهی پیشرفت نارضایتبخش دانشجو به مقامات مهاجرت مستنداتی  
H.6.2 بین الملل

نمونه سوابق ارزیابی دانشجویان

مستنداتی  
H.6.3 بین الملل فایل های دانشجویی حاوی سوابق مربوط به پیشرفت تحصیلی مستنداتی  
H.6.4 بین الملل

نمونه نامه های اخطار به دانشجویان درخصوص عدم رضایت از پیشرفت تحصیلی شان

مستنداتی  
H.9  پشتیبانی     دانشگاه برای کارکنان، فایل های دقیق و به روزی را ایجاد و از آن ها نگهداری می کند و به شیوه ای ایمن آن ها را ذخیره می نماید مستنداتی       
H.9.1  پشتیبانی     دیاگرام فرایند یا روندهای اداری مکتوبی برای ایجاد و نگهداری فایل های کارکنان  مستنداتی       
H.9.2  پشتیبانی    

بررسی نمونه ای از فایل های کارکنان

مستنداتی       
H.9.3  پشتیبانی     شواهدی از وجود سیستمی سلف سرویس برای کارکنان تا بتوانند جزئیات شخصی خود یا تغییر در شکل شرایطی را به روز رسانی کنند. سوابق تاریخی جزئیات تماس آن ها باید حفظ شود  مستنداتی       

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
شاخص های خود ارزیابی ايندكس G دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

 

کد
حوزه شاخص عنوان شاخص وجود شاخص نوع مستندات لینک مستندات
G.4 آموزشی          
    مستنداتی       
 
G.4.1 آموزشی          
    مستنداتی       
 
G.4.2 آموزشی          
    مستنداتی       
 
G.4.3 آموزشی          
    مستنداتی       
 
G.1  بین الملل تمامی کارکنان و کارگزاران/ نمایندگان آموزشی در بازاریابی دانشگاه و دوره هایش و در جذب دانشجویان، رویکردی اخلاقی و صادقانه اتخاذ می کنند. زیرساخت مناسبی برای رسیدگی به پرسش های دانشجویان وجود دارد   مستنداتی             
G.1.1  بین الملل   خط مشی مربوط به بازاریابی دانشگاه، جذب دانشجویان، عملکرد اخلاقی کارکنان و کارگزاران    مستنداتی             
G.1.2  بین الملل   نمودار فرایند/ رویه های اداری مکتوب برای پردازش پرسش های دانشجویان   مستنداتی             
* G.1  بین الملل   پیاده سازی خط مشی اخلاقی در سطوح ارشد مورد پایش قرار می گیرد و دانشگاه مسئول تعلیم و به روزرسانی کارگزاران و کارکنانش است.    مشاهده ای  
G.2  بین الملل   کارگزارانی که به نمایندگی از دانشگاه فعالیت برون مرزی دارند، در چارچوب رسمی معیارهای انتصاب، استخدام شده اند، کاملا توجیه هستند و اسناد دانشگاهی مربوطه [ازجمله بروشورها و دفترچه های تبلیغاتی دانشگاه مانند پراسپکتوس] در اختیارشان قرار داه شده است بگونه ای که می توانند به دانشجویان آتی در روند درخواست ویزا، فرایند درخواست دوره های آموزشی، و جنبه های مربوط به ورود به دوره ها کمک کنند. دانشگاه، از نظامی کارا برای پایش روندها و عملکرد کارگزاران برخوردار است.    مستنداتی   
G.2.1  بین الملل   معیارهای مکتوب برای انتصاب کارگزاران    مستنداتی   
G.2.2  بین الملل  

اسناد توجیهی/ معارفه ای مکتوب برای کارگزاران

  مستنداتی   
G.2.3 بین الملل 

نسخه ای از توافق نامه کارگزاران

  مستنداتی  
G.2.4 بین الملل 
فهرستی از کارگزاران فعال و جزئیات تماس آن ها (فایلی اختصاصی برای هر یک باید وجود داشته باشد)   مستنداتی  
G.2.5 بین الملل 

شواهدی از پایش عملکرد کارگزاران مانند سوابق داده های جذب دانشجویان کارگزار، پرسشنامه های رضایت سنجی دانشجویان، روندهایی برای رسیدگی به کارگزاران غیرحرفه ای یا غیر اخلاقی

  مستنداتی  
* G.2  بین الملل    کارگزاران دانشگاه برنامه آموزشی کنسول بریتانیا (British Council) یا سایر برنامه های آموزشی جایگزین را گذرانده اند یا در سازمان کارگزاری مناسبی عضو هستند   مستنداتی   
G.3  بین الملل     دانشگاه در وب سایت و نوشتجات ترویجی خود [ازجمله بروشورها و دفترچه های تبلیغاتی دانشگاه مانند پراسپکتوس] برای دانشجویان آتی بین الملل، اطلاعات دقیق و جامعی درباره ملزومات پذیرش و روندهایش، دوره های آموزشی موجود، هزینه های تحصیل، و هزینه زندگی، شرایط زندگی، تسهیلات و امکانات، و رفاه دانشجویی فراهم می کند. اطلاعات مندرج در کتابچه دانشجویان آتی، وب سایت و نوشتجات بازاریابی دانشگاه حاوی عبارات مبهم، غلط، یا گمراه کننده نیست و یا مقایسه های غلط یا ناموجود با هیچ ارائه دهنده ای [مانند سایر مراکز ارائه دهنده خدمات آموزش عالی] را ارائه نمی دهد. تمامی تصاویر مورد استفاده باید به شکل دقیقی دارای شرح تصویر (caption) باشند   مستنداتی    
G.3.1  بین الملل     وب سایت دانشگاه به طور مداوم از سوی سازمان ASIC مورد پایش قرار می گیرد    مستنداتی    
G.3.2  بین الملل    

کتابچه دانشجویان آینده دانشگاه

  مستنداتی    
G.3.3  بین الملل    

تاییدیه/ لایسنس استفاده از تصاویر مندرج در وب سایت و نوشتجات [اسناد] کاغذی

  مستنداتی    
G.3.4  بین الملل     نمونه آگهی های تبلیغاتی و سایر نوشتجات[اسناد] بازاریابی    مستنداتی