امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
شاخص های خود ارزیابی ايندكس A دانشکده ها در راستای اعتباربخشی بین المللي

 

کد
حوزه شاخص عنوان شاخص وجود شاخص نوع مستندات لینک مستندات
A.5 آموزشی دانشجویان به فضاهای مطالعه غیررسمی از جمله تسهیلات فن آوری اطلاعات (IT) دسترسی دارند. انتظار می رود که فرصت هایی برای مطالعه مستقل در درون دانشگاه وجود داشته باشد مثل محل هاي مطالعه ي ساكت و دسترسی غیر رسمی آزمایشگاه های IT [سايت هاي كامپيوتر] یا تسهیلات Wi-Fi. انتظار مي رود دانشجويان دسترسي رايگان به اينترنت و ايميل داشته باشند.
 
مشاهده ای  
A.7 آموزشی

كلاس ها، آزمايشگاه ها، كارگاه ها و ديگر محل هاي آموزشی تخصصي، فضاي كافي براي تعداد دانشجوياني که ملزم به استفاده از آنها هستند را تامین می کند و این مکان ها در سطحی متناسب با نیازهای برنامه های آموزشی مربوطه مجهز هستند. (كلاس ها: تعداد صندلي ها بايد با تعداد حداقل 50 درصد شمار کل دانشجویان متناسب باشد و اندازه كلاس ها باید با شمار دوره ها هماهنگي داشته باشد. آزمایشگاه های IT [سايت هاي كامپيوتر] بايد رایانه ها، چاپگرها، و دیگر تجهیزات به روز به همراه دسترسي به پهنای باند [اينترنت پرسرعت] داشته باشند. انتظار می رود دانشگاه هایي كه زبان انگليسي تدريس مي کنند، از فن آوری پشتیبان [مانند لابراتوار زبان] برخوردار باشند.

مشاهده ای  
* A5 آموزشی          

اتاق عمومی با اندازه ای مناسب تجهیز به صندلی برای دانشجویان وجود دارد که در آن به امکانات تفریحی دسترسی دارند. این فضا ممکن است با کارمندان مشترک باشد.

  مشاهده ای 
 
* A.7  آموزشی          

اکثر کلاس های درس یا سایت های آی. تی مجهز به تجهیزات ویدئو پروژکتور هستند و یا از سطح بالایی از استانداردها برای پشتیبانی از دوره های آموزشی عملی برخوردارند.

  مشاهده ای  
A.2  پشتیبانی همه ي علائم بيروني و دروني روشن، كامل، به روز و دقيق اند. (اين دربرگيرنده ي نشانه هاي كف و اتاق هاي دانشكده یا دانشگاه، مسيرهاي خروجي اضطراري، دوره هاي آموزشي، وابستگي ها و آرم هاي در حال نمايش است.)  مشاهده ای  
A3  پشتیبانی 

امكانات ساختمان و نگهداري متضمن يك محيط ایمن و تميز براي كاركنان و دانشجويان است كه داراي نور، گرما و تهويه ي كافي و ملاحظات بهداشتي لازم مي باشد. (دستشويي ها بايد تميز و سالم باشند با امكانات كامل دستشويي و دست خشك كن.)

مشاهده ای    
* A3  پشتیبانی 

فضاها به شیوه ایی مناسب مبلمان و نگهداری شده اند، و فضاها فوق العاده تمیز هستند.

مشاهده ای    
A.4  پشتیبانی 

تمامی تسهیلات اختصاصی براي آماده سازي غذا و نوشيدني بايد ملاحظات بهداشتي و قانوني از سوی مقامات محلي را رعایت کنند.

مشاهده ای    
A.4.1  پشتیبانی  سندي با تاييد مقامات محلي كه نشان دهنده ي هماهنگي با قوانين سلامت / بهداشت و يا گزارشات بازرسي رضايت بخش توسط ماموران بهداشت محيطي محلي باشد و يا در صورت نياز مداركي معادل آنها  مستنداتی    
A.8  پشتیبانی  اقدامات بهداشتي و امنيتي دانشگاه مربوطه متضمن اجراي مفاد قانوني در خصوص امنيت عمومي، كمكهاي اوليه، پيشگيري از حريق و ديگر خطرات به ويژه در آزمايشگاههاي علوم باشند. كاركنان مربوطه آموزش هاي لازم را در اين زمينه ها كسب نمايند و قوانين و رويه ها به نحوي شايسته براي دانشجويان و كاركنان شرح داده شوند. (اين به همه ي فضاهاي در اختيار موسسه ي آموزشي مربوطه چه خود مالك آن ها باشد و چه استيجاري باشند، مربوط است.)  مستنداتی 
 
A.8.1  پشتیبانی 

اعلاميه ي سلامت و امنيت توسط مدير و يا مالك

مستنداتی   
A.8.2  پشتیبانی 

ارزيابي خطرات سلامتي و امنيت (و یا معادل لازم در ایران)

مستنداتی   
A.8.3  پشتیبانی 

ارزیابی خطرات آتش سوزی خارجی انجام شده توسط یک فرد کارآمد، با در نظرگیری همه ی ملاحظات

مستنداتی 
 
A.8.4  پشتیبانی 

سياستهاي سلامت و امنيت، در برگيرنده ي وظيفه ي توجه و رسيدگي به دانشجويان

مستنداتی 
 
A.8.5  پشتیبانی 

سوابق تعلیمی کارکنان در رابطه با کمکهای اولیه، مراقبتهای پیشگیرانه از آتش سوزی، اقدامات اورژانسی و امنیت در مکانهای در خطر.

مستنداتی  
 
A.8.6  پشتیبانی 

فهرست افراد کارآمد در زمینه ی کمکهای اولیه و مدارک آنها و /یا دیگر تسهیلات پزشکی (حاقل یکی از کسانی که کمکهای اولیه بلدند باید گواهی گذراندن آموزش سه روزه را داشته باشد و یا معادل موجود در ایران)

مستنداتی  
 
A.8.7  پشتیبانی 

پوستر کامل قوانین سلامت و امنیت

مستنداتی  
 
A.8.8  پشتیبانی 

کتابچه ی تایید شده ی گزارش تصادفات

مستنداتی  
 
A.8.9  پشتیبانی 

اعلامیه ی پیشگیری از حریق

مستنداتی  
 
A.8.10  پشتیبانی 

سوابق آزمایش وسایل تشخیص حریق، خاموش کن ها، هشدارها و نورهای اورژانسی

مستنداتی  
 
A.8.11  پشتیبانی 

اعلان های آتش سوزی و نشانه های مربوط به خروجی های اورژانس/آتش سوزی.

مستنداتی   
A.8.12  پشتیبانی 
سوابق تمرینات زمانبندی شده ی آتش سوزی (تخلیه ی ساختمان) با مواجهه با تمامی خطرات ممکن و انجام هر نوع اقدام درمانی لازم  مستنداتی  
 
A.8.13 پشتیبانی 

قوانین امنیتی مورد اجرا در مناطق خطر

مستنداتی 
 
A.8.14 پشتیبانی 

سوابق آزمایش وسایل قابل جا به جایی (PAT) (این ممکن است در برخی کشورها لازم نباشد.)

مستنداتی 
 
A.8.15 پشتیبانی 

گواهی های امنیت گازی و برقی اراه شده توسط پیمانکاران کارآمد (این ها ممکن است در برخی کشورها  لازم نباشند.)

مستنداتی 
 
 
A.8.16 پشتیبانی 

دیتکتور مونوکسید کربن به شیوه مناسبی نصب شده است و کارا است.

مستنداتی    
A.8.17 پشتیبانی 

آتش خاموش کن ها به طریقی صحیح بر دیوار نصب شده اند یا بر روی زمین اسقرار یافته اند.

مستنداتی    
A.8.18  پشتیبانی 

فهرست افسران آتش نشانی

مستنداتی